Christen Kerk                   ons preek wat die Bybel leer     

                                                                                 

                                                               GAWES VAN DIE HEILIGE GEES

Die gawes van die Heilige Gees is nie die vrug van die Heilige Gees, soos in Galasiërs 5:22 of die doping met die Heilige Gees. Die gawes van die Heilige Gees is God se geestelike gereedskap wat sy kinders hier op aarde kan gebruik, soos wat die Heilige Gees besluit. Die gawes van die Heilige Gees is vir die wedergebore kinders van God wie ook gedoop is met die Heilige Gees. Die Bybel verduidelik dat die Heilige Gees verdeel hierdie gawes soos Hy wil aan elkeen van ons afsonderlik. Ons lees alles oor die gawes van die Heilige Gees in 1 Korinthiers 12:1 - 11, Paulus begin deur te sę; “En wat die geestelike gawes betref, broeders, wil ek nie hę dat julle onkundig moet wees nie”. Vers 4; Daar is wel verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees; Vers 7; Maar aan elkeen word die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat nuttig is. Die morderne kerk het ‘n gebrek aan baie van die gawes en so is daar baie Christene wat hulpeloos is soos nuut gebore babas sonder die gawes van die Heilige Gees.

Ware gelowiges is deelnemers van die geestelike natuur en krag van God om Hom te verteenwoordig in hierdie węreld. Alle kinders van God behoort die buitengewone natuur van God te beleef deur die inwoning van die Heilige Gees en suiwer geloof deur die versoening van Jesus Christus. God het die doping met die Heilige Gees en die gawes van die Heilige Gees voorsien vir ‘n geestelike openbaring in die lewe van Sy kinders.

Die BYBEL LEER ONS DAT DAAR NEGE GAWES IS: 1 Korinthiers 12:1 - 11.

1. ‘n Woord van wysheid deur die Gees, vers 8. Voorbeeld; Lukas 2:40 - 52; Johannes 2:24.

2. ‘n Woord van kennis deur die Gees, vers 8. Voorbeeld; Johannes 6:64; Johannes 13:1.

3. Geloof deur die Gees, vers 9. Voorbeeld; Mattheus 8:23 - 27; Markus 9:17 - 29; Hebreërs 12:1,2.

4. Genesing deur die Gees, vers 9. Voorbeeld; Mattheus 4:23; Mattheus 8:16,17; Handelinge 10:38.

5. Wonderwerke deur die Gees, vers 10. Voorbeeld; Mattheus 8:26; Johannes 2:1 - 12.

6. Profesie deur die Gees, vers 10. Voorbeeld; Mattheus 5:7; Mattheus 16:21; Mattheus 24:1 - 25.

7. Onderskeiding van geeste deur die Gees, vers 10. Voorbeeld; Mattheus 9:4; Markus 1:34.

8. Allerhande tale deur die Gees, vers 10. Voorbeeld; 1 Korinthiers 14:1 - 5.

9. Uitleg van tale deur die Gees, vers 10. Voorbeeld; 1 Korinthiers 14:1 - 25.

ONS KAN DIE GAWES VERDEEL IN 3 KATEGORIES OF GROEPE: 1 Korinthiers 12:1 - 11.

A. GAWES VAN OPENBARING of gedagte gawes:

1. ‘n Woord van wysheid deur die Gees, vers 8.

Woord van wysheid is om in staat te wees om die regte besluite te neem volgens die wil van God.  

 

2. ‘n Woord van kennis deur die Gees, vers 8.

Woord van kennis is om die regte hoe, waar en wanneer of insig van God te spreek in die wil van God.  

 

3. Onderskeiding van geeste deur die Gees, vers 10.

Onderskeiding van geeste is om verskillende geeste te erken en te onderskei.

B. GAWE VAN INSPIREERING of mondelinge gawes:

1. Profesie deur die Gees, vers 10.

Profesie is die mondelingse uiting in ‘n verstaanbare taal oor die wil van God.  

 

2. Allerhande tale deur die Gees, vers 10.

Allerhande tale is ‘n uiting in ‘n onverstaanbare taal omtrent die wil van God in ons lewens.  

 

3. Uitleg van tale deur die Gees, vers 10.

Uitleg van tale is ‘n uiting in ‘n verstaanbare taal oor wat gespreek was in ‘n onverstaanbare taal.

C. GAWES VAN KRAG of kragwerkende gawes:

1. Geloof deur die Gees, vers 9.

Geloof deur die Gees is vertroue in God vir ‘n buitengewone verklaring van geestelike krag volgens die beloftes in die woord van God.

 

2. Genesing deur die Gees, vers 9.

Genesing deur die Gees is God se krag deur ons lewens om siektes te genees en genesing te spreek deur wat Jesus Christus voor betaal het op die kruis.  

 

3. Wonderwerke deur die Gees, vers 10.

Dit is God se krag wat intree om die normale gang en wette van die natuur te oorskrei en bonatuurlike dinge tot stand te roep.

KRY ONS DIE GAWES OUTOMATIES WANNEER ONS GEDOOP WORD MET DIE HEILIGE GEES?

Die antwoord hierop is; nee. Ons moet daarvoor vra, 1 Korinthiers 12:31, “Maar beywer julle met die oog op die beste gawes; en ek wys julle ‘n nog uitnemender weg”.

HOE KAN ONS HIERDIE GAWES KRY?

Daar is ‘n spreekwoord wat sę; “Indien God jou vennoot is maak jou planne groot”. Die gawes van die Heilige Gees kan gevra word van God net soos alle ander dinge in Sy wil, Markus 11:24, ‘Daarom sę Ek vir julle: Alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang, en julle sal dit verkry’. Johannes 15:7, ‘As julle in My bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hę, en julle sal dit verkry’. Johannes 14:12, ‘Voorwaar, voorwaar Ek sę vir julle, wie in My glo die werke wat Ek doen, sal hy ook doen; en hy sal groter werke doen as dit, omdat Ek na my Vader gaan’. Indien ‘n ware gelowige een of al die gawes van die Heilige Gees begeer is hy/sy vry om te vra en hy/sy sal ontvang volgens hul geloof. Moet nie u geloof beperk wat u van God wil vra, indien so sal u ‘n beperkte antwoord van God kry.

KAN ONS KIES WATTER GAWES ONS GRAAG WIL HE?

Die antwoord hierop is beslis; ja, 1 Korinthiers 14:1, ‘Jaag die liefde na, en beywer julle met die oog op die geestelike gawes, maar veral om te profeteer’. 1 Korinthiers 14:12, ‘So moet julle ook, terwyl julle streef na geestelike gawes, probeer om uit te munt tot stigting van die gemeente’. Indien u ware geloof in God het sal u ontvang wat u voor vra.

HOE KAN ONS BEPAAL WATTER GAWE/S ONS ONTVANG HET?

Die bewys dat ons sekere gawes het is die vermoë om dit te beoefen. Krag of die salwing om in tale te spreek, om tale uit te lę, om te profeteer, om geeste te onderskei of watter geestelike vermoę ookal is bewys van sulke gawes. Genesing sal bewys dat ons die gawe van genesing het. Die gawe op sig self sal bewys dat ons die gawe ontvang het. Moet nie toelaat dat Satan u beroof van ‘n seëning, ons moet hierdie gawes beoefen. Die belangrikste is dat ons lewe moet reg wees met God en ons moet geloof hę om die gawes te laat opereer.

Die Heilige Gees, in persoon is gegee as gawe aan die Kerk om die bediening van ‘n opgestane Christus voortdurend aan die węreld te verkondig. Die gawes van die Heilige Gees is beskikbaar aan elke gees - vervulde gelowige wat ‘n begeerte het dat die Heilige Gees deur en in hul lewe moet werk. God wil Sy werk op ‘n bonatuurlike manier aan die hele węreld verkondig. Hy wil deur gewone mense op ‘n bonatuurlike manier die werke van duisternis vernietig en dan Sy koningkryk in krag en heerlikheid oprig.

Die geestelike gereedskap van God is die gawes van die Heilige Gees. Hierdie gawes behoort aan die Heilige Gees, Hy gee dit na goed denke aan wie; soos Hy wil. Indien u nie die Heilige Gees het nie dan sal die gawes nie deur u kan werk nie. Lees 1 Korinthiers 1:7 - 8, ‘sodat julle in geen enkele genadegawe agterstaan nie, terwyl julle wag op die openbaring van onse Here Jesus Christus, wat julle ook sal bevestig tot die einde toe, om in die dag van onse Here Jesus Christus onberispelik te wees’. Vir die wat nie belangstel in die Geestelike Gawes sien; 1 Korinthiers 14:38, ‘Maar as iemand onkundig is, laat hom onkundig bly’.

Romeine 11:29, ‘Want die genadegawes en die roeping van God is onberoulik’. Romeine 12:6, ‘En ons besit genadegawes wat verskil volgens die genade wat aan ons gegee is’.

SAMEVATTING:

DIE NEGE GAWES VAN DIE HEILIGE GEES. 1 Korinthiers 12:1 - 11.

1. ‘n Woord van wysheid deur die Gees, vers 8.

2. ‘n Woord van kennis deur die Gees, vers 8.

3. Geloof deur die Gees, vers 9.

4. Genesing deur die Gees, vers 9.

5. Wonderwerke deur die Gees, vers 10.

6. Profesie deur die Gees, vers 10.

7. Onderskeiding van geeste deur die Gees, vers 10.

8. Allerhande tale deur die Gees, vers 10.

9. Uitleg van tale deur die Gees, vers 10.

ONS KAN DIE GAWES VERDEEL IN 3 KATEGORIES OF GROEPE: 1 Korinthiers 12:1 - 11.

A. GAWES VAN OPENBARING of gedagte gawes:

1. ‘n Woord van wysheid deur die Gees, vers 8.

Die gawe van die woord van wysheid is ‘n bonatuurlike openbaring deur die Gees van God met betrekking tot die doel en wil van God - rakende die toekoms. Die gawe van die woord van wysheid is ‘n kommunikasie vanaf God die Vader, gegee deur die Heilige Gees, werkende deur die gelowiges. Met hierdie gawe skenk God die Vader ‘n porsie van Sy enorme wysheid aan gelowiges. Die gawe van die woord van wysheid het te doen met dit wat betrekking het tot die toekoms. God openbaar so die toekoms. Elke ware profeet in die Bybel het hierdie gawe besit. Ware profete van vandag besit ook hierdie gawe. Die woord van wysheid het ook betrekking met die spreek van verskuilde dinge, dinge wat ons nie normaalweg van weet. Die woord van wysheid soos die woord van kennis word mondelings oorgedra. Net so kan dit ook oorgedra word deur ‘n visie of ‘n droom. Hierdie gawe kan ook deur profesie of deur tale en uitleg van tale bekend gemaak word.

2. ‘n Woord van kennis deur die Gees, vers 8.

Die gawe van ‘n woord van wysheid is ‘n bonatuurlike openbaring deur die Heilige Gees in verband met feite rakende die gedagtes van God oor die verlede en toekoms. Eerstens, neem kennis dat hierdie gawe word ‘n ‘woord van kennis’ genoem, nie die ‘gawe van kennis’. Daar bestaan nie so iets soos die ‘gawe van kennis’. God die Heilige Gees is die bron van kennis, Hy is alwetend, maar Hy maak nie alles bekend aan die mens. God maak net ‘n woord of gedeelte daarvan bekend aan die mens. Hy deel net mee wat Hy wil hę ons moet weet; die woord van kennis is net ‘n baie klein deel van die alwetendheid van God. Die woord van kennis is gekoppel aan feite oor dinge wat bestaan of bestaan het aangaande die verlede of toekoms. Dit gaan oor iets wat iemand nie normaalweg sou weet nie. Die woord van kennis kan kom deur die gawe van tale of uitleg van tale en ook deur die gawe van profesie.

3. Onderskeiding van geeste deur die Gees, vers 10.

Die onderskeiding van geeste gee insig in die geestelike węreld. Die gawe van onderskeiding van geeste het niks in gemeen met die natuurlike dinge. Dit het ook niks te doen met ons gedagtes.

NB: Daar bestaan ook nie so iets soos die ‘gawe van onderskeiding’. Alles met betrekking tot kennis, feite, gebeurtenisse, doele, motieve, oorsprong, menslikheid, saligheid of satanies, natuurlike of onnatuurlik kom in die bereik van onderskeiding van geeste. Die onderskeiding van geeste gee insig in die geestelike węreld. Die gawe is ook nie net die ‘onderskeiding van duiwels’ of onderskeiding van ‘bose geeste’. Die gawe het te doen met geeste; goed of sleg. Hierdie gawe is ‘n bonatuurlike insig in die geestelike węreld. Uitwysing van geeste in die węreld waarin ons lewe kom van verskillende bronne. Satan is ook ‘n bonatuurlike wese. Deur die onderskeiding van geeste kan ons bepaal wie sit agter die oorsprong van ‘n gedagte of gebeurtenis. Dit is belangrik om te besef dat selfs sonder die gawe van onderskeiding kan ons deur ons Skrif kennis en wandel met Christus ook bepaal wat reg of verkeerd is. Ons sal weet deur die innerlike getuie wat ons lei, lees Romeine 8:14. Ons moet die verskil kan bepaal. Sommige dinge word aan ons geopenbaar deur die innerlike mens of sommige dinge deur die gawe van onderskeiding.

B. GAWE VAN INSPIREERING of mondelinge gawes:

Hierdie groep van die gawes van die Heilige Gees, sonder die krag gawes en die openbaring gawes is nie vir die węreld. Hierdie gawes is uitsluitlik vir die voordeel van die Kerk. Dit het ‘n drievoudige funksie; opbouing, verheerliking en vermaning, 1 Korinthiers 14:4,5.

1. Profesie deur die Gees, vers 10.

Profesie is ‘n bonatuurlike uitering van ‘n bekende taal. Dit spreek die gedagte van God deur die inspirasie van die Heilige Gees, voorspel nie die toekoms, maar die gawe van profesie kan voorspraak insluit. Om voorspraak te doen is om die toekoms te vertel. Om voorspraak te doen is om namens God te praat.

2. Allerhande tale deur die Gees, vers 10.

Die gawe van vreemde tale wat Paulus beskryf in 1 Korinthiers 12, is nie dieselfde wat die Apostels ontvang het in Handelinge 2:4 nie. Die Gawe van vreemde tale is ‘n gawe wat gebruik word in die gemeente en in persoonlike aanbiddings, met die doel dat iemand dit uit kan lę in die gemeente.

3. Uitleg van tale deur die Gees, vers 10.

Uitleg van tale is nie vertaling van tale nie, dit is die uitleg van tale.  Indien iemand in ‘n taal spreek en indien twee mense dit uitlę mag dit verskil van mekaar maar die boodskap daarin sal dieselfde wees. Die doel van hierdie gawe is om die gawe van vreemde tale verstaanbaar te maak in die gemeente en so die gemeente te stig.

C. GAWES VAN KRAG of kragwerkende gawes:

1. Geloof deur die Gees, vers 9.

Diegene wat die gawe van geloof besit eer God so baie dat Hy hulle geloof eer en dinge laat gebeur asof dit Hyself is en laat dinge ongelooflik gebeur. Geloof is die grootste van die gawes van krag. Dit is ‘n gawe aan die gelowige dat hy/sy wonderwerke kan ontvang. Die gawe van geloof ontvang ‘n wonderwerk en die gawe van wonderwerke, werk ‘n wonderwerk. Die gawe van geloof bereik wat onmoontlik is deur menslike vermoe. Ons sien hierdie gawe in werking wanneer God die Vader deur die werking van die Heilige Gees bonatuurlike dade verrig wat nie beskryf of verstaan kan word.

2. Genesing deur die Gees, vers 9.

Die doel van die gawe van genesing is om die liggaam van die mens te verlos van siektes en om die houvas van Satan op die menslike liggaam te vernietig. Die gawe van genesing is vir die bomenslike genesing van die liggaam sonder die hulp van natuurlike bron. Hierdie gawes het niks te doen met medisyne navorsing of geleerdheid. Bonatuurlike genesing kom nie deur ‘n diagnose of voorskrif van behandeling maar net deur die handoplegging van gelowiges, die salwing met olyf olie of somtyds deur net die woord te spreek.

3. Wonderwerke deur die Gees, vers 10.

‘n Wonderwerk is ‘n bonatuurlike tussenkoms in gewone gang van die natuur; ‘n tydelike opheffing van die natuurlike deur die Heilige Gees van God die Vader. Die gawe van wonderwerke is God wat deur ‘n persoon werk om iets bonatuurlik te doen. Die vereiste is ‘n totale toewyding tot God. Dit is ‘n bewys van God se krag en heerlikheid. Onthou dat die gawe van geloof ontvang ‘n wonderwerk en die gawe van wonderwerke, werk ‘n wonderwerk. Die gawe van geloof is God wat onafhanklik met ons elkeen werk, die gawe van werking van wonderwerke is sodat God deur ons kan werk dat ander bevoordeel word. Dit is die krag van God wat deur ons werk om dinge bo die natuurlike te doen.

NEEM KENNIS:

Ons is almal menslik. Ons leeftyd is 70 - 80 jaar as ons geseend is. Die lewe kan verby wees in ‘n oogwink. Niemand kan tyd stop, tyd gaan aan vir ewig. Voordat u besef is u leeftyd hier op aarde verby.

Ons kom van verskillende agtergronde en kulure. Sommige van ons kleef steeds aan tradisionele gelowe en leefwyses vas. Dit is somtyds hard om daarvan ontslae te raak. Ek het in so ‘n Afrikaanse kerk genootskap groot geword, danksy God se genade het Hy my oë oopgemaak. Ons kan die waarheid net in die Skrif sien nie in enige kerk se leerstelling nie. Miljoene mense is die ewigheid in as gevolg van tradisionele kerke. Ons moet die Bybel vertrou. Dit is tradisionele trots wat ons van die waarheid weerhou.

Die gemiddelde persoon is te lui om volle belangstelling te toon in sy of haar toekoms. Satan is die voleinder van alle te kort kominge en swaarkry in ons lewe. Hy is ‘n leeunaar en ‘n dief, Hy weet Sy tyd is kort. Die bloed van Jesus op die kruis het Satan oorkom en verslaan, Hy, Jesus het ons oorwinning gegee. Dit help nie ons sit en kyk net nie ons moet iets doen omtrent ons reis in die toekoms in.

God die Vader het dit draagliker gemaak vir al Sy kinders hier op aarde. Hy het Sy Heilige Gees aan ons gegee om ons te leer in alle regverdigheid. Hy het Sy Heilige Gees aan ons gegee om te lei in al Sy weë. Dan het ons die gawes van Sy Heilige Gees om dit makliker te maak om vir Hom te leef. Geen persoon sal ooit ‘n verskoning kan hę eendag.

                                                             Saamgestel deur Chris Mengel Snr.

                                                                 HIERDIE BLADSY BO PUNT