Christen Kerk                   ons preek wat die Bybel leer     

                                                                                 

                                                     DIE MILLENNIUM (DUISENDJARIGE VREDERYK)

Ons lees in Openbaring 20:01-10: "En ek het ‘n engel uit die hemel sien neerdaal, met die sleutel van die afgrond en ‘n groot ketting in sy hand.  En hy het die draak gegryp die ou slang wat die duiwel en die Satan is en hy het hom gebind duisend jaar lank", Vers 6, "Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding; oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met Hom as konings regeer duisend jaar lank".

Die woord "millennium" beteken 'n duisend jaar. Die woord "mille" = duisend en "annum" = jaar. Ons verwys na die Millennium as die ‘Duisendjarige Vrederyk’ van Jesus Christus en die heiliges op hierdie aarde. Die Millennium sal begin met die binding van Satan met die wederkoms van Jesus Christus na hierdie aarde om weer die troon van Dawid te herstel en God se koninkryk op aarde te vestig, nadat die "Slag van Armagéddon" plaasgevind het, Mattheüs 24:29-31; Openbaring 19:11; 20:7.

Ons sien die Millennium as die bedeling van die Goddelike regering. Dit word ook beskou as die 7de duisend jaar van ons Here. Van Adam en Eva tot die vloed - twee duisend jaar voor die vloed, twee duisend jaar ná die vloed tot Jesus Christus en die Kruis. Van Jesus en die Kruis tot nou toe, twee duisend jaar. 2000 + 2000 + 2000 = 6000 jaar. Die 7de duisend jaar begin dus nou. Beteken dit iets vir jou?

God het in ses dae al die dinge geskep en op die sewende dag het Hy Sy werk beëindig en op die sewende dag het Hy gerus, Genesis 2:2. Ons betree reeds die sewende duisend jaar - die Sabbat tyd van ons God en Skepper. Dit sal die laaste tydperk op die aarde wees voor die ewige volmaakte toestand en die tydperk wanneer God weer alles in almal sal wees, 1 Korinthiërs 15:28. Satan moet gebind word voor die Millennium kan begin, Openbaring 20:2-3. Satan sal geen invloed op die wêreld gedurende die Millennium hê nie, Openbaring 20:3.

Die Bybel verwys ook na die Millennium as;

1. ‘Die bedeling van die volheid van die tyd’, Efesiërs 1:10.

2. ‘Die dag van die Here’, 2 Thessalonicense 2:1-8; 2 Petrus 3:13.

3. ‘Die toekomstige wêreld/eeu’, Mattheüs 12:32; Markus 10:30; Lukas 20:35; Efesiërs 1:21.

4. ‘Die herlewing’, Mattheüs19:28; Efesiërs 1:10.

5. ‘Die tye van die wederoprigting/herstel van alle dinge’, Handelinge 3:19-21.

6. ‘Die vertroosting van Israel’, Lukas 2:25.

7. ‘Die verlossing van Jerusalem’, Lukas 2:38.

Neem asseblief kennis dat hierdie duisend jaar die eerste keer sal wees dat Jesus op die aarde sal regeer. Dit is die tyd wat God alle dinge in Christus sal versamel en beide in die hemel en op die aarde sal heers, 1 Korinthiërs 15:24-28; Efesiërs 1:10; Openbaring 22:4-5. Volgens die profete in die Ou Testament sal Jesus Christus die wêreld vanuit  Jerusalem regeer, 1 Kronieke 23:25; 2 Kronieke 33:04,7; Psalms 72:8; Jesaja 2:2-4; Jeremia 17:25; Daniël 7:13-14; Joël 3:17; Miga 4:7. Die Bybel leer dat al die regverdige dooies opgewek sal word voor die Millennium om deel te hê aan die regering, Openbaring 20:4-15. Daar is nog baie meer wat oor die Millennium gesê kan word.

                                                                 Saamgestel deur Chris Mengel Snr.

                                                                     HIERDIE BLADSY BO PUNT