Christen Kerk                   ons preek wat die Bybel leer     

                                                                                 

                                                                        LEWE NA DIE DOOD

Wanneer iemand na aan ons sterf, sal ons altyd die skok van die persoon se dood ervaar, die pyn en die besef dat ons nooit weer aan hierdie kant van die graf met die persoon ‘n gesprek sal voer nie. Dan is daar die eensaamheid, die gemis van die persoon. Dit is menslik vir ons om te huil as ‘n geliefde sterf. Jesus het ook ten tye van ‘n persoon se fisiese dood geween, lees Johannes 11:33-35. Maar die fisiese dood is net 'n deur wat ons sal deurgaan, of 'n brug wat ons moet oorsteek. Johannes 11:26: “en elkeen wat lewe en in My glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie”.

 

Wanneer iemand in die Ou Testament gesterf het, is die liggaam na die graf of "Queber" = Hebreeus, "Mnaymion" = Grieks. Die regverdige persoon se gees het na die Paradys gegaan. Die slegte mens se gees het na die Hel of "Sheol" = Hebreeus, "Hades" = Grieks, gegaan. Wanneer iemand in die Nuwe Testament, of nou sterf, sal die liggaam na die graf gaan. Die gees van die mens wat Jesus Christus aangeneem het as Verlosser sal hemel toe gaan om by die Here wees, Handelinge 7:55 - 60; 2 Korinthiërs 5:01 - 10; Filippense 1:23 ens. Die persoon wat sterf sonder dat hulle Jesus Christus as Verlosser aanvaar sal eindig in die poel van vuur Openbaring 20:15.

 

DIE VYF AFDELINGS IN DIE ONDERWĘRELD VAN GESTORWE GEESTE:

 

1. PARADYS:

1.1 Lukas 16:19-31 is nie 'n gelykenis nie. Jesus het gesę: "Daar was". Jesus het aan die berouvolle dief aan aan die kruis gesę: “Voorwaar Ek sę vir jou, vandag sal jy saam met My in die Paradys wees” Lukas 23:43. As Lukas 16:19 net ‘n gelykenis was, dan sal 70 ander teksverse in die Nuwe Testament nie sin maak nie.

 

1.2 Al die regverdige mense van die Ou Testament, wat gesterf het, het na hierdie plek op die aarde gegaan om te rus - ‘sieleslaap' Job 03:11-13, en was daar teen hulle wil deur die duiwel gevange gehou Hebreërs 2:14,15; Efesiërs 4:07-11. Die Bybel leer dat, toe Jesus Christus aan die kruis gesterf het, Hy na die onderwęreld gegaan het om te preek en die gevangenes te bevry 1 Petrus 3:18-22; 1 Petrus 4:6. Jesus Christus het tydens sy kruisiging en tydens die drie dae wat Hy in die onderwęreld was, die dood, die hel en die graf oorwin. Dit is hierdie mense wat uit hulle grafte en die dood opgestaan ​​het volgens Mattheus 27:50-53.

 

1.3 Die duiwel het die mag van die dood en van die onderwęreld gehad voor Jesus Christus hom oorwin het Kolossense 2:14-17; Hebreërs 02:14, 15; Openbaring 01:18. Jesus Christus het die prys betaal en nou hou hy die sleutels van die dood en die hel in sy hand, lees Openbaring 1:18b. Die Paradys is oorgeplaas na die hemel 2 Korinthiërs 12:02-4 en Openbaring 2:7.

 

2. HEL of “SHEOL” = Hebreeus, “HADES” = Grieks:

2.1 Dit is 'n plek in die onderwęreld waar die kwaaddoeners, bose en die verlorenes gehou word. Jesus het meer oor die hel gepreek as enige ander persoon ooit. In die Ou Testament met die bedeling van 'gewete’, voor die vloed, is die ongeregverdige siele na "Sheol". In die Ou Testament met die bedeling van ‘die wet’, na die vloed tot die geboorte van Jesus Christus, is die ongeregverdige siele na "Sheol". Indien 'n persoon sterf en verlore is, volgens die Nuwe Testament, onder die bedeling van ‘genade’, dit is nou in die dae wat ons lewe, sal die verlore siele - diegene wat nié Jesus Christus as hulle Verlosser aanvaar het nie, ook na "Sheol / Hades" gaan.

 

2.2 Die Griekse woord "Hades" beteken ‘die onsigbare węreld’. Die bose sal nie vir ewig in die hel lewe soos baie predikers leer nie. Aan die einde van die Millennium sal die goddelose bevry word uit die hel en sal aan hulle onsterflike liggame gegee word om dan deur God geoordeel te word voordat hulle vir ewig in die poel van vuur gewerp word, lees asseblief Openbaring 20:11-15 en Openbaring 21:8.

 

2.3 Die bose mense is in 'n bewuste toestand van marteling in die hel, soos gesien kan word uit die volgende Skrifte; Lukas 16:19-31; Mattheüs 5:29; Mattheüs 18:9; Mattheüs 25:30; Markus 9:43-49 ens.

 

3. GEVANGENIS VAN DIE GEVALLE ENGELE OF "TARTARUS".

Dit is 'n plek in die aarde waar die gevalle engele wat teen God gesondig het op hierdie oomblik gehou word, Genesis 6:1-8; 1 Petrus 3:9; 2 Petrus 2:04, en Judas 6, 7 ens. Paulus sę in Kor 6:3 "Weet julle nie dat ons engele sal oordeel nie”.

 

4. DIE BODEMLOSE PUT, of “ABYSS”.

Hierdie plek is die woning of die gevangenis van duiwels en sekere ongehoorsame engele of hemelse wesens. Geen mens gaan ooit na die bodemlose put nie. Die Griekse woord vir bodemlose put is "Abussos" en dit beteken 'n put met geen einde of onmeetbare diepte. Hierdie plek volgens die Skrif is die onderste deel van die aarde. Ons vind die woord "Abbussos" in die Griekse manuskripte van die volgende Skrifte; Lukas 08:26-31; Romeine 10:7; Openbaring 09:1-3, 11; Openbaring 11:07; Openbaring 17:8; Openbaring 20:1-10 ens.

 

5. DIE POEL VAN VUUR OF “GEHENNA”.

Dit is die ewige en finale hel, hierdie afdeling word ook die tweede dood genoem. Dit is waar God die Vader al die demone, gevalle engele en bose mense gaan hou, vir ewig. Daar is geen Skrif of rekord van enige een in hierdie plek op hierdie oomblik nie. Die dier en die valse profeet sal die eerste wees om daarin gegooi te word, voor die Millennium - Openbaring 19:20. Dan, na die Millennium en "Behma", die Wit Troon oordeel, sal Satan en al die ander bose wesens in die poel van vuur gewerp word en daar gelaat word vir ewig ........... Openbaring 20:10-15. Die Millenium is die duisend jaar wat Jesus Christus saam met die gelowiges oor die ongehoorsame mense, diegene wat nie, op die aarde Jesus Christus aanvaar het nie, sal heers. Lees Openbaring 20:01-10; Judas 1:14,15 en Jesaja 11:01-16. Lees my Bybelstudie oor "Die Millennium”.

 

God het nooit die mens se ongehoorsaamheid beoog nie. Hy het ons ‘n eie keuse gegee, die mens het gefaal. Die Bybel leer dat God die Vader beplan het om vir ewig by die mens te wees. As Adam en Eva net die regte keuse gemaak het. Dank God vir Jesus.

 

SAL ONS ANDER NA DIE DOOD HERKEN?

Die antwoord hierop is beslis JA. Kyk na Lasarus en die ryk man in Lukas 16:22,23, hulle het mekaar herken. Moses het met Elia op die berg met Jesus verskyn. Petrus, Jakobus en Johannes het Moses herken, Markus 9:4 ens. 1 Korinthiërs 15:35-40: “Maar iemand sal sę: Hoe word die dode opgewek, en met hoedanige liggaam kom hulle? Dwase mens! Wat jy saai, word nie lewendig as dit nie gesterf het nie. En wat jy saai, jy saai nie die liggaam wat sal word nie, maar ‘n blote korrel, byvoorbeeld van koring of van iets anders. Maar God gee dit ‘n liggaam soos Hy gewil het, en aan elkeen van die saadkorrels sy eie liggaam.  Alle vlees is nie dieselfde vlees nie, maar die vlees van mense is anders as die vlees van vee, en dié van visse anders as dié van voëls. 
En daar is hemelse liggame en aardse liggame; maar die heerlikheid van die hemelse is anders as dié van die aardse.”

 

2 Korinthiërs 5:1: “Want ons weet dat as ons aardse tentwoning afgebreek word, ons ‘n gebou het van God, ‘n huis nie met hande gemaak nie, ewig, in die hemele”.

 

SAL ONS AANGAAN WAAR ONS OPGEHOU HET IN ‘N TASBARE LIGGAAM?

Die antwoord hierop is JA. Jesus het 'n tasbare liggaam gehad nadat hy uit die dood opgestaan ​​het. Lukas 24:39: “Kyk na my hande en my voete, want dit is Ek self. Voel aan My en kyk; want ‘n gees het nie vlees en bene soos julle sien dat Ek het nie”. Die Bybel is duidelik dat alle engele volwassenes is. Ons lees nie van klein kinder engeltjies in die Bybel nie. Daar is geen Skrif wat leer dat babas volwassenes in die hemel sal wees nie. Maar die siel van die mens is gekoppel aan die emosie van die fisiese liggaam en daarvolgens gebalanseerd tot kennis en ervaring. Dit beteken dat 'n baba dink en optree soos 'n baba, terwyl 'n volwasse persoon volwasse dink en reageer. Die gees van die mens is van God en daar is geen baba of volwasse gees nie.

 

Lees 1 Korinthiërs 15:49: “En soos ons die beeld van die aardse gedra het, so sal ons ook die beeld van die hemelse dra.” Die woord ‘beeld’ hier verwys na die liggaam van die mensdom - 'eikon' as beeld of profiel.

 

Gevolgtrekking: Ek glo 'n baba wat op die aarde sterf sal 'n volwassene in die hemel wees met geen beperkinge of gestremdhede.

                                                             Saamgestel deur Chris Mengel Snr.

                                                                  HIERDIE BLADSY BO PUNT