Christen Kerk                   ons preek wat die Bybel leer     

                                                                                 

                                                                   HOE OM CHRISTEN TE BLY

Ons het niks gedoen om saligmaking te verdien nie. Saligheid is ‘n geskenk van God die Vader. Daar is nie so iets soos: ‘eenmaal gered, altyd gered, nie’. Ons moet in Jesus Christus bly om die ewige lewe te verdien. Ons lees in 1 Johannes 2:28: “En nou, my kinders, bly in Hom, sodat ons vrymoedigheid kan hê wanneer Hy verskyn en nie beskaamd van Hom weggaan by sy wederkoms nie.”

Jesus het ons gewaarsku dat sommiges kan afdwaal, Matthéüs 7:21-23, Matthéüs 13:20-21, Lukas 8:13 “wat die geloof betref, op ‘n dwaalweg geraak het” 1 Timótheüs 6:21; Paulus praat van dié wat in geloof skipbreuk gelei het, 1 Timótheüs 1:19; en dié wat hulle eerste geloof verwerp het deur agter Satan aan te gaan, “en kom onder ‘n oordeel, omdat hulle hul eerste geloof verwerp het” 1 Timotheüs 5:12-15; Mens kan van die geloof verval, Handelinge 14:22; 1 Timótheüs 2:15, 4:1, 5:8-15, 6:10-21; 2 Timótheüs 2:18, Hebreërs 3:6, 12:14, 6:11-12, 10:22-28. Mens word herhaaldelik vermaan om in die geloof te bly, Handelinge 14:22; Kolossense 1:23, 2:6-7.

Satan is ons vyand. Hy haat alle Christene. Hy loop rond soos ‘n brullende leeu: “Wees nugter en waaksaam, want julle teëstander, die duiwel, loop rond soos ‘n brullende leeu, en soek wie hy kan verslind” 1Petrus 5:8.

1.  ONS MOET AANHOUDEND BID:

Jesus het meer gebid as wat enige persoon op aarde ooit kan bid. ‘Gebed is die asemhaling van die siel’. Die persoon wat nie bid nie is geestelik dood. Gebed is om God die Vader se aandag te trek. Gebed is om met God die Vader te praat. As mens met God die Vader praat, moet mens in sy teenwoordigheid wees. Iemand het eendag gesê dat die beste tyd om met God die Vader te praat is snags wanneer al die broers en susters slaap, want in daardie tyd is God dan nie so besig nie! Daar is twee maniere om die dag te begin, mét gebed óf daarsonder. Woon jy waar God gebede antwoord? “Want die oë van die Here is op die regverdiges en sy ore tot hulle gebed” 1 Petrus 3:12. Daar is geweldige mag in gebed, Markus 11:24, “Daarom sê Ek vir julle: Alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang, en julle sal dit verkry”.  Moenie jou geloof inperk betreffende enige iets wat jy van God verlang nie, indien jy doen sal jy ‘n beperkte antwoord ontvang. Wanneer jy bid, konsentreer op wat jy sê en moet nie toelaat dat jou gedagtes wegdwaal van God af nie. Wanneer jy bid, maak seker dat jy nie aangaan tensy jy seker is dat jy wel in die teenwoordigheid van God is nie. Jy kan jou oë toemaak as jy bid om beter te konsentreer, maar daar is nêrens in die Skrifte geskryf dat ons ons oë moet toemaak as ons bid nie. Moenie vra: hoeveel tyd mag ek in gebed spandeer nie, vra liewer: hoeveel tyd mag ek in gebed spandeer sonder om my ander verpligtinge in die lewe af te skeep? Ek gaan iets hieromtrent sê; as jy nie een uur uit die vier-en-twintig uur per dag bid nie, is jy nie eers halfpad ‘n Christen nie. Jy hou dalk nie hiervan nie, maar dit is waar.

 

2.  ONS MOET AANHOUDEND BYBEL LEES:

Dit is baie belangrik vir ons om te weet wat God die Vader van ons verwag. Paulus sê aan Timótheüs: “Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus”, 2 Timótheüs 3:16-17. Dit beteken nie al die verskeie vertalings van die Bybel nie, maak seker jy gebruik die korrekte vertaling.  Die Heilige Gees vernuwe die inhoud van die Skrifte in ons harte. Sommige onkundige mense verwys na die fiesiese boek as die “Woord van God”, die Woord is in die inhoud van die Bybel. Hoe gouer jy hierdie verklaring aanvaar, hoe gouer sal jy in kennis van die Skrifte groei. Ons moet alles wat die Bybel leer aanvaar en nie slegs sekere leerstellings nie. As jou pastoor of prediker iets preek wat die Skrif ons nie leer nie, en jy aanvaar dit, sal jy in die toekoms deur dieselfde Bybel geoordeel word, nie hy of sy nie. Is jy in ‘n situasie waar jy die waarheid kan sien? “En julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak”, Johannes 8:32. As jy nie die waarheid ken nie, hoe kan jy vrygemaak word?

 

3.  ONS MOET HEILIG LEWE:

Ander mense moet Jesus Christus in ons lewe raaksien.  “Jaag die vrede na met almal, en die heiligmaking waarsonder niemand die Here sal sien nie”, Hebreërs 12:14. “Wees heilig, want Ek is heilig”, 1 Petrus 1:16. Om heilig te wees beteken om te lewe soos Jesus gelewe het. Om ‘n eerlike lewe te lei “Want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is of kwaad”, 2 Korinthiërs 5:10. “Want daar is geskrywe: So waaragtig as Ek leef, sê die Here, voor My sal elke knie buig, en elke tong sal God bely.  So sal elkeen van ons dan vir homself aan God rekenskap gee”, Romeine 14:10-12. Sien ook Fillipense 2:9-11. Ons lees in Hebreërs 4:13: “En daar is geen skepsel onsigbaar voor Hom nie, maar alles is oop en bloot voor die oë van Hom met wie ons te doen het.”  Lukas 12:3: “Daarom, alles wat julle in die donker gesê het, sal in die lig gehoor word; en wat julle in die oor gepraat het in die binnekamers, sal op die dakke verkondig word”.

 

4.  ELKE CHRISTEN HET ‘N VERANTWOORDELIKHEID:

Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het”,Matthéüs 28:19. “Gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom”, Markus 16:15. Paulus skryf in Romeine 1:16: “Want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is ‘n krag van God tot redding vir elkeen wat glo”. Ons lees in 1 Korinthiërs 9:16b: “en wee my as ek die evangelie nie verkondig nie!” Paulus sê aan Timótheüs in 2 Timótheüs 4:2: “verkondig die woord; hou aan tydig en ontydig;” Ons hoef nie te wonder wat om aan ander te sê as ons wil getuig nie. Jesus sê in Johannes 7:38, “Hy wat in My glo, soos die Skrif sê: strome van lewende water sal uit sy binneste vloei”. Lees Jakobus 5:20, “laat hy weet dat die een wat ‘n sondaar van sy dwaalweg bekeer, ‘n siel uit die dood sal red en ‘n menigte sondes sal bedek”.  Sien ook Spreuke 11:30: “en hy wat siele win, is wys.”

 

5.  HOU GEMEENSKAP OF BESOEK ‘N KERK WAAR DIE WAARHEID VERKONDIG WORD:

‘n Plaaslike kerk mag gedefinieer word as ‘n gemeenskap van gelowige mense in ‘n gemeenskap, wat hulself vrywillig saam verenig as 'n deel van die universele kerk met die doel om hulself te vestig in die geloof van die evangelie van Jesus Christus, asook hulle gemeenskap te evangeliseer en die evangelie te propageer tot aan die einde van die aarde.  Plaaslike kerke word menigmaal in die Nuwe Testament genoem. ‘n Plaaslike kerk kan uit twee of drie mense bestaan, Matthéüs 18:20; Romeine 16:5; 1 Korinthiërs 16:19.  The Bybel leer dat gelowiges ‘die huis van God’ en ‘die tempel van God’ is.  Hy maak sy woning in ons.  Ek glo wel dat ons ‘n gebou of plek van aanbiding moet hê waar ons ook gemeenskap met ander gelowiges kan hê. Die gebou is om ons van wind en weer te beskerm en 'n skare te akkommodeer. Die uitsluitlike doel van die Kerk is om te doen wat Jesus Christus op aarde gedoen het. Die liggaam van Jesus word gevorm deur die Heilige Gees. Die kerk is gestig toe die bediening van Jesus Christus begin het, nie op die dag van Pinkster soos baie glo nie. Hierdie stelling kan duidelik gesien word uit tekste soos 1 Korinthiërs 12:28: “En God het sommige in die gemeente gestel: in die eerste plek apostels ens.” Wanneer het Jesus die apostels aangestel, beslis nie op die dag van Pinkster nie. Op die dag van Pinkster is 3000 mense bygevoeg, 'n paar dae later is 5000 meer bygevoeg. Mense word nog steeds daagliks bygevoeg, en hierdie toevoeging sal aanhou totdat die dag Christus sal kom om ‘Sy Nuwe Testamentiese Kerk’ in die wolke weg te neem, saam met die verlostes van alle ouderdomme van die verlede 1 Tessalonisense 4:13-17.

                                                                 Saamgestel deur Chris Mengel Snr.

                                                                     HIERDIE BLADSY BO PUNT