Christen Kerk                   ons preek wat die Bybel leer     

                                                                                 

                                                        WAT MOET EK DOEN ON GERED TE WORD

Wat moet ek doen om gered te word? Hier, in die mees eenvoudige en kortste vorm is die vraag waarvan elkeen die antwoord moet weet, of andersins vir ewig verlore, weg van God, die lyding en die smarte van die verdoemdes verduur. Dank God, hierdie vraag word gevra en so eenvoudig beantwoord in die Skrifte, dat elke mens dit kan verstaan. Daar is ook ander vrae wat die siel se welsyn beinvloed, en in vele plekke in die Bybel word die plan van verlossing duidelik gemaak, maar slegs op een plek word hierdie vraag woord vir woord gevra, en daar vind ons ook die antwoord.

 

Paulus en Silas was opgesluit in die tronk in die stad van Philippi en teen middernag het hulle begin sing en bid en God geloof. Toe het God die tronk geskud met n magtige aardbewing. Die kettings het van Paulus en Silas se hande en voete afgeval, en die tronkdeure het oopgeval. Die tronkbewaarder het groot geskrik en bang en oortuig van sy sonde het hy na die twee predikers gekom en hierdie vraag gevra: En toe hy lig gevra het, spring hy na binne en val bewende voor Paulus en Silas neer. En hy het hulle na buite gebring en ges: Menere, wat moet ek doen om gered te word? Toe s hulle: Glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word, jy en jou huisgesin. Handelinge 16:29 - 31.

 

 Wat moet ek doen om gered te word? Glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word. Dit is God se verlossingsplan, die plan wat Hy vir elke man, vrou en kind wat al ooit in hierdie wreld gebore is, het.

 

1.   WAT MOET EK DOEN OM GERED TE WORD?

Daar is iets wat jy moet doen om gered te kan word. Daar was hoop vir hierdie tronkbewaarder omdat hy homself as n sondaar gesien het en bang kom vra het, Wat moet ek doen?. Van die begin van die Skrif tot die einde word hierdie een feit beklemtoon. In Jesaja 53:6 leer ons: Ons het ALMAL gedwaal soos skape, ons het ELKEEN sy eie pad geloop; maar die Here het die ongeregtigheid van ONS ALMAL op Hom laat neerkom.

 

Ons het almal gedwaal. Die Here is nie tevrede dat sondaars gelaat word om te glo hulle is goed nie. In Romeine hoofstuk 3, is die Bybel so positief en versekerd dat elke man, vrou en kind n sondaar is:

 

Wat dan? Het ons enige voorrang? Hoegenaamd nie! Want ons het tevore al Jode sowel as Grieke beskuldig dat hulle ALMAL onder die sonde is, soos geskrywe is: Daar is NIEMAND regverdig nie, SELFS NIE EEN NIE. Daar is NIEMAND wat verstandig is nie, daar is NIEMAND wat God soek nie. Hulle het ALMAL afgewyk, saam het hulle ontaard. Daar is NIEMAND wat goed doen nie, DAAR IS SELFS NIE EEN NIE. (Romeine 3:9 - 12.

 

In verse 22 en 23 word dit weer gestel want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God.  Dit is die rede waarom Jesus vir Nikodmus ges het Moenie jou verwonder dat Ek vir jou ges het, JULLE MOET WEER GEBORE WORD NIE.  En verder in dieselfde hoofstuk, vers 18: HY WAT IN HOM GLO, WORD NIE VEROORDEEL NIE; maar hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel OMDAT HY NIE GEGLO HET in die Naam van die eniggebore Seun van God nie. Verseker maak hierdie Skrifte dit duidelik dat elke mens wat in die Woord van God glo, n verlore sondaar is totdat hy in Jesus Christus glo en gered word. Die hart is sondig en verkeerd en slegs God kan dit regmaak. Dus, as jy gered wil word moet jy in jou eie hart erken: Ek is n sondaar. Ek is verlore en het nodig om gered te word. Nie een kon nog gered word as hy nie gekom het om verlos te word van sy sondes nie.

 

2.   CHRISTUS HET GESTERF OM SONDAARS TE RED, NIE GOEIE MENSE NIE

ALLE mense val in hierdie kategorie: Ek smeek jou, sien dit vandag raak. Jy is n arm, verlore sondaar. n Hel-gebonde sondaar. Jou hart is boos. Jy het jou hart verhard. Jy het die roepstem van God weerstaan. Jy het Christus verwerp. Maak nie saak hoe goed jy in ander mense se o lyk nie, jy is n verskriklike sondaar en tensy jy na Christus draai, sal jy alle ewigheid in die Hel spandeer. n SONDAAR is jy.

Erken dit in jou eie hart; bely dit aan God. Jy is n sondaar en jy benodig om gered te word meer as enige iets anders in die wreld. AS jy bereid is om hierdie n saak van jou hart te maak, dan is jy gereed om te leer wat God se antwoord op jou vraag is: Wat moet ek doen om gered te word?

 

3.   GLO IN DIE HERE JESUS CHRISTUS

Hierdie is God se maklike manier om gered te word. Jy is n sondaar, jou hart is verkeerd, jy kan jouself nie red nie, jy is alreeds veroordeel. Dit wat jy dus moet doen om gered te word is eenvoudig net om die Here Jesus met die saak te vertrou. As jy Hom vertrou, dan het jy God se belofte Jy sal gered word.

 

Ek bedoel nie dat jy eenvoudig net moet glo dat daar n God en n Verlosser is nie. duiwels glo dit ook, en hulle sidder Jakobus 2:19. Jy kan glo dat n sekere geneesheer n goeie dokter is sonder om hom in te roep as jy siek is. Jy kan glo n sekere man is n goeie prokureur sonder om hom te skakel om jou saak te verdedig. Jy moet nie net die waarheid omtrent Jesus glo nie; jy moet in Hom glo, dit wil s, wees afhanklik van Hom, waag in Hom, vertrou in en op Hom; en as jy doen, dan is jy gered.

 

4.   NIE GERED DEUR GOEIE WERKE

Natuurlik verdien jy nie redding nie. Daar is niks wat jy kan doen wat jou waardig daaraan sal maak nie. Jy kan nie gered word deur die Tien Gebooie te onderhou nie, want die Skrif hou jou nie meer daaraan nie. Romeine 3:20: aangesien uit die werke van die wet geen vlees voor Hom geregverdig sal word nie, want deur die wet is die kennis van sonde.

 

Dieselfde ding word in Galasirs 3:11 ges En dat niemand deur die wet by God geregverdig word nie, is duidelik; want die regverdige sal uit die geloof lewe.

 

Baie, baie Skrifte herhaal weer en weer dat daar geen redding deur menslike goedheid is nie. 

nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het Hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees. Titus 3:5.

 

WANT UIT GENADE IS JULLE GERED, DEUR DIE GELOOF, EN DIT NIE UIT JULLESELF NIE: DIT IS DIE GAWE VAN GOD; NIE UIT DIE WERKE NIE, SODAT NIEMAND MAG ROEM NIE. (Efesirs 2:8, 9)

 

Ons het dus erken dat geen mens verdien redding nie, en geen mens kan homself red nie. Verlossing moet gratis wees anders sal die sondaar dit nooit kan kry nie. Om die waarheid te s, dit vat bloed om vir sonde te betaal, want die Skrif s: en sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie. Hebrers 9:22.

 

Ons almal het gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop; maar die HERE het die ongeregtigheid van ons almal op Hom laat neerkom. Jesaja 53:6.

 

Petrus vertel ons dat ons almal deur die bloed van Christus vrygekoop is. Omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud, losgekoop is uit julle ydele lewenswandel wat deur die vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van n lam sonder gebrek en vlekkeloos.  1 Petrus 1:18, 19.

 

Elke lam, bok, tortelduif of duif wat in die Ou Testamentiese tye geoffer is het dit voorgestel: dat die mens, n skuldige sondaar, n onskuldige een moet h wie se bloed gestort kan word om vir die mens se sonde te betaal. Jesus het vir ons sondes gesterf, en, dank God, redding is gekoop vir elke mens in die wreld, en hy sal dit verkry as n gratis geskenk van God.

 

Want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, onse Here.  Romeine 6:23.

 

Onthou, lidmaatskap aan n kerk kan jou nie red nie. Om gedoop te wees kan jou nie red nie. Die Doop red jou nie, kan ook niemand gered hou nie. Dit is slegs n handeling van plig vir di wie alreeds Christus as hul Verlosser gevind en erken het.

 

Deur n goeie morele lewe te lei, of lidmaatkap aan n goeie organisasie, of goeie burgerskap, dit faal om redding te bring, want dis nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het Hy ons gered. Titus 3:5. Moet dus nie vertrou op watter goeie dinge jy doen nie, maar vertrou op wat Jesus gedoen het en beloof het om vir jou te doen.

 

5.  WAT VAN BEKERING?

S die Bybel nie dat ons moet bekeer nie? Ja, die Bybel s eenvoudig dat God verkondig nou aan al die mense oral dat hulle hul moet bekeer Handelinge17:30 en weer maar as julle jul nie bekeer nie, sal julle almal net so omkom Lukas 13;3,5. Die prediking dat die mens hom moet bekeer en berou moet h, was gedoen deur Johannes die Doper, Jesus, Petrus en Paulus. Verseker is bekering God se plan vir redding.

 

Moenie my verkeerd verstaan nie. God is anstig dat jy n gebroke hart moet h oor jou sondes. Jy het weggedwaal van God. Jy het die gestorte boed van Jesus onder jou voete vertrap. Jy het jare van jou lewe verkwis wat jy nooit weer oor kan lewe nie. Jy het die Duiwel gedien. Daar is heelwat waaroor jy kan treur, en ek is nie verbaas dat jy diepe skaamte en hartseer in jou hart het dat jy die God wat jou geskape het en die Verlosser wat vir jou gesterf het verontreg het nie. Ek is nie verbaas dat jy nie die trane kan terughou nie. Maar wat ek wil h jy moet weet is dat trane of geen trane, hoeveel hartseer jy ook al in jou hart het of nie het nie, dt kan jou nie red nie.

 

Jy moet jammer en skaam wees oor jou sondes. Want die droefheid volgens die wil van God werk n onberoulike bekering tot redding 2 Korinthiers 7:10.

 

Om te bekeer beteken letterlik om n verandering van gedagtes of gees teenoor God en teenoor sonde te h. Dit beteken om weg te keer van jou sondes, in alle erns, met jou hele hart, en om te glo dat Jesus Christus jou sal red. Jy kan dus sien dat die mens wat in Christus glo, bekeer is, en die mens wat bekeer is, in Christus glo. Die tronkbewaarder is bekeer toe hy van sonde gedraai het om in die Here Jesus Christus te glo.

 

6.  KITS SALIGHEID.

Die tronkbewaarder het nie deur n periode van rou gegaan nie. Hy was aanges om in die Here Jesus Christus te glo; hy het net dit gedoen en is gered, en sy hele familie is op dieselfde manier gered. Onmiddelik, dieselfde uur van die nag. As jy deur die Nuwe Testament blaai, sal jy sien dat mense dadelik gered is, sonder enige proses, sonder enige routydperk. Zacchaeus, bo in n boom, het Jesus vertrou en haastig afgekom en het Hom met vreugde ontvang. Toe s Jesus aan hom: Vandag het daar redding vir hierdie huis gekom Luk 19:6 - 9.

 

Toe Petrus aan Cornelius, en sy huishouding wat vergader was, s hulle kan gered word deur geloof het dit onmiddelik gebeur. En toe Petrus nog besig was om hierdie woorde te spreek, het die Heilige Gees op almal geval wat die woord gehoor het. Handelinge 10:44 - 48.

 

Die dief op die kruis, bose sondaar wat hy was, wat n paar minute vantevore nog Jesus gespot het, is onmiddelik gered toe Hy Jesus uitgevra het. Lukas 23:42,43 In die eerste hoofstuk van Johannes, verse 35 - 49, sien ons waar Andras, Simon Petrus, Filippus en Natnael almal, een vir een, bekeer is deur geloof in Christus.

 

Daar is geen rekord van enige persoon in Bybelse tye wat ooit aanges was om te wag, te rou, of te treur oor sy sondes voor hy Jesus kan vertrou en gered kan word nie. Bekering en geloof is soos dieselfde ding in verskillende woorde en benodig nie n lang tydperk of n rouproses of hartseer nie.

 

Redding is onmiddelik. Al wat jou vandag weerhou om gered te word is jou trots en boosheid van jou hart wat jou aan die sonde hou en keer dat jy na Jesus snel om Hom te vertrou vir jou redding. Draai in skaamte en berou van jou sonde hierdie oomblik en glo en vertrou in Christus en word gered.

 

7.  KAN IEMAND GERED WORD SONDER GEBED?

In die Bybel is daar vele gevalle van sondaars wat gebid het, soos die dief aan die kruis of die tollenaar in die tempel.  Romeine 10:13 s: Want: Elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal gered word.

Baie mense glo dat n sondaar nie gered kan word sonder n periode van gebed nie, sonder om hom bewustelik te beroep op God. Die Bybel s egter nie dat n sondaar moet bid om gered te word nie. Direk na die vers in Romeine 10:13 is n verduideling wat wys dat om te roep na God is n bewys van geloof in die hart en dit is eintlik die geloof in die hart wat die saak besleg. Lees dit weer.

Want: Elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal gered word. Hoe kan hulle Hom dan aanroep in wie hulle nie geglo het nie? Romeine 10:13,14.

 

Die Here moedig die sondaar aan om te bid en die Here hoor en verhoor die sondaar se gebed, s die sondaar vir sy verlossing in Jesus Christus glo wanneer hy bid. Hy het die gebed van die dief op die kruis, die van die tollenaar in die tempel en die blinde Bartimus gehoor. Maar die skrif s:Hoe kan hulle Hom dan aanroep in wie hulle nie geglo het nie? Romeine 10:13,14. Verseker moet elkeen wat gered word glo. Gebed is die bewys van geloof. Maak nie saak hoe lank mens bid nie, as hy nie in Christus glo nie, kan hy nooit gered word nie. Indien hy in Christus glo sonder bewustelike gebed is hy alreeds gered. Daar is net een plan vir redding en slegs een stap wat n sondaar moet maak om dit te verkry. Daardie stap is om in die Here Jesus Christus te glo.

 

Op n manier het predikers die indruk in hierdie arme wreld gelaat dat God hardvogtig is en dat dit baie trane en geween en lang periodes van verdriet sal neem voordat Hy sal hoor en die sondaar sal red. Ons is onder die indruk dat God nie omgee of sondaars gered word al dan nie, en dat sondaars op een of ander manier die hart van God moet aanraak en Hom moet oortuig dat Hy gereed is om ons te vergewe. Wat n laster teenoor n goeie en heilige God Want so lief het God die wreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan h. Johnnes 3:16.

 

Daar is alreeds vir die mens se sondes betaal. God se toorn is alreeds weggedraai van elke sondaar wat gered wil word. Beide die Vader en die Seun is n miljoen maal meer angstig om elke sondaar te red as wat die sondaar kan wees om gered te word. Dankie Here, ek hoef nie God te smeek om my sondes te vergewe nie. Die oomblik wat ek bereid is om Hom daarmee te vertrou, sal Hy dit doen.

 

8.  HOE OM DIE VERANDERING VAN HART TE VERKRY.

Hierdie eenvoudige manier om deur geloof te red te word klink so maklik, en dit is. n Sondaar mag dalk s; Maar ek het gedink ek moet n verandering van hart hꅔ Ja, dit moet jy, maar dit is God se rol. Jesus het met Nikodmus gepraat toe Hy ges het, julle moet weer gebore word, en in dieselfde Hoofstuk vertel Hy vir Nikodmus hoe om weergebore te word.

 

Want so lief het God die wreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan h. Johannes 3:16.

 

Die verandering van hart is God die Heilige Gees se rol en jy sal seker wees dat Hy daarmee sal deel. Jou rol is om eenvoudig net in Hom te glo. Wat ookal andersins nodig is vir jou ewige redding, die Here sal daarmee deel as jy Hom vertrou of in Hom glo.

 

9.  HOE MOET EK VOEL?

Sommige mense het n idee dat die verandering van hart te doen het met n gevoel. Sommige wil nie Christus as hul Verlosser aanneem voordat hulle nie hierdie misterieuse gevoel het nie. Moenie dat die Duiwel jou hier mislei nie. Ek glo in opregte godsdiens en dank God vir die vreugde wat Hy my dag na dag gee. Maar die Bybel s nrens hoe jy moet voel voordat jy gered word nie, en ook nie hoe jy moet voel nadat jy gered is nie. Om die waarheid te s, alle mense voel nie dieselfde nie. Gevoel verskil van persoon tot persoon wat gered is. Sommige huil wanneer hulle gered word, sommige lag en sommige loof en prys God hardop. Geeneen is meer gered as die ander nie. Wat jy soek is redding en jy moet tevrede wees met enige gevoel wat jy ervaar wanneer Hy jou sondes vergewe, mits dit die Here sal behaag.

 

Neem kennis van nog n feit, naamlik dat jy nie kan reg voel voordat jy dit nie reg kry nie.  Blydskap kom nie voordat jy die Here vertrou nie. Geeneen kan die uitwerking van medisyne voel voordat hy dit geneem het nie. Die Kinders van Israel in die Wildernis, deur giftige slange gebyt en op die rand van die dood, is nie genees en het ook nie gesond gevoel alvorens hulle nie na die koper slang op die paal opgekyk het nie Numeri 21:6 - 9.

 

Mens word nie gered deur gevoel nie; mens word gered deur op Christus te vertrou. Die verlore seun, weg van die huis en in die varkhok, het besluit om op te staan en na sy vader te gaan, maar hy het nie goed gevoel nie. Hy was sonder skoene, geklee in vodde, sonder die ring van sy seunskap, flou van die honger en sonder enige bewys van sy vader se vergiffenis. Tog het hy opgestaan en na sy vader gegaan, nie deur gevoel nie, maar deur geloof in sy vader. Dankie Here, sy vader het hom ontvang, soos God ook elke sondaar sal ontvang wat na Hom toe kom. Wanneer die verlore seun by sy vader se tafel aansit, met die skoene van die evangelie van vrede, geklee in die klere van geregtigheid van Christus, met die ring van seunskap aan sy vinger, besig om die vetgemaakte kalf te geniet aan die regterhand van sy vader, toegevou in sy liefde, het hy baie gevoelens gehad. Gevoelens kom na redding. Laat gevoelens by die Here en kom na die Verlosser in geloof.

 

Nadat jy gered is, sal jy vrede en vreugde put deur die Here te volg in doop, deur die lees van Sy Woord , deur siele te red en Hom andersins te behaag. Jy moet weer en weer, dag vir dag, na die Here gaan vir die vreugde van n Christelike lewe. Maar dank God dat verlossing vir eens en altyd afgehandel is wanneer jy op Christus vertrou as jou Verlosser.

 

10.  WAT VAN OPENBARE BELYDENIS?

Elke persoon wat gered is behoort Christus openlik te bely. Mattheus 10:32 en Romeine 10:9, leer duidelik dat God enige een wat openlik verklaar dat Christus sy Verlosser is, as Sy eie kind sal opeis. Ons bely eenvoudig openlik met die mond dit wat ons in ons hart glo. Insake hierdie einste saak s Romeine 10:10: want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding.

 

Om Christus as jou Verlosser te bely, bewys dat jy Hom in jou hart vertrou.   Dieselfde met alle ander beloftes in die Bybel wat daaroor handel hoe om gered te word. Johannes 6:37 s en Ek sal hom wat na My toe kom, nooit uitwerp nie. Redding word in Johannes 1:12 belowe aan almal wat Jesus ontvang. Maar jy kan nie na Christus kom as jy Hom nie vertrou nie. Johannes 1:12 wys daarop dat om Jesus te ontvang is dieselfde as om in Sy naam te glo.

 

Moenie hierdie n ingewikkelde saak maak nie. Daar is net een eenvoudige trappie tussen jou en Jesus. Wanneer jy Hom vertrou is alles anders afgehandel. Jy het berou, jy het na Christus toe gegaan, jy het Hom ontvang. Jyt  alles wat nodig gedoen is om gered te word. Neem die antwoord in Handelinge 16:31 op sigwaarde: GLO IN DIE HERE JESUS CHRISTUS EN JY SAL GERED WORD. In dosyne Skrifte regdeur die Bybel word redding belowe aan die wat glo. Lees noukeurig deur die volgende Skrifte en sien dat weer en weer, menige der menige kere, belowe God dat al wat n arme sondaar nodig het is geloof aan Jesus Christus.

 

Maar almal wat Hom aangeneem het, aan hulle het Hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle WAT IN SY NAAM GLO Johannes 1:12.

En soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die Seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan h. 
Want so lief het God die wreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan h. Johannes 3:14 - 16.

  

Hy wat in Hom glo, word nie veroordeel nie; maar hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel omdat hy nie geglo het in die Naam van die eniggebore Seun van God nie. Johannes 3:18.

 

Hy wat in die Seun GLO, het die ewige lewe; maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom. Johannes 3:36.

 

Voorwaar, voorwaar Ek s vir julle, wie my woord hoor en Hom GLO wat My gestuur het, het die ewige lewe en kom nie in die oordeel nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe. Johannes 5:24.

 

En dit is die wil van Hom wat My gestuur het, dat elkeen wat die Seun aanskou en in Hom glo, die ewige lewe mag h; en Ek sal hom opwek in die laaste dag. Johannes 6:40.

 

Voorwaar, voorwaar Ek s vir julle, wie in My glo, het die ewige lewe. Johannes 6:47.

 

Aangaande Hom getuig al die profete dat elkeen wat in Hom GLO, vergifnis van sondes deur sy Naam ontvang. Handelinge 10:43.

 

En dat elkeen wat GLO, deur Hom geregverdig word van alles waarvan julle deur die wet van Moses nie geregverdig kon word nie. Handelinge 13:39.

 

Lees weer die Skrif waarmee ons begin het:

 

WAT MOET EK DOEN OM GERED TE WORD?

Glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word Handelinge 16:30,31.

 

11.  VERTROU JESUS, DIE GROOT GENEESHEER.

Indien jy siek is en besig is om te sterf, en daar is n goeie dokter wat jy kan vertrou, sal jy dit nie waag om hom te vra om jou saak te vat, jou die nodige behandeling te gee en met God se hulp jou gesond te maak nie? Dan, net so, vertrou in Christus, wees afhanklik van Hom vir jou redding en gee dit vandag aan Hom oor. Met dieselfde waagmoed waarmee jy n dokter sou inroep en hom met jou liggaam sou vertrou, so kan jy ook vir die Here Jesus Christus aanroep en dit waag om Hom te vertrou om jou sondes te vergewe en jou arme verlore siel te red.

 

Hyt ges, Die wat gesond is, het die geneesheer nie nodig nie, maar die wat ongesteld is. Lukas 5:31. Hy is die Groot Geneesheer en sal jou siel onmiddelik genees as jy Hom vertrou. Soos wat jy n dokter sal vertrou, op sy behandeling sal onderwerp, op hom sal vertrou vir resultate, so moet jy vandag Jesus met jou siel vertrou. Menslike dokters faal vele kere. Hul resultate op die beste, is geleidelik, so geen dokter is die perfekte prentjie van Jesus nie. Die dokter kan geen wonderwerke verrig nie, maar Jesus kan asook die verandering wat nodig is vir daardie arme, bose hart.  Hy doen dit dadelik, oombliklik, sonder enige verdere poging van jou kant, as jy Hom vertrou.

 

12.  JESUS, ONS PROKUREUR.

Indien jy n misdaad gepleeg het en in die tronk gegooi word, is die eerste ding wat jy sou doen, moontlik om n betroubare prokureur te kontak en hom met die hele saak van jou verdedeging te vertrou. In God se o is jy n krimineel, alreeds veroordeel en met God se toorn oor jou dag vir dag. Maar God het iemand voorsien wat die rol van ons arme sondaars, oortreders voor die regterstoel van God oorneem. Jesus is daardie prokureur, want die Skrif s:

My kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie; en as iemand gesondig het, ons het n Voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die Regverdige. En Hy is n versoening vir ons sondes, en nie alleen vir ons sn nie, maar ook vir di van die hele wreld. 1 Johannes 2:1,2.

 

Jesus is nie alleen jou prokureur om jou saak te verdedig nie; hy het alreeds die boete betaal en jy mag Hom met gemak vertrou om jou oombliklik te vergewe en regverdig. Hoekom nie net met Jesus waag soos met n gewone prokureur nie? Jesus is natuurlik beter as n prokureur. Jy hoef hom nooi n fooi te betaal nie, en hy faal nooit nie!

 

13.  n TROUE

n Jong man en jong vrou staan saam, sy aan sy, voor die prediker. Die prediker s: Gee mekaar die regterhand. Dan s hy vir die jong man, Neem jy hierdie jong vrou om jou wettige vrou te wees, om vir haar lief te h en haar te koester totdat die dood julle skei? Hy antwoord: Ek doen. Vir die jong vrou s die prediker: Neem jy hierdie man as jou wettige man totdat die dood julle skei? Sy antwoord: Ek doen. Dan s die prediker: Ek verklaar julle man en vrou, en hulle is getroud in die o van God en die mens. Wat n eenvoudige prentjie van verlossing. Jesus is die bruidegom en di wat in Hom glo sal Sy bruid wees.

 

14.  VERSEKER DIT - EIS HOM VANDAG.

Draai jou hele hart van sonde tot vertroue in Christus. Kies die Hemel bo die Hel, kies vir Christus bo Satan. Moenie dat Satan jou langer mislei nie. Indien jy uitstel mag dit lei na n verharde hart, n verkwiste lewe en n gemartelde siel in Hel. Indien jy nie gered word nie, dit terwyl God die pad so maklik uitgel het, en die prys van die sonde moet betaal, het jy niemand behalwe jouself te blameer nie. Sal jy vandag in Jesus Christus glo en gered word?

 

Beroem jou nie op die dag van mre nie, want jy weet nie wat die dag sal bring nie Spreuke 27:1.

 

Want Hy s: In die tyd van die welbehae het Ek jou verhoor, en in die dag van heil het Ek jou gehelp. Kyk, nou is dit die tyd van die welbehae; kyk, nou is die dag van heil. 2 Korinthiers 6:2.

 

Vandag as julle sy stem hoor,  verhard julle harte nie Hebreers 3:7,8 God gee vir jou hierdie hartklop, hierdie asem, hierdie oomblik sodat jy Christus kan vertrou, maar daar is geen belofte van n ander nie.

 

Een wat Jesus Chrsitus vertrou as persoonlike Verlosser moet dit Hom openlik voor ander bely. Want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding Romeine 10:10.

 

Noudat jy Jesus Christus vertrou, moet jy by n kerk aansluit en gedoop word. Ek hoop jy vind n goeie Bybel gelowige kerk en sal getrou bywoon.

                                                                 Saamgestel deur Chris Mengel Snr.

                                                                     HIERDIE BLADSY BO PUNT