Christen Kerk                   ons preek wat die Bybel leer     

                                                                              

                                                                        HUIS SEL KURSUS

                                                                          EEN MAAND KURSUS - 1999  

n Huis sel is n groep van ongeveer 12 Christene in n gemeenskap wat deel uitmaak van n gemeente en groep Christene wat ernstige is oor hulle verhouding met Jesus Christus. Die hele gemeente bestaan uit sulke selle. Die huis sel vergader een maal per week in n huis van een van die gelowiges van n gemeente.

 

1.   LEIERSKAP:

 

1.1   Ons visie en doel is om iemand na Jesus Christus te bring. Johannes 1:46. Fillipus het by Nataniel gekom en vir hom ges, ons het Hom gevind van wie Moses in die Wet en die Profete geskrywe het, Jesus van Nasaret.

 

1.2 In die konteks van die Kerk moet die visie en leierskap altyd kom van die senior pastoor, deur die leierskap na die mense in die bank. Vuur in die preekstoel - vuur in die bank.

 

Waar God n plan het soek Hy iemand om dit uit te voer.

 

1.3 Leierskap is nie diktatorskap nie, om mense te manipuleer of te domineer nie. Leierskap is nie om mense te onderdruk met posisie, leierskap is om mense te lei om n visie te sien. n Goeie leier se doel is om ander te help om hul self te kan help. n Leier kla nooit nie hy help mense reg. Hy sit sy geld waar sy mond is.

 

1.4 n Goeie leier wen mense se vertroue deur n goeie karakter te h, sy eerlikheid, sy algemene kennis, sy eiwer, sy goeie oordeel en die belangrikste, die salwing van die Here in sy lewe. In ruil hiervoor aanvaar mense hom as leier en om belangrike besluite te neem.

 

Waar God iets wil doen vind Hy een van ons om dit te doen.

 

1.5 Leiers wat nie uit hul pad gaan om alle dienste by te woon is nie in ooreenstemming met die doel en visie van die senior pastoor en leierskap nie. Sulke leiers moet eenkant toe staan en ander met n beter ywer kans gee om iets te doen vir die Here.

 

1.6 Indien goeie leierskap deur n groep leiers kom is daar altyd in die groep iemand wat goeie leier einskappe het om eerstens aan die groep leiers en deur hulle aan die mense leierskap te bedien. Leierskap kan nooit deur n komitee of raad gegee word nie.

 

2.   DIE DOEL VAN N HUIS SEL:

 

2.1 Wat is n Huis Sel.

Die huis sel funksioneer of werk met die diens van n huis sel leier en een assistent. Die huis sel is n instrument waardeur evangeliesasie in die kerk gedoen moet word. Indien ons nie evangeliseer sal ons fosilleer. Die huis sel is ook n plek om mense tot geestelike volwassenheid te bring in die kerk. Die huis sel verskaf ook geestelike aanbiddings en gemeenskap met ander Christene.

 

2.2 Om die gelowiges toe te rus.

Die huis sel is die plek waar die lede opgelei en toegerus word vir evangeliesasie. Dit is ons keuse, n Sendeling of n Sendingveld. Die pastoor of prediker se pligte word ook deur die sel leier vergemaklik. Indien lede probleme ondervind kan dit op sel vlak uitgesorteer word. Die huis sel leier in samewerking met die senior pastoor of prediker dien as n geestelike vader vir lede van n groter gemeente.

 

2.3 Dit is op die Skrif gebaseer.

Gemeentes was gestig uit huise. Die woord gemeente kom 1953 keer voor in ons Afrikaanse Bybel. Romeine 16:5, Groet ook die gemeente by hulle aan huis. Kolossense 4:15, Groet die broeders in Laodica en Nimfas en

die gemeente wat in sy huis is. Mense het van huis tot huis gegaan en mekaar bedien. Handelinge 2:46, En dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel en van huis tot huis brood gebreek en hulle voedsel met blydskap en eenvoudigheid van hart geniet.  Aquila en Prisclla saam met die gemeente wat in hulle huis is, laat vir julle baie groete weet in die Here. 1 Korinthiers 16:19.

 

2.4 Dit is nie n bedryging vir geeslelike groei.

Die huis sel hou nie n bedreiging in vir geestelike groei, die doel is om mense te motiveer om meer Bybel te lees en te bid. Dit is die plek waar mense gemotiveer word om sterk te staan in wat hulle glo en om geestelike verantwoordelikheid te aanvaar. Dit stabileer groei in die Kerk en in die huis sel. Die huis sel moet so groei dat dit elke 6 maande kan afstig en gemeente groei bevorder. Die ou lede bly bymekaar en nadat die nuwe lede onderrig is verdeel hulle af en begin huis selle in hul eie woongebied.

 

DAAR BESTAAN VERSKILLENDE MODELLE VAN KERKE.

 

Alle kerke word in twee groepe verdeel:

 

A.   A.  Die program - gebaseerde kerk.

 

B.   B.  Die sel - gebaseerde kerk.

 

A.1 In die program gebaseerde kerk val die klem op verskillende programme en dienste om die mense aktief te kry. Een persoon probeer om alles te behartig en dink dit is wat die Here van hom verwag. Soos ons in die Skrif kan sien het God nooit verwag dat net een persoon alles moes doen. Daar is baie verskillende denominasies vandag en ons vorm almal deel van die liggaam van Christus. Ons moet versigtig wees dat ons nie aanstootlik raak vir mekaar.

 

n Program gebaseerde kerk het n 12% of laer jaarlikse groei.

 

A.2 Die program gebaseerde kerk het die gedagte dat die kerk gebou huis van die Here is. Die fondament van hul leerstelling is ook op die Ou Testament gebaseer. Hulle dien ook menslike Priester en Profeet stelling van die Ou Testament. Di predikers sien hul self ook as meerdere of hor as die gemeentelede. Die Rooms Katolieke kerk het hierdie Calviniste leerstelling aangeneem en die tradisionele kerke het dit nageboots. In my o; vorm - Godsdiens. Hierdie begrip het geen Skriftelike fondament in die Nuwe Testament Kerk. Hierdie kerke verkondig ook nie die suiwer evangelie van Jesus Christus. Daar is 90% mieliemeel en 10% gif. Jesus het ges bietjie suurdeeg maak die hele deeg suur. Dit is of alles of niks, of koud of warm. Ook een van die redes dat gemeentelede soos hierdie sit en kyk wat gebeur en nie self betrokke raak nie. Hulle leef in n groef van tradiesie. Die Gees van God het in die Ark wat binne in die tempel was gewoon. Die ware gelowige is n tiepe van die Ark. Die Gees van God het in die Ark gewoon. Ons is die tempel van God. Ek dink dat dit n gruwel in God se o is wanneer iemand voor op die platvorm staan en s Welkom in die huis van die HERE wat n onkundige gebaar. Dit is wat ek noem tradisionele kerkisme, vorm godsdiens. Die huis van God het eerder bymekaar gekom! Hebrers 10:25.

 

Die sewe laaste woorde van n kerk wat besig was om tot niet te gaan was; Dit was nog nooit so gedoen nie. Daar was ges dat n gemeente het so klein geword toe die prediker s; geliefdes in sy openings rede het n ou weduwee tannie wat daar gesit het gedink dat hy maak haar die hof .

 

B.1 Die sel gebaseerde kerk bestaan uit verskillende selle wat deel is van n gemeente, of van een groot groep. Die sel gebaseerde kerk glo dat die gelowiges die huis van God is. Ons glo dat n mens moet n plek h van samekoms. n Gebou is net om n mens uit die wind en weer te hou, ook om n groot groep te kan huisves.

 

n Sel gebaseerde kerk het n 50% plus jaarlikse groei, indien daar goeie onderrig en huis sel leiding is.

 

Om ons stelling te bevestig kan ons na die volgende Skrifte kyk;

 

a.   1 Timotes 3:15, Maar as ek vertoef, dan kan jy weet hoe iemand hom moet gedra in die huis van God, wat die gemeente is van die lewende God, n pilaar en grondslag van die waarheid. Die Griekse woord vir kerk is ekklesia wat vergadering van gelowiges of gemeente beteken.

b.   Hebrers 3:6, maar Christus as Seun oor sy huis. En ons is sy huis as ons net die vrymoedigheid en die roem van die hoop tot die einde toe onwrikbaar vashou.

c.   1 Petrus 2:5, en laat julle ook soos lewende stene opbou, tot n geestelike huis.

d.   1 Korinthiers 3:9b, Want ons is medewerkers van God; die akker van God, die gebou van God is julle.

e.   Johannes 2:19, Breek hierdie tempel af, en in drie dae sal Ek dit oprig.

f.    1 Korinthiers 3:16, Weet julle nie dat julle n tempel van God is en die Gees van God in julle woon nie.

g.   1 Korinthiers 6:19, Of weet julle nie dat julle liggaam n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is.

h.   2 Korinthiers 6:16b, Want julle is die tempel van die lewende God, soos God gespreek het: Ek sal in hulle woon en onder hulle wandel, en Ek sal hulle God wees, en hulle sal vir My n volk wees.

i.    Johannes 14:23b, en Ons sal na hom toe kom en by hom woning maak.

 

Daar is ook ander Skrifte wat leer dat ons liggaam is die plek waarin God lewe, ons openbaar ook God wie in ons lewe deur hoe ons lewe, wat ons s en wat ons doen. Ons as gemeente van God is n huis van God opgemaak deur lewende stene, saamgevoeg deur die Heilige Gees waarvan Jesus die hoeksteen is. Ons is lede afsonderlik van die liggaam van Christus waarvan Hy die hoeksteen is. Geen persoon is die hoof van die gemeente van Jesus Christus, Sy liggaam kan nie twee hoofde h. Indien ons nie afsonderlik funksioneer in die liggaam dan is ons dood, as ons dood is sal ons afgekap en weggegooi word.

 

B.2 Lewe en groei in die liggaam bestaan uit sel + sel wat verdeel en so vermenigvuldig. Net soos die natuurlike liggaam van die mens bestaan uit selle so bestaan n sel gebaseerde kerk uit huis selle. Soos wat families die basiese bou blokke van enige gemeenskap is, so is die huis sel die basiese bou blokke waarop die hele kerk of gemeente gebou word. Die lewe, groei en ondersteuning van die kerk vind plaas in die huis sel.

 

B.3 In n sel gebaseerde kerk word die klem gel daarop om lede te kry om die plig van die bediening van Jesus Christus uit te voer. Jesus het ges dat elkeen moet uit gaan en die evangelie verkondig. Of mis ek iets rens.

 

n Boom kan nie bly lewe sonder takke en blare nie.

 

B.4 n Sel gebaseerde kerk is meer effektief as wat n program gebaseerde kerk is omdat elke lid betrokke is om die Kerk van Jesus Christus te laat funksioneer. Die sel gebaseerde kerk is gegrondves op n Skriftelike konsep van gemeenskap. Die eienskap van gemeenskap is n gevoel van om deel te h. Om iets saam te doen. Daar is n enorme gevoel van kameraadskap wanneer mense aan mekaar behoort in n huis sel of gemeente. Mense gee om vir mekaar en hulle deel die doel om die ongereddes te bereik met die evangelie as n gemeenskap.

 

B.5 Die mense in n sel gebaseerde kerk deurdring alle plekke in n dorp of stad en bereik meer mense op n persoonlike vlak as wat die program gebaseerde kerk kan bereik. Die sel gebaseerde kerk het n visie om die hele dorp of stad te bereik nie net n sekere area. Die sel gebaseerde kerk se doel is om n huis sel in elke area van die gemeenskap op te rig. Hulle evangeliesasie plan sluit n kragtige getuie in van Jesus Christus wat deur Sy liggaam werk.

 

3.  VEREISTE VAN N HUIS SEL LEIER:

 

Die huis sel leier moet die hele konsep en doel van die kerk verstaan. Die voorgenome huis sel leier moet hierdie een maand kursus voltooi. Die senior pastoor of prediker moet n sel leier aanbeveel. Dit sal wel gebeur dat besoekers by Sondag dienste in n huis sel sal belang stel dan moet die betrokke huis sel leier van daardie omgewing die persoon/ne gaan besoek.

 

Hy of sy moet:

 

a.  n Herders hart h.

b.  n Persoon met n Goddelike karakter wees.

c.  Moet die visie van die Kerk leef en verstaan.

d.  Moet lief wees en saam stem met die leierskap en pastoor.

 

3.1  Portefeulje van n huis sel leier.

 

a.  Hy of sy moet n leier wees.

b.  Hy of sy moet n bidder wees.

c.  Hy of sy moet n aanbidder wees.

d.  Hy of sy moet n Bybel student wees.

e.  Hy of sy moet saam met ons aanbid in die gemeente.

f.   Hy of sy moet getrou alle dienste van die gemeente bywoon.

g.  Hy of sy moet onderwerp aan die gesag van die kerk leierskap.

            

3.2  Tipiese week van n huis sel leier.

 

       Weekdag

Veranwoordelikheid

Maandag

Opvolg aand

Dinsdag

Gesins aand/Bybelskool

Woensdag

Huis sel

Donderdag

Besoek aand

Vrydag

Jeug aand

Saterdag

Gesins aand

Sondag

Woon Sondag diens by

 

 

3.3  Die huis sel leier.

Hy/sy moet in staat wees om die huis sel te behartig met sukses. Hy/sy moet op dissipelskap kan ag gee en die Woord kan bedien, aanbiddings lei en die visie van die gemeente deel.

 

3.4  Die huis sel leier moet hom/haar kan verbind.

 

a.  Verbind met Jesus Christus.

b.  Verbind met die Skrifte.

c.  Verbind met die Kerk.

d.  Verbind met n huis sel.

 

3.5  Die huis sel leier moet in staat wees om toekomstige huis sel leiers te identifiseer en hulle te kan leer om sel leiers te word. Die huis sel leier moet in staat kan wees om groei te handhaaf in die sel groep en nuwe lede te werf en om nuwe leiers op te lei om sodoende twee maal per jaar te kan verdeel.

 

Die sel leier moet evangeliesasie kan toepas deur te sien waar daar mense is wat genooi kan word na huis sel vergaderings en gemeente dienste.

 

4.  HOE OM N HUIS SEL TE BEGIN:

 

4.1  Die senior pastoor of prediker moet die dorp of stad area verdeel in verskillende zone.

 

4.2  Die senior pastoor of prediker stel n huis sel leier aan vir die betrokke zone waar hulle woon. Indien iemand die behoefte het om met n huis sel te begin gaan bespreek dit dan met die pastoor of prediker. Sorg dat u deeglik voorbereid is daarvoor. Moet nie bekommerd wees en dink dat u nie genoeg Bybel kennis het daarvoor. Daar is baie basiese Bybel studies en besprekings wat u kan gebruik.

 

4.3  Die nuwe huis sel leier moet dan in die area waarin hy/sy woon bure, vriende en familie nooi om sy/haar huis sel by te woon. Nooi die mense vroegtydig en maak seker dat hulle gemaklik voel oor kleredrag ens. Elkeen van ons het tog sekere mense wat belang sal stel, soos familie vriende en bure. Daar is somtyds mense wat ons ontmoet en meer gesels by winkel sentrums ens. Indien u nie begin sal niks gebeur nie.

 

4.4  Sien die huis sel as n Christen gemeenskap. Ons moet besef dat die begin van n huis sel is om basiese Christen verhoudings te begin. Gemeenskap begin wanneer daar n gemeenskaplike eienskap en belangstelling tussen mense verkeer. Gemeenskap begin waar daar n behoefte vir vrienskap verkeerd. Soort soek soort. Om in gemeenskap met ander te leef is een van die hoogste doele in die wreld. Selfs God in die Drie Eenheid bestaan in gemeenskap. Dit is een van God se eienskappe om met ander in gemeenskap te lewe. Omdat ons dus na die heerlikheid van God geskape is het ons behoefte om in n gemeenskap te lewe. Satan se begeerte is om gemeenskap te verwoes want hy weet; gemeenskap bring eenheid.

 

4.5  Geen gemeenskap geen kerk. Met die geboorte van die kerk in die boek van Handelinge was daar nie preke waarna geluister was of Bybel studies wat georganiseer was, die mense het net bymekaar gekom en vriendskap gedeel. God het seker gemaak dat daar eenheid kom onder hulle. Daar kon nie n kerk gewees het waar daar nie eenheid was nie.

        

5.  HOE OM N HUIS SEL TE LEI:

 

5.1  Berei voor vir die sel vergadering.

Spandeer altyd ongeveer 30 minute in gebed voor die vergadering. Maak seker dat u assistant ook saam met u tyd in gebed spandeer. Om voorbereid te wees is om voorgebed te h. Maak seker dat u altyd u huis sel handbook naby het. Sien dat u ook die nodige vorms en registers het. Hou u dokumente netjies in n ler.

5.2  Moet nie alles laat tot op die laaste minuut. Maak seker dat u stoele en ander dinge reg gestel het voordat mense opdaag. Om tyd met God te spandeer is belangriker as om n les voor te berei. Moet nooi probeer om mini preke af te steek nie, praat normaal met u mense, moet nie probeer om af te show nie.

 

6.  DIE HUIS SEL DIENS:

 

6.1 Die doel van die huis sel is vier voudig.

 

a.  Om mense welkom te laat voel.

b.  Om God te aanbid in sang en gebed.

c.  Om na die woord te luister en geestelike te groei.

d.  Om vriende te maak met mede broers en suster.

 

Die huis sel diens is n plek waar mense gemeenskap met God en mekaar het. Dit is baie belangrik om te besef waar mense welkom voel sal hulle weer terug wil kom. Die huis sel moet ook n plek wees waar mense hulle ontferm oor die wat nie die Here dien nie. Niemand moet dink dat dit net die pastoor se plig is om siele te wen.

 

6.2 Die funksie stappe van n huis sel.

 

1. Verwelkoming  

Laat mense ontspan

Mens tot mens.

2. Aanbidding

Sang en Gebed

Mens tot God.

3. Woord bediening

Bedien uit die Woord

Woord tot die mens.

4. Tee en Koffie

Gasvrou en Gasheer

Geen koek of eetgoed.

 

 

 

 

 

 

6.2.1      Verwelkoming - 15 minute.

Die doel van die verwelkomingstyd is om mense op hulle gemaak te laat voel. Die huis sel leier moet toelaat dat lede hul getuienisse lewer om nuwe lede nie bedreig te laat voel nie. U sal miskien net een kans kry om nuwe lede se belangstelling te kry.

 

6.2.2      Aanbidding - 15 minute.

Die huis sel leier of assistant lei die aanbidding. Sing net 2 of 3 bekende koortjies indien daar nie musiek is nie. n Tyd van aanbidding skep die atmosfeer vir die Heilige Gees om Homself te openbaar en sy teenwoordigheid bekend te maak. n Tyd van aanbidding skep ook n tyd vir die gawes van die Heilige Gees om te opereer.

 

6.2.3      Woord bediening - 30 minutes.

Die hoof doel om die Woord te deel is vir geestelike groei en om Jesus Christus te verheerlik. Indien u nie enigiets voorberei het nie bespreek die vorige Sondag se preek. U kan ook sekere vrae wat lede opper beantwoord gedurende die huis sel vergadering. Indien die sel leier nie in staat is om vrae te beantwoord nie kan gereel word dat dit later deur n meer bekwame persoon gedoen word.

 

6.2.4      Tee en koffie - 15 minutes.

Met die geleentheid word daar n kort tydjie geskep vir mense om vrylik na die vergadering met mekaar te kan gesels. Wees versigtig dat hierdie tyd nie in n koek partytjie omgeskep word nie. Probeer nie eet goed voor te sit nie. Somtyds raak dit n wie bring wat kompetisie.

 

7.   KARAKTER VAN N HUIS SEL:

 

a.  Die huis sel is soos n familie eenheid.

b.  Daar is ware liefde vir een en elkeen.

c.  Die Heilige Gees is teenwoordig en Sy gawes opereer.

d.  Lede het respek en eer vir hulle huis sel leier en assistant.

e.  Die lede het respek vir mekaar en deel mekaar se laste en probleme.

 

7.1   Die werking van die Heilige Gees in die Huis sel.

Die werking van die Heilige Gees is altyd gekoppel aan behoeftes. Daarom is dit belangrik dat mense hulle behoeftes moet bekend maak. Indien die hart en siel van die huis sel nie op God gevestig is nie kan dit net sowel n sosiale vergadering wees. Dit is die huis sel leier se verantwoordelikheid om orde te handhaaf gedurende die vergadering. Wees maar versigtig vir mense wat oorbodig wil gaan. Val in die gees ens.

 

7.2   Die gawes van die Heilige Gees.

Daar is geen beter plek dan in n huis sel waar die gawes van die Heilige Gees kan beoefen word. Geestelike gawes verskaf die krag deur die Heilige Gees om dinge te laat gebeur. Die huis sel moet nooit gesien word as n groep wat Skrif kennis het en emosionele gevoelens deel met mekaar. Hulle moet n kanaal wees waardeur die Heilige Gees kan werk. Mense wat nie wil betrokke raak bereik nooit volwasse geestelikheid nie.

 

Voordat die Geestelike gawes kan werk in die huis sel om mense op te bou, moet die lede die stem van die Heilige Gees hoor in hulle harte. Lede moet nie net praat met God in gebed nie maar moet ook luister na die stem van die Heilige Gees in hul hart. Die geestelike gawes is aan ons gegee sodat die liggaam kan geestelike groei. Die hele huis sel moet totaal afhanklik wees van die Heilige Gees.

 

7.3   Die sel leier moet uitdagings in die huis sel kan hanteer.

Die meeste probleme duik op in die begin stadium van die huis sel. Dit kan van die volgende insluit:

 

a.  Mense daag nie in tyd op vir die vergadering - gaan aan op die bespreekte tyd, met of sonder laatkommers.

b.  Moet gladnie toelaat dat mense rondloop indien uiters nodig.

c.  Kry mense om hulle nie te steur aan ander dinge buite wat moontlik hulle aandag kan aftrek.

d.  Bedien verversing, koffie of tee na die vergadering om kosbare tyd te bespaar.

e.  U mag miskien iemand in u groep h wat alles wil oorneem, onthou mense onder gesag is mense met gesag.

f.  Daar mag miskien sonde heers onder lede. Een persoon wat sonde aanhang kan ander mense ook beinvloed. Haat die sonde nie die persoon. Die oplossing hiervoor is om te bekeer van daardie sonde en vergifnes te vra en aan te gaan en dit nie weer op te haal nie. Indien enige persoon nie wil luister nie vra die persoon om eerder nie weer op te daag nie. Indien dit die betrokke persoon se huis is hou die vergadering eerder by n ander plek.

g.  Berei u lede van die begin af voor dat daar verdeeling gaan plaas vind. Berei hulle ook voor dat hul hul eie huis sel moet h eendag. Mense sal kom met verskonings dat hulle mekaar nou eers leer ken ens.

 

7.4  Wees bewus van Satan se aanslae.

Van die sterkste wapens wat Satan kan gebruik teen ons is van die volgende:

 

a.  Onkunde aangaande die woord.

b.  Buite egtelike verhoudings in die geledere.

c.  Armoede, of mense wat nie behoorlik hulle finansies kan bestuur en beplan.

 

8.  SORG GROEPE IN U HUIS SEL:

Wanneer u spesiale aandag binne u huis sel moet gee.

 

a.  Wanneer lede nie meer huis sel of Sondag dienste bywoon nie. Find uit waarom. Bel of gaan sien.

b.  Wanneer lede siek is of in die hospitaal is, besoek hulle.

c.  Wanneer daar n tekort is aan, kos, klere of brandstof geld.

d.  Op verjaarsdae, kombuis tee of troues.

e.  Wanneer daar ernstige probleme in n huishouding opduik, soos Huweliks probleme ens.

f.   Wanneer u doods berigte kry, besoek hulle. Ondersteun die familie. Maak seker die pastoor weet.

 

Wanneer u spesiale aandag buite u huis sel moet gee.

 

a.  Wanneer ander huis selle hulp nodig het.

b.  Wanneer die welsyn afdeling in u kerk hulp nodig het.

c.  Wanneer u pastoor vra dat u iemand moet besoek.

d.  Wanneer mense deur egskeidings gaan of dood in n familie.

e.  Mense in u gemeente wat aangerand of besteel is.

f.   Mense met verdoofmiddel/drank probleme.

g.  Prostetute of seks werkers.

 

9.  HUIS SEL VERMEERDERING EN VERDELING:

 

Huis sel bediening moet lei tot verdeling en vermeerdering van huis selle en so ook kerk groei bevorder. Die huis sel assistant is die volgende persoon wat sy/haar eie huis sel moet begin na 6 maande. Die hoof doel vir lede is dat elkeen baie aktief moet wees om die evangelie van Jesus Christus moet verkondig. Die maklikste manier is om iemand na jou huis sel to te nooi of na Sondag dienste. Die huis sel moet mense oprig wat toekomstige leiers sal word en om ander te leer om hul self te help.

 

Die ou groep mense bly bymekaar, die nuwe lede stig eerste af en gaan begin hulle eie huis selle, so vermeerder die selle. Die huis sel moet verdeel elke ses maande, anders is daar iets verkeerd. Stel n teiken vir u mense van die begin af. Indien u niks beplan sal niks gebeur nie. Vir die gemeente om te groei moet mense n teiken en n visie h.

 

9.1   Maksimum lede tal.

Die huis sel lede tal moet onder normale omstandighede nie meer as 12 persone, insluitende die leier en assistent leier oorskrei. Hierdie getal sluit nie kinders in onder 18 jaar. Die sleutel begrip is dat elke lid moet n potensiale leier wees.

 

9.2   Die lewe siklus van n huis sel.

Die leeftyd van n gesonde huis sel moet net 6 maande wees.

 

Fase 1: Geboorte en baba tydperk. 2 Weke.

Die lede fokus op die gedagte van n huis sel en vermeerdering.

 

Fase 2: Kinder tydperk. 2 Weke.

Lede fokus op wat die huis sel vir hulle kan doen om geestelike te groei.

 

Fase 3: Tiener tydperk. 4 Maande.

Lede konsentreer daarop om geestelike te groei en op Jesus te fokus.

 

Fase 4: Volwasse tydperk. 2 Weke.

Draai die aandag van lede buite warts. Nooi nuwe vriende uit na huis sel en Sondag dienste.

 

Fase 5: Ou tydperk. 2 Weke.

Verdeling moet plaasvind. Assistent leier moet afstig of bestaande huis sel oorneem.

 

10.  HUIS SEL ADMINISTRASIE:

 

Ler sisteem.

Om n goeie ler sisteem te h is baie belangrik vir n goeie huis sel leier. Daar sal sekere vorms en informasie wees wat u sal moet hou om seker te maak dat name, data en inligting nie verlore gaan nie. Dit moet uiters professioneel gedoen word.

 

Hou die volgende vorms in jou ler:

 

a.  Huis sel data lys.

b.  Bywonings register van sel lede.

c.  Welkom en geestelike traktaaitjies.

d.  Huis sel leiers notas en handboek, Bybel studie material ens.

 

Handig weeklikse bywonings register en nuwe data lys van huis sel aan department leier. Dit is ook belangrik om een maal per maand n huis sel leiers vergadering by te woon.

                                                            Saamgestel deur Chris Mengel Snr.

                                                                HIERDIE BLADSY BO PUNT