Christen Kerk                   ons preek wat die Bybel leer     

                                                                                 

                                                    HOMOSEXUEEL - SODOMIETE EN LESBIENISME

Die Bybel leer dat Homoseksualisme sal toeneem in die laaste dae. In hierdie dokument verwys ek na manlik en vroulik wanneer en die woord ‘homseksualisme’ gebruik.  Die woord ‘lesbies’ is geneem van die Griekse eiland ‘Lesbos’ waar ‘n kolonie van lesbiese vroue in die 1800e eeu vir meer as 52 jaar gewoon het. Ons hoor baie keer mense, wat hulself Christene noem, sê “Ek ken gay paartjies”. Hulle is baie liefdevol en ek sien niks fout met hulle verhouding nie. My vriend, kan ek jou vertel dat die Almagtige God nie na so 'n verhouding verwys as 'n sonde nie, maar 'n 'skande' in Sy oë. God sal mense soos hierdie in sy eie tyd, eendag, vernietig. Soos in die Bybel gesien kan word, bring homoseksualiteit dood en vernietiging. Ons sien in Rigters 19:23-30 dat homoseksuele die byvrou, deur haar herhaaldelike verkragting tot dagbreek toe die volgende dag, se dood op haar gebring het. Lucifer self ontsteek homoseksuele-lus uit die put van die hel. Die Ou Testament leer dat iemand wat in hierdie aksie gevang was, of in so verhouding was, onmiddellik gedood is, Levitikus 20:13 ens. Lees wat gebeur het in Genesis 19:1-11, as God die hele stad met vuur vernietig as gevolg van homoseksualisme.  Die mensdom is God se mees intelligente skepping van alles. Homoseksualiteit kritiseer God se skepping, Judas: 7. God het nooit bedoel dat twee mans of twee vroue 'n seksuele verhouding moes hê nie.

Wees wakker! In 2 Korinthiërs 11:14 omskep Satan homself wonderbaarlik in 'n engel van die lig. In ‘n geheime sensus wat in 2002 deur een van die grootste universiteite in Suid-Afrika gedoen is, in skole, universiteite, hospitale, weermag en vloot, is bevind dat 40% van aktiewe gays gereelde kerklidmate is. Ons leef in die laaste dae; daar is predikante, kerkleiers, gemeenskapsleiers, mense in hoë geledere wat in die sonde van homoseksualiteit lewe. Homoseksualiteit is 'n 'Trojaanse perd' in ons kerke vandag. Ek bid tot God dat hulle berou sal toon. Onthou homoseksualiteit kan soos enige ander sonde genees word; deur die bloed van Jesus. Dit is nie net 'n sonde nie, maar 'n GROOT een. Moet nooit Satan se krag in sondige seksuele speletjies onderskat nie, baie kom hier tot val.

1 Korinthiërs 6:9-10 “Of weet julle nie dat die onregverdiges die koninkryk van God nie sal beërwe nie? Moenie dwaal nie! Geen hoereerders of afgodedienaars of egbrekers of wellustelinge of sodomiete of diewe of gierigaards of dronkaards of kwaadsprekers of rowers sal die koninkryk van God beërwe nie.” Maak seker jy lees die regte vertaling van die Bybel. Lees die webwerf Bybelstudie oor ‘Vertalings van die Bybel’.

1 Timotheüs 1:8-11 “Maar ons weet dat die wet goed is as iemand dit wettiglik gebruik en as hy weet dat die wet nie gegee is vir die regverdige nie, maar vir die wettelose en tugtelose mense, goddelose en sondaars, onheiliges en ongewydes, vadermoorders en moedermoorders, moordenaars, hoereerders, sodomiete, mensediewe, leuenaars, meinediges en wat daar anders met die gesonde leer in stryd is, volgens die evangelie van die heerlikheid van die salige God wat aan my toevertrou is.

Romeine 1:18-32Want die toorn van God word van die hemel af geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk, omdat wat van God geken kan word, in hulle openbaar is, want God het dit aan hulle geopenbaar. Want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nieomdat hulle, alhoewel hulle God geken het, Hom nie as God verheerlik of gedank het nie; maar hulle het dwaas geword in hul oorlegginge, en hul onverstandige hart is verduister. Terwyl hulle voorgee dat hulle wys is, het hulle dwaas geword en die heerlikheid van die onverganklike God verander in die gelykvormigheid van die beeld van ‘n verganklike mens en van voëls en viervoetige en kruipende diere. Daarom het God hulle ook in die begeerlikhede van hulle harte oorgegee aan onreinheid, om hulle liggame onder mekaar te onteer hulle wat die waarheid van God verruil het vir die leuen en die skepsel vereer en gedien het bo die Skepper wat geprys moet word tot in ewigheid. Amen. Daarom het God hulle oorgegee aan skandelike hartstogte, want hulle vroue het die natuurlike verkeer verander in dié wat teen die natuur is; en net so het ook die manne die natuurlike verkeer met die vrou laat vaar en in hulle wellus teenoor mekaar ontbrand: manne het met manne skandelikheid bedrywe en in hulleself die noodwendige vergelding van hulle dwaling ontvang. En omdat hulle dit nie die moeite werd geag het om God in erkentenis te hou nie, het God hulle oorgegee aan ‘n slegte gesindheid, om te doen wat nie betaam nie: hulle is vervul met allerhande ongeregtigheid, hoerery, boosheid, hebsug, ondeug; vol nydigheid, moord, twis, bedrog, kwaadaardigheid; nuusdraers, kwaadsprekers, haters van God, geweldenaars, trotsaards, grootpraters, uitvinders van slegte dinge, ongehoorsaam aan die ouers; onverstandig, ontrou, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, onbarmhartig,  mense wat al ken hulle die verordening van God goed, dat die wat sulke dinge doen, die dood verdien dié dinge nie alleen self doen nie, maar ook hulle goedkeuring skenk aan die wat dit doen.”

HERKEN TEKENS VAN SODANIGE VERANDERING IN 'N JONG PERSOON SE GEDRAG

NIE SO GEBORE NIE. Homoseksuele of lesbiërs is nie so deur geboorte nie. God het nooit toegelaat dat ons so gebore word nie. Ook het 'n verhouding tussen 'n seun en sy ouers, of ‘n dogter en haar ouers, niks te doen met die ontwikkeling van homoseksuele-gevoelens nie. Nie eens diere het die neiging nie. Die tekens van homoseksuele aktiwiteite kan baie maklik deur 'n persoon wat jarelange onderhandelinge daarmee het of 'n 'vry’ persoon raakgesien en aangevoel word. Baie gays, wat nie Godvresend is nie, bely in die openbaar dat hulle homoseksuele is. Hoekom sou jy dink is daar nog geen kuur vir vigs nie? En hoekom is daar so baie aardbewings en vloede?

VROUE. 'n Homoseksuele gevoel sal ontwikkel in 'n individuele jong vrou waar daar dalk sterker manlike hormone teenwoordig is. Hierdie gevoel kan baie sterk uitkom in die tyd van puberteit. Hierdie is ook die tyd in jong mense se lewe waar 'adrenaliene gevoelens' ontwikkel. Meisies sal saamdrom en groepeer met 'tomboy' vriende met kort hare, wat manlike klere en horlosies ens. dra.

MANS. ‘n Homoseksuele gevoel sal ontwikkel in 'n individuele jong man waar daar dalk sterker vroulike hormone teenwoordig is. Hierdie gevoel kan baie sterk uitkom in die tyd van puberteit. Hierdie is ook die tyd in jong mense se lewe waar 'adrenaliene gevoelens' ontwikkel. Seuns sal saamdrom en uithang met ‘vroulike’ tipe vriende wat parfuum en sagte klere dra. 'n Veel hoër % van seuns, as meisies, wat seksueel misbruik was, word gay. Meisies wat van kleins af seksueel misbruik is, is geneig om as hoere of prostitute uit te draai.

Hulle is baie jaloers en besitlik op hul vriende en metgeselle.

HOMOSEKSUALITEIT GAAN NET OOR 'N SEKSUELE VERHOUDING

Homoseksualiteit gaan oor 'n sondige seksuele verhouding.

‘n Opname in gay klubs gedoen, bewys dat waar daar geen fisiese kontak was nie, hoegenaamd geen sielkundige skade gedoen is nie.

Homoseksualiteit gaan oor 'n fisiese verhouding. Gay vroue/mans sê dat slegs 'n ander vrou/man haar/sy liggaam kan verstaan omdat hulle van dieselfde geslag is.

‘BUTCH’ en ‘FEM’ (Manlik en Vroulik)

Homoseksuele/lesbiërs word in twee groepe verdeel: Butch en fem.

'Butches' ​​is gewoonlik die ervare manlike-tipe, dominante een wat 'n onskuldige jonger persoon, van dieselfde geslag, by homoseksuele aktiwiteit betrek. Hierdie teiken persone word opgemerk in die gesin, skole, werksplekke, kerke, sosiale byeenkomste, en of waarookal die moontlikheid sou wees vir fisiese kontak. Ouer gay vroue is geneig om vir tyd te speel, of ‘hard-to-get’, om 'n indruk op hulle slagoffers te maak.

'Fems’ is gewoonlik die keurige, sagte een onder die vroue. Manlike 'Fems’ sal die sagte, ‘nancy’ tipe wees.

Homoseksuele sal altyd gereproduseer en ontwikkel word deur bestaande gays. Daar is opgemerk dat 'n baie aktiewe ‘Butch’ tot 6 ‘Fems’ per jaar kan voortbring. Hierdie ontwikkelende homoseksuele sal dan mettertyd 'butches’ word wat nuwelinge sal bekendstel. Soos met baie onbekende en aangename, fisiese en emosionele gevoelens, styg die adrenalien vlak in die nuwigheid van hierdie sondige spel. Die vlak verlaag met die gebruik van alkohol en dwelms. In hierdie tyd, word die vertraagde reaksie van die slagoffer opsy gestoot.

'n Goed aangepaste 'Butch’ en ‘Fem’  kan ook 'n baie lang verhouding hê.

Knope of ‘pinkie’-ringe word gebruik as 'n teken van ‘n 'geskeide' of enkel gay lede.

Alkohol, sigarette of dwelms speel 'n baie groot rol in 'n gay-paartjie se nag-lewe.

HOMOSEKSUELE HET 'N "SKULD-GEVOEL" PERSOONLIKHEID PROBLEEM

Die selfmoord is 80% hoër onder homoseksuele. Eetversteurings is ook baie algemeen onder homoseksuele. Alle homoseksuele het 'n bogemiddelde seksdrang. Pre-puberteit masturbasie of seksuele aktiwiteit kan ook hierdie toestand teweeg bring.

                                                           Saamgestel deur Chris Mengel Snr.

                                                               HIERDIE BLADSY BO PUNT