Christen Kerk                   ons preek wat die Bybel leer     

                                                                                 

                                                           ORDE IN DIE GEMEENTE - LEIERSKAP

Met ‘orde in die gemeente’ verwys ons na die opstel van ‘n plan of ‘n sisteem was sal werk in die bestuur/orderhoud van ‘n plaaslike gemeente of kerk. Die plaaslike gemeente/kerk sal nooit volmaak wees nie. Daar sal altyd verskillende opienies wees tussen lidmate, geen twee persone is dieselfde. 1 Korinthiërs 12:14 tot 18; ‘Want ook die liggaam is nie een lid nie, maar baie. As die voet sou sê: Omdat ek nie die hand is nie, behoort ek nie aan die liggaam nie behoort hy daarom nie aan die liggaam nie? En as die oor sou sê: Omdat ek nie die oog is nie, behoort ek nie aan die liggaam nie behoort hy daarom nie aan die liggaam nie? As die hele liggaam oog was, waar sou die gehoor wees? As dit geheel en al gehoor was, waar sou die reuk wees? Maar nou het God elkeen van die lede in die liggaam gestel soos Hy gewil het’. 

Elke weergebore persoon het ‘n plig en verantwoordelikheid om toe te sien dat die evangelie van Jesus Christus verkondig word. Dit is nie net die pastoor of prediker se plig nie. Ons sal almal loon ontvang vir wat ons hier op aarde verrig het. Ons sal verantwoording moet doen indien ons niks vir Jesus Christus gedoen het nie.

Ons kan na die gemeente kyk vanaf die pastoor of prediker se oog punt of ons kan na die gemeente kyk vanaf die lidmate se kant.

DAAR BESTAAN TWEE HOOF GROEPE IN ‘N PLAASLIKE GEMEENTE.

A. LEIERSKAP; die senior pastoor en sy assistente of leiers.

Huis sel leiers - diakens en ouderlinge.

“As daar vuur in die prediker is sal daar vuur in sy toehoorders wees”.

Leierskap en lidmaatskap MOET verbind wees met mekaar om behoorlik te funksioneer.

B. LIDMAATSKAP; die gemeente.

Verskeie bedienings departemente met sodanige leiers en lidmate.

“Daar is altyd aktiewe lidmate en dan die wat net die kerkbanke warm hou”.

Ons gaan vervolgens kyk na die twee bovermelde groepe in die volgende sewe studies:

A1. Leierskap; Die senior leier of pastoor en sy assistente.

Die ware Mate van Leierskap is blote Invloed - Niks Meer of Niks Minder.

“Dit is nie die posissie wat die leier maak nie; dit is die leier wat die posissie maak”

a. DIE VISIE EN DIE RIGTING: In die konteks van die kerk moet die visie en rigting altyd van die senior pastoor kom, deur sy assistente na die mense in sy gemeente. Die senior pastoor moet ‘n ware leier wees. Hy mag miskien nie altyd ‘n baie ervare persoon wees nie maar kan leer alleen deur sy hand aan die ploeg te sit. ‘Offening maak die saak makliker’ Wat ookal ‘n persoon met ywer en toewyding goed en aanmekaar beoefen sal hy bemeester, maak nie saak wat sy doel is nie. Indien u wil leer klavier speel, oefen elke dag vir 2 ure en u sal dit regkry. Dieselfde toewyding word verlang van u indien u ‘n goeie leier wil word. Indien u ‘n leier wil word dan kan u dit bereik. Elke persoon het die potensiaal om ‘n leier te word maar dit gebeur nie oornag nie. Dit verg uithou vermoë. Leierskap ontwikkel nie in een dag nie. Leierskap ontwikkel daagliks, somtyds neem dit jare.

b. RANG MAAK NIE LEIERSKAP NIE: Wanneer mense hoor dat iemand ‘n hoë amp of aanbevole posisie het, dan dink hulle automaties dat so ‘n persoon ‘n goeie leier is, dit is nie altyd so nie. Hoë ampte of titels het nie altyd leierskap wanneer dit kom by ware leierskap nie. Ware leierskap kan nie net beloon of toegeken word nie. Dit kan net verdien word. Hoë titels kan alleen net tydelikke erkenning gee, net om jou invloed te vermeerder of om dit totaal uit te wis. Ek erken dat harde werk en toewyding benodig word om enige invloed in ‘n organisasie te verdien en ‘n leier te word daar. Wanneer leierskap verskaf word deur ‘n groep is dit altyd so dat iemand in die groep sterk leierskap einskappe het en dit dan deur die groep na die mense oorgebring word. ‘n Groep of raad kan nooit leierskap voorsien, daar is altyd iemand daar binne met leierskap.

c. LEIERS WAT AANBEVEEL WORD WERK NIE ALTYD: Mense met hoë possissie in die serkulêre lewe word nie vanselsprekend aanvaar as leiers in vrywillige organisasies soos kerke ens. In die serkulêre wêreld het die persoon met ‘n hoë posisie redelike invloed. Die meeste aanhangers in die serkulêre lewe het gou samewerking wanneer hulle lewenstyl of salaris daarvan afhang, maar in vrywillige organisasies is ware leierskap die enigste ding wat werk. In kerke het leiers dan net die invloed wat hul oor ander het as hulp middel om sulke mense te kry om deel te neem. ‘Die enigste invloed om ander te kry om deel te neem lê in mag om ander te kan beinvloed’. Volgelinge in vrywillige organisasies kan nooit gedwing word om aan boord te klim. Indien die leier geen invloed het oor hulle sal hulle hom nie volg nie. Suksesvolle leiers leer elke dag nog. Die leer proses is aanlopend en is deel van disipline en aanhou vermoë. Die doel is om elke dag te verbeter, om op die vorige dag te verbeter.

d. GOEIE LEIERS MOET SY/HAAR POSISSIE VERDIEN: ‘n Goeie leier wen die vertroue van sy mense deur sy goeie karakter, sy eerlikheid, sy algemene kennis, sy ywer, sy goeie oordeel, sy mense kennis en bo alles sy salwing van God. ‘n Persoon se impak is sleg ‘n fraksie van wat dit kan beteken om ‘n goeie leier te wees. Die hoër wat u wil uitstyg die meer het u leierskap nodig. Die meer impak wat u wil maak die meer moet u invloed wees. Wat ookal u wil bereik word beperk deur u vermoë om ander te kan lei. Deur u leierskap te verhoog sal u efektiewiteit verhoog. Leierskap het ‘n vermenigvuldiging uitwerking.

e. LEIERSKAP HET BAIE OEFENING NODIG: Leierskap ontwikkel daagliks, nie in een dag. Om ‘n leier te word is soos om suksesvol op die aandele mark te belê. Indien jy dink dat jy in eendag ‘n fortuin gaan maak sal jy nie slaag. Wat belangrik is, is om die wins te belê en op te spaar wat jy daagliks maak. Die geheim van sukses lê in wat ons daagliks doen. Indien jy in jou leierskap belê daagliks sal jy groot winste kweek. Die vermoë om ‘n suksesvolle leier te wees is ‘n versameling van bekwaamheid waarvan alles daagliks kan verbeter. Maar Onthou dit gebeur nie oornag nie. Leierskap verg baie bekwaamheid soos; geduld, wysheid, respek, ondervinding, emotionele volwassenheid, mense kennis, disipline, momentum en tydsberekening.

f.  NAVIGASIE IS BELANGRIK IN LEIERSKAP: Enigiemand kan ‘n groot skip stuur, maar dit verg ‘n navigator om die roete te bepaal. Hoe groter die groep, hoe meer verantwoordelik behoort die leier voor uit te kan sien. Hoe groter die skip hoe meer akuraat moet die navigator beplan in smal kanale. Wannneer daar baie persone is word meer geraak as daar foute intree as wanneer daar minder persone betrokke is. Bekwame leiers is altyd daarvan bewus dat ander afhanklik is van hul rigting bepaling. Voordat leiers hul mense op ‘n tog neem sal hulle eers met die groep beraadslaag wat gedoen sal word op die tog sodat dit ‘n volkome sukses kan wees. Enige sukses of mislukking van die verlede kan aangewend word deur iets daarvan te leer. Goeie navigators luister graag na ander se raad ook. Dit is waar goeie navigators baie informasie optel. Hulle kry ook inligting van hul eie mense wat op grondvlak rond beweeg. Hulle spandeer ook tyd met ander groepe se leiers wat hulle raad kan gee. Indien die leier mense nie deur rowwe waters kan lei kan hy die skip laat sink. Wie wil op ‘n sinkende skip wees?

g.  LEIERSKAP IS MOONTLIK VIR ENIG IEMAND WAT WIL: Baie mense dink dat leierskap is net vir sekere mense wat in aansien is bo aan die leer. Hulle besef nie wat se geleentheid hulle deur hul vingers laat glip wanneer hulle nie wil leer om te lei nie. Baie min mense sien hulself as leiers. As hulle maar net besef dat leierskap hoofsaaklik gebaseer word op invloed. Dit is eintlik jammer want indien ‘n persoon nie besef wat hy eintlik nie weet nie sal hy nooit groei. Wanneer jy jou gebrek aan kennis besef om te lei en jy begin om jouself voor te berei om te lei sal jy besef hoe maklik dit is. Indien jy iets baie interessant hoor of raakloop maak notas daarvan omdat jy dit later weer kan gebruik. Gebruik jy ‘n sakboekie of notaboek? Dit is nie maklik om ‘n goeie leier te word, dit verg baie drukking. Maar dit is in jou vermoë om ‘n goeie leier te word. Moet net nooit moed opgee nie. Onthou dit gebeur nie oornag nie. Ons leer baie deur ons foute maar dit is nie waar dit eindig nie. Maak nie saak hoeveel jy leer deur foute dit sal jou nooit alles leer wat jy moet weet van die toekoms nie. Indien u mislik om deur u foute te leer gaan u weer en weer misluk. Sukses weer leer ons van onself en wat ons werklik kan bereik met ons talente. Mislukkings weer wys ons waar ons kan verbeter.

h.  LEIERSKAP MOET VERANTWOORDELIKHEID BESIT: Voordat ons onself betrek waar ander mense om ons betrokke gaan wees moet ons behoorlik oor die saak dink. Goeie leiers bereken die koste voordat hulle hulself en ander betrek by iets. Om vir ander te kan dink moet ‘n leier ‘n goeie sienswyse kan in neem. ‘n Leier moet geloof in himself hê dat hy sy mense al die pad vorentoe kan neem. Indien jy nie die saak kan deurvoer in jou denke sal jy dit ook nie in praktyd kan doen nie. Jy moet ook die feite realisties kan sien. Jy moet besef dat jy nie jou versperrings en uitdaagings kan wegdink of verander nie. Indien jy nie met albei oë oop in iets ingaan nie kan jy misluk. Somtyds is dit moeilik om realiteit en moontlikheid te kan onderskei. Alhoewel, dit is wat dit neem om ‘n goeie navigator en leier te kan wees. Die belangrikste feit in navigasie vereis goeie voorbereiding. Wanneer u goed voorbereid is skep u vertoue in u mense. Gebrek aan voorbereiding het die teenoorgestelde uitwerking. Dit is nie groote van die projek wat ondersteunig en sukses bepaal. Dit is die vermoë van die leier. Leiers wat goeie navigators is kan hulle mense eintlik na enige hoogte neem.

i.  HOE OM TE SOEK VIR LEIER POTENTIAAL IN IEMAND: Wanneer dit kom by om ‘n goeie leier te identifiseer, kan die taak baie vergemaklik word indien jy weet waarvoor om te soek in dié persoon. Moet nie die persoon se eie opienies aanvaar dat hy ‘n goeie leier is nie. ‘n Bekende foefie bestaan dat leierskap en bestuur een en dieselfde is. Die verskil is dat leierskap is om mense te beinvloed om na jou te luister en jou na te volg, jy gee die pas aan. Bestuur is net om planne uit te voer en te onderhou, of om toesig te hou. Die beste manier om vas te stel of iemand leierskap eienskap het is om so ‘n persoon te vra om ‘n plan positief te verander. Bestuurders kan rigting hou maar kan nie planne verander nie. Om mense in ‘n nuwe rigting of plan te beweeg moet jy hulle kan beinvloed.

NB: Hoe word ware leiers, leiers in ‘n groep? Onthou leierskap ontwikkel nie in ‘n dag, ook nie ‘n persoon se erkenning as leier nie. Ware leierskap begin altyd by ‘n persoon se innerbors. Dit is Waarom Billy Graham meer en meer aanhangers bekom.  Mense kan die diepte van sy karakter aanvoel. U is ‘n leier wanneer u navolgers het, en dit verlang ook die ontwikkeling van verhoudings, die meer die aanhangers die beter die potensiaal vir leierskap. Om genoegsame verhoudings op te bou in ‘n groep die beter jou leierskap eienskap.

Informasie is belangrik vir ‘n leier. U het ‘n begrip van die feite nodig en ‘n verstandhouding van die visioen van die toekoms. Kennis alleen kan nie iemand ‘n goeie leier maak nie, maar sonder kennis kan iemand nie ‘n leier word nie. Doen altyd baie navorsing en beplan voordat u leierskap neem. Leierskap verg meer as net informasie, dit verg kennis van verskeie ondervindings. Die groter jou aanslag in die verlede die meer sal jou volgelinge jou weer ‘n kans gee. Onderviding verleen nie toelaatbaarheid nie maar meer ondervinding gee jou ‘n beter kans. Niks is ‘n bewys van goeie leierskap soos jou aanslae van die verlede. Elke keer wanneer jy jouself beskikbaar stel, ‘n risiko neem en suksesvol is het jou navolgers beter rede om jou te vertrou en na jou te luister.

Die mikpunt vir volgelinge is waar toe is ‘n leier in staat. Allerlaaste is dit die rede waarom mense jou sal volg en jou as leier sal aanvaar. Sodra mense agterkom dat jy nie meer kan presteer as leier sal hulle ophou luister na jou en aan beweeg. Ek moet jou vra; hoe reageer mense wanneer jy komunikeer met hulle? Wanneer jy met hulle praat, luister hulle aandagtig. Of luister hulle na wat iemand anders sê voordat hulle reageer? Jy kan baie te wete kom oor jou vlak van leierskap wanneer jy die vra kan beantwoord.

A2. Leierskap; Die Senior Leier of Pastoor se Assistente.

“Dit is nie die posissie wat die leier maak nie; dit is die leier wat die posissie maak.”

a.  SENIOR LEIER OF PASTOOR MOET DIE REGTE KEUSE MAAK MET AANSTELLING VAN SEL LEIER: Die huis sel leier het een van die belangrikste pligte in die gemeente. Daarom is dit een van die sorgvuldigste keuses wat die senior leier of die pastoor moet maak. Sel leiers is die potensiale diakens en ouderlinge van die gemeente en so die senior leier of pastoor se hand in die opbouing van die gemeente in die liggaam van Christus. Hulle moet streng besluite kan maak wat die lewe van ander mense beinvloed. Hulle moet intense probleme kan oplos. Hulle moet dien as tussenganger, onderhandelaar, raadgewer, bemoediger en leermeester vir die lede in die span. Die werk van ‘n leier is stimuleerend en persoonlik vervullend as dit nie so was wie sou dit wou doen? Dit kan ook vreeslik uitputtend wees. Die huis sel het die vermoe om besorg te wees vir sy lede. Dit is daar om liefde en raad te gee soos die behoefte verreis. In tyd van ernstige probleme moet die nood oorgedra word aan die senior leier of pastoor sodat dié kan help om probleme op te los.

b. DIE DOEL VAN ‘N HUIS SEL: Die huis sel is die plek waar die lede opgelei en toegerus word vir evangeliesasie. Die huis sel is ook ‘n plek om mense tot geestelike volwassenheid te bring in die Kerk. Die huis sel is die plek waar die lede opgelei en toegerus word vir evangeliesasie. “Dit is ons keuse, ‘n Sendeling of ‘n Sendingveld”. Die pastoor of prediker se pligte word ook deur die sel leier vergemaklik. Indien lede probleme ondervind kan dit op sel vlak uitgesorteer word. Die huis sel leier in samewerking met die senior pastoor of prediker dien as ‘n geestelike vader vir lede van ‘n groter gemeente. Verwys na my een maand huis sel kursus.

c.  HUIS SEL LEIER MOET ‘N TOEGEWEIDE LID WEES VAN DIE GEMEENTE: Die huis sel leier is soos ‘n herder wat omsien na sy sel. Hy is ook ‘n persoon wie se hoof doel is om nie net hulle te leer nie maar ook om te sien na hulle welstand. Die sel leier moet herder wees vir sy sel lede soos die pastoor herder is vir sy gemeente lede. Die bediening van ‘n sel leier is soos ‘n verlenging van die pastoor se bediening. Daarom is die funksie van ‘n sel leier soos ‘n wyks pastoor vir sy lede. Aangesien die sel leier ‘n verlenging van die pastoor se bediening is, is dit daarom dat hy onder gesag van die pastoor moet handel, hy handel dus nie onafhanklik van die gemeente en die senior leier of pastoor nie. As Christene het ons almal ‘n leier; Jesus Christus. Daarom as ons Hom volg as ons leier sal ons by woord van spreuke ook leiers wees.

d.  DIE ONGEMAK VAN LEIERSKAP: Die lewe is vol opdraandes en afdraandes, en die Christen is nie uitgesluit van lewens storme nie. Dit is in storms wat ons leer om geloof te hê in Jesus Christus. Leierskap kom nie in ‘n pakkie, mooi opgemaak met mooi papier en ‘n lint daarom. Dit is ‘n bevoorregte pad en somtyd ‘n pynvolle weg. Dit is ‘n pad van vreugde en somtyds trane, dit kan somtyds ‘n eensame pad wees. Dit is ook ‘n tyd waarin ons besef ons kan nie sonder die hulp van Jesus dit doen nie. Dit kan somtyds sielkundig, fiesies, emotioneel en geestelik uitputtend wees. Dit is somtyds ‘n tyd van noue gemeenskap met Jesus as dissipel en op persoonlike vlak vooruitgang in leierskap om ander te leer om ‘n leefstyl te handhaaf in hul wandel met Jesus Christus. Dit is ‘n neederige voorreg om ander te kan lei deur die genade van leierskap. Derhalwe sal ek nie na leierskap as gemaklik kan verwys nie. Daar is baie ander faktore wat in ag geneem moet word wat eienskappe van ‘n goeie leier is en kan wees.

e.  BRING MENSE NADER AANMEKAAR: Hierdie is nie toorkuns, dit verg wysheid. Daar word gesê; ‘indien jy wil weet of jy ‘n leier is, draai om en kyk agter jou om te sien wie jou navolg’. Daar is geen kits manier om leierskap te bekom soos; ‘voeg net warm water by’ en gebruik. Maar na baie jare se ondervinding het ek agtergekom dat daar bestaan ‘n paar maniere om mense te laat saam staan met een doel, dit verg; spanwerk. Almal moet saamstaan. Onskeibaar van leierskap is invloed, mag en die kuns om te manipuleer. Die belangrikste begrip leierskap is vir die leier om te besef dat hy nader aan die doel is as sy volgelinge.

f.  VERSKIL TUSSEN VOLGELINGE EN LEIERS: Leiers word gemaak nie gebore. Ons almal begin as volgelinge in ons wandel met die Here voordat ons leiers kan word.

1.  ‘n leier; het ‘n visie met oortuiging, hulle kry ‘n gedagte en hou vol daarmee. Hulle kom tot aksie.

 ‘n Volgeling; droom oor iets, beplan om baie te doen maar kom nie tot aksie.

 

2.  ‘n leier; leer om kwaliteit, besluite te maak en help ander om oordeelkundige besluite te maak en uit te voer sonder dat hy hulle manipuleer of beheer.

‘n Volgeling; wil dat ander die besluite moet neem, wil nie verantwoordelikheid aanvaar indien iets verkeerd loop.

 

3.  ‘n Leier; leef ‘n gedisiplineerde lewe met geestelike inbors, gebed, Bybel studie ens.

‘n Volgeling; kom wat wil geen bekommernis oor niks.

 

4.  ‘n Leier; neem volle verantwoordelikheid en is betroubaar.

‘n Volgeling; soek verskonings vir alle verantwoordelikheid en probeer alles regpraat.

 

5.  ‘n Leier; kom vanself aan die gang en doen hul beste ten alle tye.

‘n Volgeling; moet aan die gang gestoot word om ‘n begin te kan maak, doen ook net genoeg vir himself.

 

6.  ‘n Leier; sien om na die belange van ander.

‘n Volgeling; sien net na sy eie belange om.

 

7.  ‘n Leier; tel die telefoon op en maak die oproep.

‘n Volgeling; wag vir die telefoon om te lui.

 

8.  ‘n Leier; maak notas in sy dagboek van verpligtinge.

‘n Volgeling; maak notas van versoeke en minder belangrike dinge.

 

9.  ‘n Leier; bêle tyd in mense.

‘n Volgeling; spandeer tyd met mense.

 

10. ‘n Leier; sal ‘n kans neem om iets te doen in geloof.

‘n Volgeling; sal huiwer om ‘n kans te neem en te oorversigtig wees.

 

11. ‘n Leier; leer voortdurend en word altyd weiser, hy maak ook selde dieselfde foute.

‘n Volgeling; began oor en oor dieselfde fout en leer nooit daaruit.

Hier gaan ons nou een van Satan se sterkste wapens op die mens kortliks bespreek; Hoerery en Egbreuk.

g.  LEIERS MOET IN BESIT WEES VAN ‘N BAIE GOEIE GEDRAGS GESKIEDENIS: Sommige sal sê waarom kyk ons na so onderwerp. Die Nuwe Testament verwys na hierdie aangeleentheid meer as 80 keer. Hierdie is alles deel van om God se kinders te leer om waaksaam en op hul hoede te wees. 1 Timotheus 3:12, ‘Die diakens moet manne van een vrou wees en hulle kinders en eie huis goed regeer’. 1 Timotheus 3:2, ‘n Opsiener dan moet onberispelik wees, die man van een vrou, nugter, ingetoë, fatsoenlik, gasvry, bekwaam om te onderrig’. Mattheus 5:28, ‘Maar Ek sê vir julle dat elkeen wat na ‘n vrou kyk om haar te begeer, reeds in sy hart met haar egbreuk gepleeg het’. Galasiërs 5:19, ‘En die werke van die vlees is openbaar, naamlik owerspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid…..waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beërwe nie’. 1 Korinthiërs 7:2 - 5, ‘Maar vanweë die hoererye moet elke man sy eie vrou hê, en elke vrou moet haar eie man hê. Die man moet aan die vrou die verskuldigde welwillendheid bewys, en net so ook die vrou aan die man. Die vrou het nie mag oor haar eie liggaam nie, maar die man; en net so ook het die man nie mag oor sy eie liggaam nie, maar die vrou. Onttrek julle nie aan mekaar nie, behalwe met wedersydse ooreenstemming vir ‘n tyd lank om julle aan vas en gebed te kan wy; en kom weer bymekaar, sodat die Satan julle nie in versoeking bring deur julle gebrek aan selfbeheersing nie.

h.  MOET NIE DINK DAT PASTORE EN LEIERS IS NIE MENS: Getroude pastore en leiers moet baie versigtig wees om nie emosioneel of fiesies betrokke te raak met persone met wie hulle nie getroud is nie. Vele huwelike en egte verhoudings is alreeds verbrokkel deur sondige leiers en buite egtelike verhoudings. Vele pastore het al probeer om oorsee te hardloop met gemeente lede se vrouens of dofters, wolwe in skaap klere. Hierdie gevaarlike ouderdomsgroep is getroude vrouens tussen 20 en 40 jaar oud. Mans is onder sulke omstandighede 5 tot 10 jaar ouer as hul slagoffers. Die onskuldige broer wat dan van so ‘n verhouding af weg stap soek dan uit bitterheid na sy eie slagoffer. Hierdie verhoudings het gewoontlik ‘n sneeubal efek. Ek kan sulke gevalle aanwys by die tiene. Maar God slaap nie. Mans raak as ‘n reel betrokke met jong onkundige getroude vrouens. Paulus het hierdie patroon geken en skryf aan die gemeente van Thessalonisense 4:3 - 8, ‘Want dit is die wil van God: julle heiligmaking; dat julle jul moet onthou van die hoerery; dat elkeen van julle moet weet om sy eie vrou te verkry in heiligheid en eer, nie in hartstogtelike begeerlikheid soos die heidene wat God nie ken nie; dat niemand sy broeder in hierdie saak moet bedrieg en benadeel nie, omdat die Here ‘n wreker is oor al hierdie dinge, soos ons aan julle ook vantevore gesê en betuig het. Want God het ons nie tot onreinheid geroep nie, maar tot heiligmaking.’

i.   VERSKIL TUSSEN HOERERY EN EGBREEK: Hoerery is seksuele omgang tussen twee ongetroude persone. Dit kan volgens die Bybel net betasting ook wees. Paulus skryf dat dit ‘n sonde teenoor die liggaam is. Hy beveel ook aan dat ons moet vlug vir hoerery omdat dit sonde in God se oë ook is, want die gelowige se liggaam is ‘n tempel van God, 1 Korinthiërs 6:18 en 19. Paulus skryf ook dat wanneer ‘n Christen seks omgang met ‘n hoer het dan heg so ‘n persoon sy/haar liggaam daardeur met Christus; Korinthiërs 6:15 en 16.

Seksuele omgang tussen ‘n getroude persoon en iemand wat nie sy maat is nie is egbreuk. Die Bybel veroordeel dit ten sterkste want die rede is eenvoudig: huwelike is die fondament van die gemeenskap en daarmee kom die verantwoordelikheid van kinders hê en opvoed. Losbandige seksomgang buite die huwelik verwoes en verswak ook die respek vir kinders van sulke pare.

Dit is belangrike om te besef dat geen hoereerder of egbreekster sal die koningkryk van God be-erwe volgens  Korinthiers 6:9 en 10. In vandag se lewe word die woord of terme hoerery selde gebruik en mense wat net saam leef word as ‘n leef styl beskou. Ook word mense met geen moraal aanvaar as lewenstyl. Maar is dit nie teen so leefstyl wat die Bybel ons waarsku?

j.  DIE BELANGRIKHEID DAARVAN OM MENSE TE WAARSKU: Jong ongetroude mense sluit aan by kerke en groepe net om somtyds in kontak te kom met lede van die teenoorgestelde geslag. Indien dit die rede dan is hulle bedoeling nie suiwer. Dit is wel menslik vir ‘n jong man om sy ‘hart te sluk’ wanneer hy ‘n mooi meisie sien, of anders om. Ons sit somtyds alleen in die verkeerd in ons motors en neem kennis van ander padverbruikers om ons, somtyds aantreklike vrouens of mans. Onthou dat ons ons eie denke beheer, nie God of enigiemand anders. Ons is in beheer en verantwoordelik vir ons eie gedagtes. Daar is iets wat ons flankeer noem, u weet  wat dit beteken. Dit is ‘n los manier om aandag te soek by die teenoorgestelde geslag en te probeer om ‘n maat te soek. Dit beteken om; ‘die hof te probeer maak’ sonder eerlike bedoeling. Selfs wanneer dit net drukkies en soentjies beteken, dit is selfsugtig en onbetaamlik vir ‘n Christen. Aandag soek sonder bedoeling kan hartseer veroorsaak, en verwerpte gevoelens kweek. Een persoon kan dit miskien nie ernstig bedoel, wyl die ander een ernstige kon wees. Ons moet versigtig wees om mekaar nie te misbruik nie, maar moet mekaar eerder respekteer en met eer behandel. Paulus het aan Timothëus geskryf om die jonger susters soos susters te behandel, met alle respek en eerbaarheid. Wees wys en versigtig om nie betrokke te raak in ‘n verhouding met die teenoorgeslag tensy u dit ernstige bedoel en u albei seker is dat u vir mekaar bedoel is.

B1. LIDMAATSKAP:

Ledemate is die mense van ‘n lokale gemeenskap wat vrywilliglik besluit het om hulle gewig en samewerking in te gooi saam met die senior pastoor en leiers om ‘n lokale gemeente te vorm, om geestelik te groei en om draers van die goeie nuus van Jesus Christus te word.

LOKALE LIGGAAM VAN CHRISTUS OF KERK; gelowiges in ‘n stad of voorstad waar ons woon.

UNIVERSELE LIGGAAM VAN CHRISTUS; alle gelowiges saam, reg om die wêreld.

a.  HOE KAN ONS DIE WARE LIGGAAM VAN CHRISTUS ERKEN: Waarom is daar so baie verskillende gelowige groepe en kerke in ons dae? Alle denominasies was begin deur mense. Alle denominasies was begin deur mense…..het u dit?  Net die Bybel en NIE historiese geskiedenis of boeke moet die ENIGSTE maat wees wat ons moet gebruik. Die eerste en belangrikste wat ons moet doen is om uit te vind presies wat glo die plek waar ons wil aanbid. Kry hul ‘geloofs beleidenis’ en vergelyk met die Bybel. Indien hulle iets bedryf of doen wat nie Bybels is nie of indien hulle goed bylas wat nie in die Bybel voorkom, wees versigtig. Daar is baie mense wat die fout maak wat by ‘n groep of kerk inval sonder om seker te maak wat hulle glo of doen. Daar is meer as 70 groot geregistreerde denominasies in die wêreld. Ek verwys nie eers na die klein groepe nie. Elke denominasies het die begrip dat net hulle reg is, al die ander gelowe is verkeerd en nie deel van die liggaam van Christus soos hulle dit sien.

Baie sogenaamde denominasies glo dat hulle ledemate alleen ware wedergebore gelowiges is. Woon gerus eers een of twee van hul dienste by en let op hoe die leiers die dienste beryf. Baie ouer denominasies sal verwys na hul gebou as die ‘huis van die here’. Mens gemaakte vorm van aanbidding sal soos ‘n seer vinger uistaan. Verkondig hulle die ware evangelie van Christus? Wat omtrent altaar uitnodigings? Bedryf hulle die sakramente of dinge wat Jesus ingestel het; water doop van die gelowige - ‘n persoon wat eers kan glo en hom/haar dan laat doop, nadat hule Jesus aangeneem het en met die mond bely het. Neem hulle deel aan die Heilige nagmaal en herdenk hulle Sy dood en sien op Sy wederkoms. Een van die grootste opmerklike dinge is die algemene onkunde van sulke ledemate. Hulle verstaan nie die drievoudige natuur van God of die Drie Eenheid van God. My advies ek sal van hulle af weghardloop soos van ‘n slang.

Dan is daar die ‘nader aan die Bybel’ groep, hulle wat in mense se gesigte blaas en hulle aan die voorkop terug druk totdat hulle agteroor val op die rug. Meeste van dié predikers het ‘n vorm godsdiens. Toeskouers raak dan ‘bobejaan sien, bobbejaan doen’. Pastore en leiers soos die is gewoontlik beinvloed deur Amerikaanse geloofs ‘foefies’ en stel gewoontlik baie belang in geld. Ek voel jammer vir die mense wat hulle so kan laat mislei deur onkundige predikers. Meeste van die tyd is dit mense se eie skuld weens onkunde. God sien onkunde nie as ‘n verskoning.

b.   DIE KERK DIE LIGGAAM VAN JESUS CHRISTUS: Die Kerk is nie ‘n gebou nie. Die Kerk bestaan uit lewende stene. Ons die wedergebore gelowiges is die stene en maak die gebou uit. Die Griekse woord kerk is; “ekklesia” en dit beteken, ‘uitgesonderde gemeente’ of ‘geroepe mense’. Die Griekse woord “ekklisia” het sy oorsprong van twee woorde; “ek” wat vanuit of uit beteken, en “kaleo” wat beteken om te roep. In ander woorde ‘uitgeroependes’.

Die Kerk is nie die ‘Koningkryk van God’ soos baie dink. Die ‘Kerk’ maak deel uit van die Koningkryk van God. Ons kan nie ons self beêrwe nie maar ons kan die Koningkryk van God beêrwe. Die Koningkryk van God is alles wat aan God behoort. God die Vader se besittings in ander woorde. Die Kerk bestaan uit ware gelowiges in Jesus Christus. Die Kerk is die liggaam van Jesus Christus. Die Kerk bestaan uit ‘n hele groep gelowiges van alle tye, in die Hemel en op aarde; Hebrëers 12:23 en Efésiers 3:14 - 21.

1. ‘n Lokale Kerk kan gesien word as ‘n groep gelowiges mense in ‘n gemeenskap, of uit ‘n gemeenskap, wat hulle self vrywilliglik saam gegroepeer het as deel van die universeële Kerk met die doel om hulleself te vestig in die geloof in Jesus Christus en die Evangelie te verkondig tot aan die einde van die aarde. Lokale Kerke word vele male gemeld in die Nuwe Testament. So terloops u sal nêrens in die Ou Testament lees van so ‘n Kerk of gemeente. ‘n Lokale Kerk kan bestaan uit twee of drie en meer mense soos gesien kan word in die Nuwe Testament : Matthëus 18:20; Romeine 16:5; 1 Korinthieërs 16:19.

2.  Ons glo dat die gelowiges is die Huis van die Here of die Tempel van God. Ons glo ook dat ‘n mens ‘n gebou moet hê waar ons kan saamkom om ons uit die wind en weer te kan hou, maar die plek is gladnie die huis van die Here nie. Ons leer dat die Here maak sy verblyf of huis binne in ons. Hierdie leerstelling het ‘n stanvastige soliede Skriftuurlike fondament.

 

a.  1 Timotheus 3:15, “Maar as ek vertoef, dan kan jy weet hoe iemand hom moet gedra in die huis van God, wat die gemeente is van die lewende God”.

 

b.  Hebrëers 3:6, “maar Christus as Seun oor sy huis. En ons is sy huis as ons net die vrymoedigheid en die roem van die hoop tot die einde toe onwrikbaar vashou’.

 

c.    1 Petrus 2:5, “en laat julle ook soos lewende stene opbou, tot ‘n geestelike huis, ‘n heilige priesterdom,

 

d.   1 Korinthieërs 3:9b, “die gebou van God is julle”.

 

e.  Johannes 2:19, “Jesus antwoord en sê vir hulle: Breek hierdie tempel af, en in drie dae sal Ek dit oprig”.

 

f.   1 Korinthieërs3:16, “Weet julle nie dat julle ‘n tempel van God is en die Gees van God in julle woon nie?”

 

g.  1 Korinthieërs 6:19, “Of weet julle nie dat julle liggaam ‘n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julself behoort nie?”

 

h.  2 Korinthieërs 6:16b, “Want julle is die tempel van die lewende God, soos God gespreek het: Ek sal in hulle woon en onder hulle wandel, en Ek sal hulle God wees, en hulle sal vir My ‘n volk wees”.

 

i.   Handelinge 7:48, “Maar die Allerhoogste woon nie in tempels wat met hande gemaak is nie,”

 

j.  Johannes 14:23b, “Ons sal na hom toe kom en by hom woning maak”.

 

Daar is vele ander Skrifte om te bevestig wat die Bybel leer. Ons is ‘n huis van lewende stene saamgevoeg deur die Heilige Gees waarvan Jesus Christus die hoeksteen is. Ons is lede van die liggaam van Christus waarvan Hy die Hoof is. Geen persoon moet ooit dink dat hy of sy die hoof is nie, ‘n liggaam kan nie twee hoofde hê nie. As ons nie in die liggaam meer ‘n funksie het nie leer die Bybel dat ons dood is en afgekap en weggooi sal word.

 

3.  Baie menslike organisasies of denominasies eis of beweer dat hulle deel is van Christelike Kerke. Sien ook my Bybel studie oor ‘Valse Predikers’. Enige instansie wat nie die volle leer van Jesus Christus verkondig en die vermetelheid het om nog hulle eie leerstellings by te voeg is nie van God nie, Galasieërs 1:8 en 9. Die Kerk bestaan nie uit wedergebore en ongeredde mense nie, almal moet wedergebore wees.

Die volgende punte is belangrik vir deelname in ‘n lokale Kerk:

3.1  Wedergeboorte en ware Christelike lewenstyl.

3.2  Die enigste aanvaring van magtiging, die Bybel en gehoorsaamheid daaraan.

3.3  Die gemoedsrus van u gewete en persoonlike verantwoordelikheid teenoor God die Vader.

3.4  Die aanvaarding van u kerkleiers en organisasie van ‘n lokale Kerk.

4.   Die hoofdoel van die Kerk is om te doen wat Jesus Christus hier op aarde begin het. Die liggaam van Jesus Christus word saamgestel deur die Heilige Gees. Die Kerk hier op aarde het begin alreeds toe die bediening van Jesus hier op aarde begin het, nie op die dag van Pinkster soos baie glo nie. Hierdie stelling is baie duidelik soos gesien kan word van 1 Korinthieërs 12:28, “God het in die gemeente eerste gestel apostels ens. Wanneer het Jesus apostels aangestel? nie op die dag van Pinkster nie. Op die dag van Pinkster toe word daar alreeds 3000 bygevoeg en ‘n paar dae later weer 5000. Mense word nog steeds daagliks by die gemeente gevoeg. So sal dit aanhou totdat Jesus sal kom om ons te kom haal op die wolke, so sal ons dan saamgevoeg word met die gelowiges van alle eeue.

b.  ONS ALMAL HET ‘N ROEPING: Is u gereed vir die klaskamer van leierskap voorbereiding? As God u gekies het om hier in te val, sal u drie gebeurtenisse in die gesig moet staar.

Eerstens, mag u sê; “Ek het dit nie nodig”. Miskien is dit wat u dink, maar God wil hê dat u in u hart moet besef.

Hoogmoed verhoed ons om hierdie klaskamer te betree.

U tweede reaksie mag miskien wees; “Ek is al moeg vir dit”. U besluit dus dat u genoeg gehad het? Indien so sal hierdie besluit u diskwalifiseer van leierskap.

Laastens; God se begeerde reaksie van ons in hierdie voorbereiding sal wees; “Ek aanvaar dit”. Om dit met genot te aanvaar is die plek van volmaaktheid in Jesus Christus. God die Vader hou ons somtyds in hierdie posissie totdat ons aanvaar en besef dat Jesus Christus meer as genoeg is vir ons. Is Jesus werklik meer as genoeg vir u? Is u gereed vir hierdie proses om ‘n leier vir God te wees. Vra Hom dat Sy genade u omvou in die tyd van voorbereiding.

Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug, Efesiërs 6:4. Daar is die geestelike en daar is die fisiese. Die geestelike behels twee magte. Een is goed. Die ander is boos. Ons moet besef dat die geestelike is meer werklikheid as die fisiese. Satan het sy agente in die wêreld om God se doel te verhoed. Ons moet kan onderskei wanneer Satan iets probeer. Bid en vra dat jy geestelike oë en ore het om te kan onderskei wanneer Satan iets probeer in jou lewe.

God het ons geroep om sout te wees in ‘n wêreld wat baie sout nodig het. “Julle is die sout van die aarde, maar as die sout laf geword het, waarmee sal dit gesout word? Dit deug nêrens meer voor as om buite gegooi en deur die mense vertrap te word nie”, Mattheus 5:13. Elkeen van ons moet onsself vra of ons eie sout laf geword het. Het ons nog ‘n impak op die mense om ons. Of miskien het die wêreld ‘n impak op ons. Vra God om vir u te wys hoe om sout te wees vir die wêreld om u.

c.  HOE OM USELF TE GEDRA TEN TYE VAN PREDIKING: “Maar as ek vertoef, dan kan jy weet hoe iemand hom moet gedra in die huis van God, wat die gemeente is van die lewende God, ‘n pilaar en grondslag van die waarheid”, 1 Timotheus 3:15.

1. Luister aandagtig, luister met meegevoel na die prediker. God gebruik alle tiepe mense en nie almal is kragtige spreekers. Onthou dat God swakker mense ook kan gebruik. ‘n Goeie voorbeeld is Salomo. Hy het veelvuldige probleme gehad, maar God het hom gebruik om drie belangrike boeke in die Bybel te skryf, insluitende Spreuke wat die boek van wysheid is. Ons geestelike oë moet op God wees en nie op die prediker. Luister na die persoon soos wat u verwag dat iemand na u sou luister. Voorkom ‘n krietiese houding.

2.  Moet nie anders se aandag aftrek nie. Voorbeelde van dinge om mense se aandag af te trek is om briefies rond te stuur, om u vingers te kraak, om met babas of kinders te speel. Moet nie toelaat dat kinders omdraai en mense in agter rye dop hou. Ouers moet seker maak dat hulle kinder nie ander mense se aandag aftrek nie. ‘n Ander voorbeeld is om ter enige tyd toilet toe te wil gaan. Daar is genoeg tyd voor of na die diens om toilette toe te gaan. Wanneer iemand ‘n mediese probleem het om kort, kort toilet toe te moet gaan dan moet so ‘n persoon agter naby ‘n deur sit. Ouers moet seker maak dat hulle kinder nie rondloop gedurende prediking nie. Sulke gedrag toon geen respek vir die Woord van God wat bedien word.

3.  Luister met ‘n oop gemoed. God se uitnodigings kan bedien word regdeur die boodskap nie net aan die einde nie. Laat toe dat u bedien word met die Woord. Moet nooit dink dat die boodskap net vir ander is nie.

4. Luister met geloof. Indien u aandagtig luister en iets verwag van die Here kan u selfs uit ‘n vervelige boodskap iets ontvang. Konsentreer en moet nie toelaat dat u gedagtes dwaal. Moet nie ander dinge doen terwyl u moet luister na die boodskap. Ek het mense gesien wat sit en uit ander boeke lees en dan met ander gesels daaroor. Die woord van God is nutteloos sonder geloof. Sommige mense sit en luister na prediking om net te sit en ontspan. Hulle luister na die woorde maar glo nie werklik sodat hul leef wyse sal verander nie.

5.  Luister om te leer van die prediking. Maak seker dat u ook u eie Bybel gebruik en nie mense langs u saam gebruik. Indien u notas maak wag vir die regte oomblik om dit te doen. Somtyds kan dit u help om sekere dinge te onthou.

6.  Luister oordeelkundige. Die Bybel leer ons om nie ons vertroue maklik in die mens te sit nie. Ons moet alle prediking en stellinge versigtig toets in vergelyking met die Bybel - Handelinge 17:11; 1 Korinthiers 14:29; 1 Thessalonisense 5:21.

7.  Behandel die uitnodigings ernstig en met respek. Reageer teenoor die uitnodigings soos God u lei, en bid vir ander in die gehoor. Wees baie versigtig om nie ander se aandag af te trek gedurende uitnodigings. Wees bewus van hulle behoefte.

B2. Bedienings Departemente:

Die liggaam van Christus is een maar het baie lede, as lede het ons nie almal dieselfde funksie, 1 Korinthiërs 12:12, ‘Want net soos die liggaam een is en baie lede het, en al die lede van die een liggaam, al is hulle baie, een liggaam is, so ook Christus’. Dit beteken dat ons nie almal dieselfde bediening het nie. Omdat ons verskillende bedienings het het ons verskillende departemente. Efesiërs 4:16, ‘uit wie die hele liggaam goed saamgevoeg en saamverbind deur die ondersteuning wat elke lid gee volgens die werking van elke afsonderlike deel in sy mate die groei van die liggaam bevorder vir sy eie opbouing in liefde’.

BEDIENINGS DEPARTEMENTE MET BEDIENINGS DEPARTEMENT LEIERS.

a. Indien u beplan om iets vir God te doen kan hierdie vir u ‘n goeie gids word om te sien hoe en wat om te doen of te verwag. Volgens Amerikaanse statistieke verlaat ongeveer 2000 persone maandeliks die voltydse bediening. Hierdie is nie omdat hulle nie ‘geroep’ was nie maar omdat hulle nie behoorlik voorbereid was. ‘Berei goed voor en u sal goed eindig’. ‘Beplan u werk en werk u plan’.

Daar is sekere mense wat beweer dat hulle ‘geroep’ is deur God om vir Hom iets te doen hier op aarde. Ek glo nie dat ek al ooit so iets in die Nuwe Testament teë gekom het nie. Wat ek verseker agter gekom het is dat ons moet almal uit gaan om die evangelie te verkondig. Toe John Osteen in die voltydse bediening ingegaan het, het hy gesê; ‘Ek gaan in voltydse bediening in of God my geroep het of nie. Ek doen dit vir wat Jesus gedoen het”.

b. Deur ’n ‘Limaatskap Aansoek Vorm’ soos aangeheg te gebruik kan u bepaal waar lidmate betrokke wil wees. Dit is ook belangrik om te weet wie betrokke is in u groep. Die beste manier om dit te bepaal is om ‘n ‘lidmaatskap vorm’ te gebruik. Daar is wel mense wat betrokke wil voel, reik lidmaatskap sertifikate uit om dit te verseker.

Ek het gevind dat die volgende 14 departemente in alfabetiese volgorde goed werk. Dit bevorder stabiliteit en elke lid kan besluit waar hy/sy betrokke wil raak. Dit help ook om elke persoon aktief te kry om iets vir die Here te doen. In een van die opvolgende Bybelstudies sal ons kyk na ‘Kerk Plant’ - hoe om ’n bediening van die grond af te begin. Ons sal ook kyk na, ‘Hoe om God se Bediening te Bestuur’.  

Daar moet ‘n departement leier met ‘n assistent leier wees vir elk van die volgende departemente.

1.   Kuns en Drama.

2.   Kinder Kerk  - Crèche, Jeug Berading.

3.   Koffie Stasie.

4.   Berading - Altaar Werk, Huweliks Berading.

5.   Huis Selle - Sell Leier Opleiding, Gemeenskap Uitreiking.

6.   Dames Groep.

7.   Mans Groep.

8.   Bediening Opleiding - Bybel Studies.

9.   Multi Media - Klank, Foto/ Video, Maandelikse Bulletin.

10. Musiek - Orkes, Koor, Prys en Aanbidding.

11. Parkering en Sekuriteit - Motorpark Sekuriteit, Gehoor Sekuriteit.

12. Sosiale Werk - Sosiale Werkers.

13. Deurwagters en Gasvroue - Deur Diens, Nagmaal Tafel, Sitplekke en Stoele, Offerande/Donasies.

14. Jeug Uitreik - Jeug Dienste.

BLINDE OOG EN DOWE OOR IN DIE BEGIN VAN ’N NUWE BEDIENING.

c. Sodra u met ‘n nuwe bediening begin sal u altyd bewus word van geestelike sprinkane wat kom kyk wat aangaan, draai ‘n dowe oor op sulke mense en maak seker dat hulle weet waar hul staan met u, verseker hulle ook waar hul vandaan kom dat u nie bereid sal wees om hul vorige geestelike vader se verantwoordelikheid te aanvaar. Daar sal ook sekere pastore en leiers wees wat bedreig sal voel vir wat u beplan om te doen. Sulkes is die selfsugtiges wat bedreig voel.

Wanneer God die Heilige Gees iets begin, is dit somtyds opmerklik dat mense in gevestigde geestelike instansies, en somtyds van die mense van wie ‘n persoon ondersteuning sal verwag dit teenstaan. Jesus het dieselfde weerstand ondervind toe Hy met Sy publieke bediening begin het. Die selfde verskynsel gebeur vandag nog.  Wanneer God iets begin wat nie maklik aanvaar kan word nie gebaseer op suiwer Skrif, maak sommige mense die fout om te dink dat dit nie van God is nie. Dieselfde mense wat so werk ondersteuning moet gee en bemoedig, word die opposisie. God leer ons in die Bybel dat Sy weg is nie ons weg nie. God doen dinge bo ons beperkte gedagtes.

Christelikheid en politiek se lidmate is uitsluitlik deur vrye wil. We are living in a time slot where people are tired of playing church. The time has come where people are hungry for the truth. Die tyd van die ou konventuele kerk is iets van die verlede. Die ‘een man kerk’ is iets van die verlede. Die tydperk van waar die gemeente die pastoor of senior leier sien as hoof van die gemeente is verby. Mense soek spanwerk. Hulle wil ook betrokke wees. Ek is bly dat die tydperk waar die kerk die regering probeer bestuur is verby. Indien u nie aan ‘n sekere Afrikaanse kerk behoort het nie kon u nie in die parlement gedien het nie. Prys die Here dat hulle het tot ‘n groot val gekom en verloor duisende lede jaarliks.

Moet nie haastig wees om departement leiers aan te stel nie; somtyds verg dit vas en gebed om die regte departement leiers aan te stel. Indien u hart reg is met God dan sal Hy die regte persone in u pad stel met wat u beplan om te doen.

Die 14 bedienings departemente; van nader bekyk in alfabetiese orde:

1.   Kuns en Drama.

Department leier doen verslag direk aan Senior Pastoor se vrou. Hierdie departement behoort nie een van die eerste departemente te wees om te vestig.

 

2.   Kinder Kerk  - Crèche, Jeug Berading.

Department leier doen verslag direk aan Senior Pastoor se vrou. Hierdie is een van die meer belangrike departemente en val onder van die eerstes wat opgerig moet word.

 

3.   Koffie Stasie.

Department leier doen verslag direk aan Senior Pastoor se vrou. Hierdie is een van die departemente wat op eie stoom kan ontwikkel onder toesig van die pastoor of leier se vrou. Maak seker dat hierdie nie ‘n ‘koek en tee’ kompetiesie word nie.

 

4.   Berading - Altaar Werk, Huweliks Berading.

Department leier doen verslag direk aan Senior Pastoor. Hierdie lede moet opgelei wees en aanbeveel word deur die senior pastoor of leier. Die lede moet ondervinding hê of huis sel leiers wees.

 

5.   Huis Selle - Sell Leier Opleiding, Gemeenskap Uitreiking. Huis sel leiers moet verslag doen aan huis sel departement leier. Al hierdie leiers moet die huis sel kursus voltooi voordat hulle aanbeveel kan word. Hierdie departement leier kan alleenlik deur die senior pastoor of leier aangestel word.

 

6.   Dames Groep.

Department leier doen verslag direk aan Senior Pastoor se vrou. Meeste van die vroulike leiers sal uit Hierdie departement kom. Dit is hier waar vrouens hul laaste sê kan sê. Die pastoor se vrou of leier moet hierdie departement leier aanstel.

 

7.   Mans Groep.

Department leier doen verslag direk aan Senior Pastoor. Dit is hier waar mans mekaar beter leer ken. Die senior pastoor of leier moet hierdie departement leier aanstel.

 

8.   Bediening Opleiding - Bybel Studies.

Department leier doen verslag direk aan Senior Pastoor. Die senior pastoor of leier moet hier in beheer wees en net die regte persoon aanstel as departement leier.

 

9.   Multi Media - Klank, Foto/ Video, Maandelikse Bulletin.

Department leier doen verslag direk aan Senior Pastoor. Hierdie is een van die eerste departemente wat aangestel moet word om sang en preek te kan bewerkstellig. Hulle voorsien die klank.

 

10. Musiek - Orkes, Koor, Prys en Aanbidding.

Department leier doen verslag direk aan Senior Pastoor. Hierdie is een van die eerste depatemente wat aangestel moet word om die dienste te lei in sang en aanbidding.

 

11. Parkering en Sekuriteit - Motorpark Sekuriteit, Gehoor Sekuriteit.

Department leier doen verslag direk aan Senior Pastoor. Hierdie departement moet verkeer en parkering beheer.

 

12. Sosiale Werk - Sosiale Werkers.

Department leier doen verslag direk aan Senior Pastoor se vrou. Die senior pastoor se vrou of leier moet hierdie departement leier aanstel.

 

13. Deurwagters en Gasvroue - Deur Diens, Nagmaal Tafel, Sitplekke en Stoele, Offerande/Donasies.

Department leier doen verslag direk aan Senior Pastoor. Die senior pastoor of leier moet hierdie departement leier aanstel.

14. Jeug Uitreik - Jeug Dienste.

Department leier doen verslag direk aan Senior Pastoor. ‘n Jeug leier moet aangestel word deur die senior pastoor of leier. Verkieslik ‘n jong getroude paartjie.

                                                           Saamgestel deur Chris Mengel Snr.

                                                                HIERDIE BLADSY BO PUNT