Christen Kerk                   ons preek wat die Bybel leer     

                                                                                 

                                                           WEDERKOMS VAN JESUS CHRISTUS

Die eerste koms van Jesus na die aarde was toe Hy gebore is uit die maagd Maria. Die tweede keer wat hy sal terugkeer en sy voete op hierdie aarde sit, is waarna ons hier verwys en hier bespreek. Die wederkoms van Jesus na die aarde kan nooit as die wegraping van die Kerk gesien word nie. Die wegraping is wanneer Jesus sal kom vir Sy heiliges, en die heiliges sal gaan en hom in die wolke of lug ontmoet, lees my Bybel studie oor die Wegraping Van Die Kerk'. Die wederkoms is wanneer Jesus sal kom om saam met sy heiliges vir 'n duisend jaar op die aarde te woon. Hierdie keer sal Jesus Sy voete terug op die Olyfberg sit, waarvandaan Hy na Sy opstanding opgevaar het. Die wederkoms van Jesus Christus sal ongeveer 7 n die wegraping van die Kerk jaar gebeur.

 

En nadat Hy dit ges het, is Hy opgeneem terwyl hulle dit sien; en n wolk het Hom voor hulle o weggeneem. En toe hulle nog stip na die hemel kyk terwyl Hy weggaan, staan daar twee manne in wit klere by hulle, wat s: Galilse manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle Hom na die hemel sien wegvaar het. Daarop draai hulle om na Jerusalem van die berg af wat genoem word Olyfberg, wat naby Jerusalem is, n sabbatsreis ver Hand 1: 9-12.

 

Daar is 'n baie interessante profesie in die boek Sagaria 14:1-4 oor die wederkoms van die Here Jesus Christus, 1Kyk, daar kom n dag vir die HERE;   En in di dag sal sy voete staan op die Olyfberg wat voor Jerusalem l, aan die oostekant; en die Olyfberg sal middeldeur gesplyt word van oos na wes tot n baie groot dal; en die een helfte van die berg sal wegwyk na die noorde en die ander helfte na die suide.  Doen jouself n guns en doen navraag oor die effek wat aardbewings in Israel het.

 

GETUIENIS VAN DIE WEDERKOMS:

1. Jesus s in Matthes 16:27 "Want die Seun van die mens staan gereed om met sy engele in die heerlikheid van sy Vader te kom, en dan sal Hy elkeen vergeld volgens sy dade".

 

2. Jesus s in Matthes 25:31 En wanneer die Seun van die mens in sy heerlikheid kom en al die heilige engele saam met Hom, dan sal Hy op sy heerlike troon sit.

 

3. Jesus s in Johannes 14: 2, 3 "In die huis van my Vader is daar baie wonings; as dit nie so was nie, sou Ek dit vir julle ges het. Ek gaan om vir julle plek te berei. En as Ek gegaan en vir julle plek berei het, kom Ek weer en sal julle na My toe neem, sodat julle ook kan wees waar Ek is. "

 

4. Die twee mans in wit klere s in Handelinge 1:11 Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle Hom na die hemel sien wegvaar het.

 

5. Paulus s in Fillippense 3:20 "Want ons burgerskap is in die hemele, van waar ons ook as Verlosser verwag die Here Jesus Christus".

 

6. Paulus s vir Titus 2:13 "terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van die grote God en ons Verlosser, Jesus Christus".

 

7. Die skrywer aan die Hebrers 9:28 so sal Christus ook, nadat Hy een maal geoffer is om die sondes van baie weg te neem, vir die tweede maal sonder sonde verskyn aan die wat Hom verwag tot saligheid.

 

8. Jakobus skryf in Jakobus 5:7, 8 Wees dan geduldig, broeders, tot op die wederkoms van die Here... Julle moet ook geduldig wees; versterk julle harte, want die wederkoms van die Here is naby.

 

9. Johannes skryf in 1 Johannes 2:28 "En nou, my kinders, bly in Hom, sodat ons vrymoedigheid kan h wanneer Hy verskyn en nie beskaamd van Hom weggaan by sy wederkoms nie."

 

10. Judas skryf in 1:14b, ens: "Kyk, die Here het gekom met sy heilige tien duisendtalle om gerig te hou oor almal en al die goddelose mense onder hulle te straf

 

11. Openbaring 1:7 "Kyk, Hy kom met die wolke, en elke oog sal Hom sien, ook hulle wat Hom deursteek het; en al die geslagte van die aarde sal oor Hom rou bedryf".

 

Ons leef in die laaste dae. Die Bybel leer ons dat daar in die laaste dae mense sal wees wat spot en s: Waar is die belofte van sy wederkoms?" 2 Petrus 3:3-13.

 

Nadat die wegraping plaasgevind het sal die ware gelowiges hulle beloning in die hemel ontvang en sal dan deel in die maaltyd van die Lam. Hierdie tydperk sal ongeveer 7 jaar duur. Gedurende hierdie tyd sal die groot verdrukking op die aarde plaasvind.

 

Daarna sal die wederkoms van die Here, met al sy heiliges, plaasvind en die slag van Armagddon sal op die aarde plaasvind. Satan en al sy aanhangers sal gebind wees vir 'n duisend jaar en gedurende hierdie tyd sal daar vrede op aarde wees. Na die duisend jaar sal Satan vrygelaat word en dan sal God, Satan en sy volgelinge met Gog en Magog verslaan en Satan en elke persoon wie se naam nie in die Lam se Boek van die Lewe geskryf is nie, word in die poel van vuur vir ewig gegooi. Daarna sal die bestaande wreld vernietig word deur vuur en swael en 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde sal neerdaal uit die hemel en al die ware gelowiges en heiliges sal vir ewig daar woon soos God in die begin beplan het. Lees Bybelstudies oor hierdie onderwerpe.

                                                               Saamgestel deur Chris Mengel Snr.

                                                                   HIERDIE BLADSY BO PUNT