Christen Kerk                   ons preek wat die Bybel leer     

                                                                                 

                                                                                 GELOOF

Hebrers 11:6, En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag; want hy wat tot God gaan, moet glo dat Hy is en n beloner is van die wat Hom soek.  Hierdie Skrif beskryf die oortuigings wat deel is van die reddende geloof. Dit leer; eerstens dat ons in die bestaan ​​van God moet glo en; tweedens dat Hy diegene wat Hom soek beloon. Dit leer ons dat as ons iets volgens God se Woord vra, Hy dit aan ons sal gee. Ons hoef dit nie te vra op die basis van as dit U wil is Heer nie, maar volgens U Woord Here. As ons God se Woord ken dan weet ons wat Sy wil is en sal ons nie vra vir iets wat nie in lyn met Sy Woord is nie. Dit beklemtoon die belangrikheid van God se Woord wat altyd blywend in ons is. As ons ook in Hom bly, sal ons altyd kry wat ons vra, Johannes 15:7, As julle in My bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil h, en julle sal dit verkry. God word verheerlik deur Sy beloftes wat in ons lewens vervul word.

 

Geloof beteken om alle vertroue in ons eie hulpbronne te laat vaar en alles wat God in Christus belowe aan te gryp. Die belangrikste ding wat ons altyd moet onthou, is dat nie een van God se beloftes vervul kan word tensy dat daar nie eers aan die voorwaardes voldoen word nie.  Om in staat te wees om op hierdie geloofsvlak te werk vereis dat ons totaal toegewyd is aan die diens van God en heeltemal oorgegee aan die gesag van Jesus en Sy Woord. Geloof is die vrug en beloning van ons toewyding of laksheid. Om uit geloof te lewe beteken net om God op Sy Woord te vat en dit te doen. Geloof is om in die onfeilbaarheid van God se Woord te glo. God se Woord bind Hom om te vervul wat Hy beloof. Al wat ons moet doen is om aan die voorwaardes te voldoen. Geloof is om onwrikbaar te glo wat God ges het. Ons moet ten volle in die getuienis van die Skrif glo en sodoende ontsluit ons die kreatiewe krag van God se Woord oor al die omstandighede ons die lewe. 

 

Geloof sonder werke is dood want ons moet in die geloof optree in dit wat ons glo. As ons s dat ons iets glo, maar nie daarvolgens optree nie is dit dooie geloof, Jakobus 2:14-20, Wat baat dit, my broeders, as iemand s dat hy die geloof het, maar hy het nie die werke nie? Di geloof kan hom tog nie red nie? As daar nou n broeder of suster naak is en aan die daaglikse voedsel gebrek het, en een uit julle sou vir hulle s: Gaan heen in vrede, word warm, word versadig, maar julle gee hulle nie wat vir die liggaam nodig is nie - wat baat dit? Vers 17, Net so is ook die geloof, as dit geen werke het nie, in sigself dood. Maar iemand sal s: Jy het die geloof en ek die werke. Toon my jou geloof uit jou werke, en ek sal jou uit my werke my geloof toon. Jy glo dat God n is. Jy doen goed; die duiwels glo dit ook, en hulle sidder. Maar wil jy weet, o nietige mens, dat die geloof sonder die werke dood is? Dit weerspreek nie Paulus se lering dat ons deur geloof alleen geregverdig is en nie deur werke nie, Romeine 4:1-25; Efesirs 2:8-9. Paulus verwys na die aanvanklike regverdigmakende geloof, terwyl Jakobus verwys na die geloof wat ons deur ons werke n bekering demonstreer. Christenskap vereis werke van gelowiges, Matths 5:14-16; 16:27; Efesirs 2:10; 1 Timotes 6:17-19; 2Timoteus 3: 16-17; Titus 1:15-16; 2:6-7,11-14Christene is nie deur werke geregverdig nie, maar omdat ons deur die geloof geregverdig is, doen ons werke. Dit bewys ons Christelike toewyding in God se diens.

 

Abraham het sy geloof deur sy werke gedemonstreer. Hy het God geglo en hy het op daardie geloof gehandel en so sy geloof bewys. Sou hy God nie gehoorsaam het nie, sou dit bewys dat hy geen geloof in God of Sy Woord gehad het nie, Genesis 22:1-18. Abraham se geloof het volkome geword in God se o deur sy werke, deur bereid te wees om Isak te offer as 'n daad van gehoorsaamheid aan God. God verwag dieselfde van elkeen van ons wat s dat ons in Hom en Sy Woord glo. Dit is 'n baie belangrike lering vir die Kerk en dit dra 'n grimmige waarskuwing waarvoor ons almal versigtig moet wees. Ons bluf ons self as ons glo dat ons God kan behaag terwyl ons nie in geloof wandel en ten volle op sy Woord vertrou nie, Romeine 14:23, Maar hy wat twyfel as hy eet, is veroordeel, omdat dit nie uit die geloof is nie; en alles wat nie uit die geloof is nie, is sonde. Geloof kan net kom deur heeltemal oor te gee aan God en oop te wees om deur Sy Woord onderrig te word soos Koning Dawid, soos ons indie Psalms lees.

 

Geloof tree op, op God se Woord. Ons het almal 'n mate van geloof gekry, Romeine 12:3b, maar dat hy daaraan moet dink om besadig te wees na die maat van geloof soos God dit aan elkeen toebedeel het. Dit bly slegs vir ons om daardie geloof te beoefen deur op te tree soos wat ons s ons van God se Woord glo. Onthou, die werke wat met geloof gekombineer word om ons regverdiging voor God te handhaaf, is eenvoudig dade van geloof wat van alle gelowiges vereis word. Wat ons van God ontvang, sal slegs wees wat ons deur die geloof van Sy beloftes eis. Christene moet nooit onder enige leer bly wat op enige manier hul geloof, in die krag van God se vervulling van Sy Woord, kan ondermyn nie.

 

Genesing gaan nie net oor die herstel van gesondheid van die een wat siek is nie. Dit is ook 'n teken om ander tot 'n bewussyn van die teenwoordigheid en krag van God aan te wakker, en hul geloof in Jesus te versterk. Baie Christene tree nie op uit hulle geloof nie as gevolg van hul vrees vir mislukking, maar as hulle maar God se Woord oor die situasie in die geloof sou uitspreek, sou hulle dieselfde resultaat as Petrus by die Skone tempelpoort gehad het.  Geloof is nie net n weg na die lewe nie, Efesirs 2:8, dit is ook die weg van die lewe vir Christene, Romeine 1:17. In ons bekering tot Christus word ons deur God in 'n lewe van geloof, wat ons daarna voortdurend moet beoefen, geplaas, Efesirs 2:8, Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie: dit is die gawe van God. Ook is 'n mate van geloof vir ons Christelike wandel aan ons gegee, Romeine 12:3. Wat ons hier moet aanspreek is hoe om in die geloof te wandel soos God wil h ons moet doen. Ons berus ons geloof op die betroubaarheid van God se Woord vir ons redding, hoekom kan ons dit nie op dieselfde manier, nadat ons gered is, aanvaar nie?

 

Die verkondiging van die evangelie, die uitdryf van duiwels, om siekes gesondte maak is ook werke van die geloof in gehoorsaamheid aan God se Woord, Markus 16:15-18. Jesus s hier in vers 17: En vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg.  Hy het nie ges "Hierdie tekens sal slegs die Kerkleier, die prediker of iemand anders in openbare bediening volg nie," maar die gewone, alledaagse, lank, kort, vet, maer, oud, jonk, manlik, vroulik, swart, wit, Jood, Griek, Heidense gelowige. Hulle kan dalk kerkleiers, predikante ens. Uiteindelike word, maar hulle is in die eerste plek gewone gelowiges en hulle is die mense vir wie Jesus belowe het dat tekens sal volg. Wie by die beskrywing van enige van die bogenoemde gelowiges pas,sal tekens h wat hulle volg sou hulle maar uit hul geloof optree. Onthou, ons doen nie hierdie werk uit ons eie krag nie. Dit is God se verantwoordelikheid om Sy Woord te vervul wanneer ons dit uit geloof spreek, Markus16:19-20. Ons hoef net God se Woord op sigwaarde te neem en dit doen soos Petrus, en ons sal die vrugte wat dit dra in ons lewe sien. Hoe meer ons dit doen, hoe meer vrug sal ons dra.

 

Gelowiges kan nie bekostig om net tevrede te wees om gered te wees nie. God het ons verlos van die sonde en die gevolge daarvan sodat ons die pad van die lewe kan geniet wat Hy vir ons beplan het, Kolossense 1:9-14. Maar dit moet 'n lewe wees waarin ons voortdurend ons geloof beoefen. God wil h dat ons as konings saam met Hom in hierdie lewe regeer. Ons is nie bedoel om siek te word of deur ons omstandighede verslaan te word nie. Daar is geen eer vir God daarin nie soos ons deurgaans in hierdie studie gesien het, Romeine 5:17. Goeie gesondheid, genesing, voorspoed en oorwinning vir die Christen is nou. Dit is 'n bewys dat die oorvloedige lewe wat Jesus in Johannes 10:10 ons belowe, vir hierdie lewe is en nie vir die volgende soos so baie ons laat glo nie. As ons werklik in die voltooide werk van die kruis glo kan ons nooit skik vir minder as die beste wat God vir ons in Sy perfekte plan van verlossing deur die kosbare bloed van Jesus voorsien het nie. Die hartseer ding is dat die groot meerderheid van Christene nog steeds ​​by die voet van die kruis staan en wag vir Christus om afgehaal te word. Hul bewussyn is vasgenael op die Christus wat gesterf het, nie op die Christus wat lewe en wat aan die regterhand van God in die hemel sit nie. Hulle het nog nie al die reddende voordele wat vir Hy ons met sy bloed het gekoop het, aanvaar nie. Hulle verstaan ​​nie dat die le kruis ons oorwinning in Christus nou verteenwoordig nie. Dit is ons s'n om in besit te neem en te geniet, en om die heerlikheid van God in hierdie lewe te openbaar, nie in die hiernamaals nie.

 

IN SAMEVATTING:

 

Mense wonder soms oor geloof. Vir die gemiddelde persoon wat poog om geloof uit te oefen hang dit af van wat gesien, gehoor of gevoel kan word. Sulke geloof is gekoppel aan gevoelens, emosies en/of verskeie sintuie. Gevoels-geloof is dus gegrond op fisiese bewyse of op die emosies en gevoelens van die siel. Geloof moet egter op die Woord van God gebaseer word, ongeag enige gevoel, kennis of emosie. Wanneer ek verwys na 'die Woord van God verwys ek nie na die Bybel nie, ek verwys na God se beloftes in die Bybel.

 

Wat is geloof? Die Bybel stel baie duidelik wat geloof is. Ons lees oor geloof in Hebrers 11:1: Die geloof dan is n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, n bewys van die dinge wat ons nie sien nie en vers 6: En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag; want hy wat tot God gaan, moet glo dat Hy is en n beloner is van die wat Hom soek. Met geen geloof in God is dit soos om 'n motor te probeer ry sonder brandstof - dit is onmoontlik, die motor het brandstof nodig om te kan ry. Met geen geloof dat daar 'n lewende God  is, of dat God bestaan ​​nie, is soos om 'n verhouding te h met 'n persoon wat nie bestaan ​​nie - dit is onmoontlik.

 

God se instrumente is geloof en kennis, Satan se gereedskap is ongeloof en onkunde. As jy nie geloof het nie, moenie jouself bluf nie. God sal jou slegs help as jy eerlik is. Paulus skryf aan Timotes in 2 Timotes 3:15b, en dat jy van kleins af die heilige Skrifte ken wat jou wys kan maak tot saligheid deur die geloof in Christus Jesus.  So sien ons dat ons die ware geloof net deur Jesus Christus kan bekom.

 

Voordat ons kan verstaan ​​wat geloof is, moet ons kyk na wat geloof ni is nie, m.a.w. die teenoorgestelde van wat geloof is. Die antwoord is eenvoudig - twyfel.

 

Geloof is vertroue. Ons weet dat die son elke oggend opkom. Dan is daar die twyfel; sal ek die son die volgende dag sien? Die antwoord daarop is; ek hoop dat ek die son die volgende dag sal sien. Dan is daar die vertroue; ek glo ek sal die son sien. Ek is seker ek sal die son sien. Dan, ek weet ek sal die son sien, omdat ek vertrou sl ek die son sien.

 

Volgens die woordeboek, is geloof om vertroue te h, om seker te wees, om te weet en te glo. Ons kyk na 'n stoel. Jy neem nie die stoel en toets dit elke keer voordat jy daarop gaan sit nie. Jy glo en vertrou dat die stoel jou gewig sal dra.

 

Hoe meer kennis ons oor iets of iemand het hoe makliker is dit vir ons om daardie persoon of iets te vertrou. So sien ons dat mense nie genoeg geloof in God het nie, want hulle ken Hom nie goed genoeg nie. Hoe dan sal ons Hom dan beter kan leer ken? Deur te soek wat die Skrif te s het oor Hom. Ons moet Hom soek. Die Bybel s dat Hy 'n beloner is van die wat Hom soek. Hoe sal Hy ons beloon? Deur ons geloof in Hom. Die woord 'geloof' word 300 keer na verwys of genoem in die Bybel.

 

DIE BYBEL VERWYS NA VERSKILLENDE GELOOF:

 

1.  GEMEENSKAPLIKE GELOOF:

Paul skryf in Titus 1:3, aan Titus, my ware kind volgens die gemeenskaplike geloof. Hierdie is die geloof wat alle Christene met mekaar deel, vertroue in mekaar. Romeine 1:12 verwys hierna as gemeenskaplike geloof.

 

2.  SWAK GELOOF:

Hierdie is geloof wat die Christen se persoonlike voordele in die evangelie inperk as gevolg van verkeerde leringe, of onkunde oor God en die Bybel. Ons word gered in die geloof deur genade. Sien ook Romeine 4:19; 14:1-23.

 

3.  STERK GELOOF:

Abraham het sterk geloof in God gehad; Romeine 4:18-22. Lees ook Johannes 1:2-8.

 

4.  MIN GELOOF:

Jesus het met die mense gepraat en ges dat hulle geloof in God moet h, As God dan die gras van die veld, wat vandag daar is en mre in n oond gegooi word, so beklee, hoeveel te meer vir julle, kleingelowiges? 

Matthes 6:30, 8:26; 14:31 en Lukas 12:28. Om min geloof te h is soos om geen geloof te h nie.

 

5.  GROOT GELOOF:

Jesus het ges dat die hoofman groot geloof gehad het, lees Matthes 8:5-10, Voorwaar Ek s vir julle, selfs in Israel het Ek so n groot geloof nie gevind nie. Sien wat s Jesus aan die vrou in Matthes 15:28, O, vrou, groot is jou geloof; laat dit vir jou wees soos jy wil h.  Dit is die geloof wat God wil h wat ons in Hom moet h, Hebrers 11:6.

 

6.  ONGEVEINSDE GELOOF:

Ons lees dat Paulus aan Timothes skryf oor opregte en ware geloof, 1 Timothes 1:5. Dieselfde ook in 2 Timothes 1:5.

7.  TYDELIKE GELOOF:

In Lukas 8:13 praat Jesus van mense wat n tydelike geloof sal h. Dit is die mense wat na n byeenkoms sal gaan, n standpunt vir die Here maak, die byeenkoms verlaat en n paar weke later weer terugval in hulle ou lewenstyl. Hulle sal weer na n ander vergadering gaan waar hulle emosies weer tydelik aangeraak word, weer n ander begin in die geloof probeer maak net om binnekort daarna weer terug te val. Mense soos di is mense wat ander tevrede probeer stel in plaas daarvan om hul kant by God skoon te hou.

 

8.  HISTORIESE GELOOF:

Mens kan geloof in die geskiedenis van die Bybel en die geskiedenis van Jesus h, maar nog steeds geen geloof in Jesus Christus nie. So persoon glo in die Bybel, maar nie in die God van die Bybel nie. 1 Johannes 5:10-13, 1 Korinthirs 15:3,4.

 

9.  GEESTES GELOOF:

Ons lees oor geestelike geloof in Jakobus 2:14-26. Dit is geloof sonder werke. Geestelike geloof is soortgelyk aan historiese geloof, dit glo in die geskiedenis van God en die Bybel, maar gaan verder en glo ook al die waarhede oor die seninge van God, maar tree nie op in die beloftes van God nie. Duisende mense het geestelike geloof in God en die Bybel maar hulle verwaarloos nog die definitiewe aksie om in die beloftes van God te glo. Sulke mense sal glo dat God belowe het en in staat is om sekere dinge te doen, en dat Hy ook sl as ware geloof beoefen word, maar daar word min moeite gedoen om met God saam te werk of om dit wat Hy belowe het te ontvang. Satan het hierdie geloof, sien vers 19.

 

10. AKTIEWE GELOOF:

Ons lees oor aktiewe geloof in Jakobus 2:18b, Jy het die geloof en ek die werke. Toon my jou geloof uit jou werke, en ek sal jou uit my werke my geloof toon.  Lees ook Hebrers 10:19-38. Mens moet verby die stadium kom van net Bybel lees en God se Woord te hoor, en uitgaan en dit wat God s doen, voordat jy enige resultate sal kan kry.  Neem God op Sy Woord, tree op in Sy Woord en sien vir jouself.  Mense is geneig om iemand anders te kry om geloof te h, of hulle vertrou ander om vir hulle voorsiening te maak. Jesus het ges: En vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg Markus 16:17 en alle dinge is moontlik vir die een wat glo Markus 9:23 en As julle in My bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil h, en julle sal dit verkry, Johannes 15:7 en Voorwaar, voorwaar Ek s vir julle, wie in My glo - die werke wat Ek doen, sal hy ook doen; en hy sal groter werke doen as dit Johannes 14:12.

 

11. WANKELENDE GELOOF:

Ons lees oor wankelende geloof in Jakobus 1:5-8. Die Bybel s ons moet in die geloof vra. Wankelende geloof is twyfel in God en weiering om te glo. Ongeloof is f weiering om op te tree volgens die kennis wat jy het, f dit is 'n openbaring van onkunde van die Bybel. As jy nie weet nie, kan jy nie optree nie want jy nie verstaan ​​nie. Die vervulling vir alle ongeloof is 'n deeglike kennis van die Bybel en toewyding om dit tot op die letter te gehoorsaam, ongeag van hoe onmoontlik dit mag lyk. Dit is die rede waarom Jakobus skryf: "As iemand van julle wysheid kortkom, laat hom dit van God bid." Jakobus 1:5.

 

12. ONWANKELBARE GELOOF:

Dit is die geloof om God op sy Woord te vat, sonder enige vrae. Hebrers 10:22,23 en Hebrers 11:06. Hierdie geloof berus op die beloftes as 'n basis vir n antwoord, in plaas van op ons gevoelens en dinge wat ons sien. Hierdie geloof lag onmoontlikhede af en gaan aan in die volste vertroue in dit wat God beloof het om te doen. Hierdie geloof gee dank vanaf die oomblik wat iets gevra word en sien daarna uit soos n kind in gretige afwagting om dit te ontvang.

 

13. MENSLIKE GELOOF:

Dit is eenvoudig net dat die mens moet glo dat hy op God kan vertrou. Ons lees van hierdie geloof in Markus 11:12-14 en Markus 11:20-24, asook Johannes 14:1.

 

14. GODDELIKE GELOOF:

Dit is die geloof wat God die Vader en Jesus Christus in hulself het. Ons lees in Genesis 1:03: "Laat daar lig wees", en daar was lig. Ons lees in Hebrers 11:03: Deur die geloof verstaan ons dat die wreld deur die woord van God toeberei is, Romeine 4:17 en die dinge wat nie bestaan nie, roep asof hulle bestaan. Jesus is die Leidsman en Voleinder van die geloof, soos in Hebrers 12:02 gesien word.

 

Daar is nie so iets soos onmoontlikheid om geloof te h nie. Die feit dat 'n mens nie glo nie is sy eie keuse en verantwoordelikheid teenoor God. Jesus het ons beveel om geloof in God te h. Jesus vra in Lukas 18:08b: maar as die Seun van die mens kom, sal Hy wel die geloof op die aarde vind?

 

Doen jouself asseblief 'n groot guns en neem 'n volle Bybelkonkordansie en kyk na al die Skrifgedeeltes oor geloof. Jy sal eendag geen verskoning h nie. Markus 11:24: Daarom s Ek vir julle: Alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang, en julle sal dit verkry. Moenie jou geloof beperk oor enigiets wat jy van God vra nie, as jy dit doen, sal jy 'n beperkte antwoord ontvang.

                                                    

 

                                                                      HIERDIE BLADSY BO PUNT