Christen Kerk                   ons preek wat die Bybel leer     

                                                                                 

                                                                                  GEBED

‘Gebed is die asemhaling van die siel’. Die persoon wat nie bid nie is geestelik dood. Gebed is om God die Vader se aandag te trek. Gebed is om met God die Vader te praat. As u met God die Vader praat, moet u in sy teenwoordigheid wees. Iemand het eendag gesê dat die beste tyd om met God die Vader te praat is snags wanneer al die broers en susters slaap, want in daardie tyd is God dan nie so besig nie! Daar is twee maniere om die dag te begin, mét gebed, óf daarsonder. Woon jy waar God gebede antwoord? Want die oë van die Here is op die regverdiges en sy ore tot hulle gebed” 1 Petrus 3:12. Daar is geweldige krag in gebed; Markus 11:24, “Daarom sê Ek vir julle: Alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang, en julle sal dit verkry”.  Moenie jou geloof inperk betreffende enige iets wat jy van God verlang nie, indien jy doen sal jy ‘n beperkte antwoord ontvang. Wanneer jy bid, konsentreer op wat jy sê en moet nie toelaat dat jou gedagtes wegdwaal van God af nie. Wanneer jy bid, maak seker dat jy nie voortgaan tensy jy seker is dat jy wel in die teenwoordigheid van God is nie. Jy kan jou oë toemaak as jy bid om beter te konsentreer, maar daar is nêrens in die Skrifte geskryf dat ons ons oë moet toemaak as ons bid nie. Moenie vra: hoeveel tyd mag ek in gebed spandeer nie, vra liewer: hoeveel tyd mag ek in gebed spandeer sonder om my ander verpligtinge in die lewe af te skeep? Ek wil graag hier iets meld; as jy nie een uur uit die vier-en-twintig uur per dag bid nie, is jy nie eers halfpad ‘n Christen nie. Jy hou dalk nie hiervan nie, maar dit is waar.

 

WIE AANBID ONS?

Ons lees in Lukas 11:01, een van die dissipels vra vir Jesus: "Here, leer ons bid". Ons sien in Mattheüs 6:9 en Lukas 11:2 dat Jesus gesê het: "Onse Vader wat in die hemele is". Die gebed van Jesus, die hele hoofstuk van Johannes 17, het Jesus sy oë na die hemel opgehef en hierdie woorde gesê: “Vader, die uur het gekom”.  So sien ons dat ons tot God die Vader, wat in die hemel is, bid. Maar hoe kan God die Vader in die hemel ons hoor? Hy is so ver van ons af? Die Heilige Gees, Hy is hier by ons. Onthou ons bid tot God. Om in staat te wees om 'n lewende God te aanbid is 'n voorreg.

 

HOE KOM ONS IN GEBED NA GOD?

1. Die antwoord hierop vind ons in, Johannes 14:6, “Jesus antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie”.  Hebreërs 10:19: “Terwyl ons dan, broeders, vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus”. Dan lees ons in Johannes 16:23b "Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, alles wat julle die Vader sal vra in my Naam, sal Hy julle gee.  So kom ons by God die Vader in die naam van Jesus Christus en deur Sy bloed wat ons geregverdig het. 'n Gebed wat so begin, sal God die Vader se aandag dadelik trek.

 

2. Efesiërs 2:18: "want deur Hom het ons albei die toegang deur een Gees tot die Vader”. Dit is die werk van die Heilige Gees om ons in die teenwoordigheid van God die Vader te lei. Baie jare gelede het ek begin bid deur God die Heilige Gees te vra om my 'n warm gevoel in my hart te gee as 'n teken van sy teenwoordigheid by my. Ek onthou my ma het my leer om te bid toe ek ongeveer twee jaar oud was, "Liewe Jesus in die Hemel hoor 'n kindjie as hy bid, o vergewe al my sonde was my hartjie skoon en wit, Amen". Ten minste was dit baie jare gelede 'n goeie begin. Die Heilige Gees help as ons nie weet wat om te bid nie, Romeine 08:26: “En net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sugtinge”.  Sien ook Efesiërs 6:18; Judas: 20.

 

BID ERNSTIG:

Ons lees in Lukas 22:44, “En toe Hy in ‘n sware stryd kom, het Hy met groter inspanning gebid”. Dit word gesê dat Jesus meer as enige ander persoon op aarde ooit gebid het. Maak jou hart voor God oop en bid ernstig, uit jou hart. En julle sal My soek en vind as julle na My vra met julle hele hart” Jeremia 29:13. Die Heilige Gees is die enigste een wat ons in 'n gesprek met God die Vader kan lei. Die vurige gebed van ‘n regverdige het groot krag” Jakobus 05:16b. As jy iets van God wil bid, moet nie ophou vra nie totdat jy kry wat jy wil hê nie. Lees wat Jesus sê in, Lukas 18:1-7.

 

Jakobus 5:16b, ‘Die vurige gebed van ’n regverdige het groot krag’. Die gebed van ‘n regverdige persoon trek ander ook nader aan God, Hebreërs 7:25, open die weg na ‘n geesvervulde lewe, Lukas, 11:13; bring die krag van die Heilige gees oor mense, Handelinge 4:31; bou ons geestelik op, Jude 20; help ‘n persoon om Satan te oorkom, Efesiërs 6:18; verklaar die wil van God vir ‘n persoon, Psalms 32:6-7; bring genade, en vrede, Filippense  4:6-7; bring vrywaring van gevaar, Psalms 34:4 ens. Daar is baie meer bevestigde Skrifte oor wat gebed kan doen. Daar is meer as 175 Skrifte oor die krag van gebed.

 

WAT OM TE DOEN AS ONS NIE MET GOD KAN KONTAK MAAK NIE:

Het jy al ooit die ervaring gehad, dat wanneer jy bid dit gevoel het asof daar niemand daar was nie? Wat moet ons op ‘n tyd soos dit doen? Sal ons ophou bid? NEE! Dit is die tyd wat ons werklik moet bid. Die vyand probeer net om 'n skeiding tussen ons en God te plaas. Vra die Heilige Gees om Satan uit die weg te stoot deur die bloed van Jesus. Die Heilige Gees is die een wat ons leer hoe om te bid en ons in die teenwoordigheid van God die Vader inlei. Die Vader weet wat ons nodig het, nog voordat ons Hom vra. Die geheim is, God wil hê dat ons Hom moet vra.

 

In die ‘Onse Vader’ het Jesus die dissipels geleer hoe om te bid, en Jesus het vir hulle deur middel van ‘n vergelykenis in, Lukas 11:5-9, verduidelik van iemand wat in die middel van die nag na ‘n vriend van hom onbeskaamd gegaan het om iets te vra, daarom sal God hulle gebede verhoor. Jesus het hulle geleer om nie moed op te gee om iets te vra nie, Markus 11:24.

 

Ons moet ons versoek net eenmaal aan God rig, en indien ons in geloof vra en gladnie twyfel sal ons ontvang wat ons gevra het, verder moet ons net dankie sê vir dit wat ons sal ontvang en God sal sy woord hou. Johannes, 14:12-14, ‘Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, wie in My glo - die werke wat Ek doen, sal hy ook doen; en hy sal groter werke doen as dit, omdat Ek na my Vader gaan. En wat julle ook al in my Naam mag vra, dit sal Ek doen, sodat die Vader in die Seun verheerlik kan word’. Dit leer ons dat God word verheerlik deur gebed wat beantwoord word. Terwyl ons nie nodig het om vir dieselfde ding oor en oor te vra, moet ons in geloof volhard, en bly glo dat God ons gebede sal beantwoord. Ons mag God daaraan herhinner selfs as ons gebede nie dadelik beantwoord word nie.

 

DING WAT SAL VEHINDER DAT ONS GEBEDE SAL BEANTWOORD WORD:

Markus 11:25-26, ‘En wanneer julle staan en bid, vergeef as julle iets teen iemand het, sodat julle Vader wat in die hemele is, ook julle jul oortredinge mag vergewe. Maar as julle nie vergewe nie, sal julle Vader wat in die hemele is, ook julle oortredinge nie vergewe nie’. Ons kan nie bekostig om onvergewings gesindheid in ons harte rond te dra, teenoor enigiemand anders, maak nie saak vir watter rede ookal, indien ons, ons gebede wil laat beantwoord nie. God sal nie ons gebede beantwoord nie, ook nie te praat van sonde in ons lewens.

 

So ons het ‘n problem en kan selfs ons saligheid verloor deur onvergewinsgesinheid as ons nie ander kan vergewe nie.  Jesus verduidelik hier dat God se vergifnis is voorwaardelik, terwyl dit gratis is met die voorwaarde dat ons moet ander ook vergewe. Soos onvergewingesindheid, bitterheid, jaloesie, afguns, en haat ens. Hierdie dinge sal nie net ons gebede verhoed om beantwoord te word nie maar sal ons selfs verdoem vir die ewigheid; Mattheüs 18:21-22, ‘Toe kom Petrus na Hom en sê: Here, hoe dikwels sal my broeder teen my sondig en ek hom vergewe? Tot sewe maal toe? Jesus antwoord hom: Ek sê vir jou, nie tot sewe maal toe nie, maar tot sewentig maal sewe toe’. Efesiërs 4:32, ‘Maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar; vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergewe het’.

 

SAL GOD MY GEBED EER INDIEN EK DIT IN MY HART BID EN NIE HARDOP UITER NIE?

Die antwoord hierop is, verseker. Hanna bid in 1 Samuel 1:12-15: “En toe sy lank gebid het voor die aangesig van die HERE en Eli op haar mond ag gee; want Hanna het in haar hart gespreek: net haar lippe het geroer, maar haar stem kon nie gehoor word nie; het Eli gedink dat sy dronk was.”  Vers 15b: “maar ek het my siel voor die aangesig van die Here uitgestort”. Lees hoe Salomo op sy knieë en in die voorkant van die altaar gebid het in 1 Konings 8:22-54. Daar is baie voorbeelde van hoe mense in die Bybel gebid het.

 

Ons moet nooit vergeet dat die orde van saai en maai word toegepas aan elke aspek van die Christelike wandel en spesifiek aan ons gebeds lewe. Filippense 4:19, ‘En my God sal elke behoefte van julle vervul na sy rykdom in heerlikheid deur Christus Jesus’.  Dit is van uiterste belang dat ons hierdie Skrif vers moet verstaan. Dit word as ‘n reël uit konteks geneem en mense dink dat dit ‘n onvoorwaardelike belofte is wat God aan elke Christen gemaak het, dit is beslis nie so. Dit het betrekking alleenlik op die wat in die bedienning saai, soos die kerk in Filippense gedoen het, vers 15-19. The kerk in Filippense het paulus finansieel gedra terwyl hy die kerk in Thesolonica geplant het. Soos Paulus aan hulle verduidelik het dat God sal in hul persoonlike behoeftes voorsien. Dit bewys weereens aan ons die wet van saai en dan sal jy maai wat regdeur die Bybel bevestig word. Psalms 41:1-3; Spreuke 21:13.

 

Daarom is dit baie belangrik om nuwe Christene en die wat swak is in die geloof te vermaan om die Bybel te ondersoek en bekwaam te word in die Skrifte. Dit is van uiterste belang om geloof in die bedienning toe te pas. Leer mense om die regte vertaling van die Bybel te studieer en sodoende nie kosbare tyd te verkwis. Pastore en leraars wat ook hulle ‘tradisionele vorm godsdiens’ saam sleep sal altyd in ‘n groef bly. Dit is slegs deur konstante mediteering in die Skrifte en die toepassing daarvan dat ons geloof in God sal sterk word. Wanneer ons harte vol is van geloof sal ons gebede ook sterk in geloof staan voor God.

 

IN SAMEVATTING:

 

Ons het God die Vader nodig om te aanbid; ons moet in die Naam van Jesus Christus gaan deur die Heilige Gees.  Gebed tot God die Vader; deur Jesus Christus, Sy Seun; onder die leiding en in die krag van die Heilige Gees, is die gebed waarop God die Vader reageer.

 

Gebed is grootliks gemeenskap met God - Hy wat ons uit die dood uitgehaal het en in die lewe geplaas het; Psalms 40:1-3; 63:1-8; 73:25-26. Gebed is ook eerbiedig vir God hoe groot en werklik Hy is, Psalms 9:1-12; 33:1-9. Gebed is ook danksegging, die uitstorting van Sy genade en liefde, Psalms, 30:1-12; 65:1-3. Gebed is belydenis van ons sonde en dinge wat ons verkeerd doen en om Sy vergifnis te soek, Psalms 51:1-17; 1 Johannes 1:7-10. Gebed is ‘n versoek vir persoonlike behoeftes wat ons het, Mattheüs 6:9-15; Filippense 4:6. Gebed is om vir ander in te tree by God, Romeine 10:1; Efesiërs 1:15-19; Filippense 1:9-11; Kolossense 4:1-4, 1 Timótheüs 2:1-4. Finaal dan, is gebed onderwerping aan God en om Sy wil in ons lewe toe te pas, Lukas 22:42; 2 Timótheüs  2:19-21; Hebreërs 12:1-11; Jakobus 4:6-10.

 

Ons weet ook vir gebed om beantwoord te word is daar vereistes om aan te voldoen. Gebed word alleenlik aanvaar indien daar beleidenis van bestaande sonde is wat gedoen was deur die een wat bid, Psalms 32:1-7; 66:18; Spreuke 28:9; Jesaja 59:1-2; 1 Johannes 1:5-10. Gebed word verhoor alleenlik as dit kom van ‘n hart wat vergifnis het, Mattheüs 6:12-15; 18:21-35; Markus 11:25-26. Gebed word verhoor indien dit deur ‘n konteks van menslike verhoudings is, Mattheüs 5:23-24; Efesiërs 4:31-32; Hebreërs 12:14-15; 1 Petrus 3:1-12. Gebed word net aanvaar indien dit met God se wil gepaard gaan, 1 Johannes 3:19-22; 5:14-15. Gebed word alleenlik aanvaar indien dit met geloof gepaard gaan, Mattheüs 17:20; Markus 11:22-24; Hebreërs 11:6; Jakobus 1:5-7; 5:14-15.

 

Christene moet nooit dink dat hulle te volwaardig is om te bid en dat hulle nie meer gebed nodig het nie. Die Bybel maak dit baie duidelik waarom God gebed ‘n vereiste gemaak het; Psalms 32:1-6; 105:1-4; Jesaja 55:6; Amos 5:4-6; Mattheüs 26:41; Efesiërs 6:17-18; Kolossense 4:2; 1 Thessalonicense  5:17. Prayer is the major outworking of God's redemptive plan from the human standpoint, Mattheüs 9:37-38; Lukas 10:1-2; 1 Timótheüs  2:1-4.

                                                                    HIERDIE BLADSY BO PUNT