Christen Kerk                   ons preek wat die Bybel leer     

                                                                                 

                                                                        BYBELSTUDIE INDEX

01.  In die begin. Wie het alles geskep?

02.  God en mens. Wie is God en wie is die mens?

03.  Die Heilige Gees. Wie is die Heilige Gees?

04.  God die Vader. Die Persoon van God die Vader. 

05.  Jesus Christus. Die Persoon van Jesus Christus.

06.  Sonde. Ons is sondaars nie omdat ons sondig, ons sondig omdat ons sondaars is. 

07.  Die Evangelie van Jesus Christus. Ek skaam my nie vir die Evangelie. 

08.  Die kruisiging van Jesus Christus. Hy was die lam wat geslag was.

09.  Die opstandings. Jesus het opgestaan en die dood oorwin. (In Engels - moet nog vertaal word)

10.  Krag in die bloed van Jesus. Oorwinning deur die bloed van Jesus.

11.  Bekering en wedergeboorte. Is bekering en wedergeboorte die selfde?

12.  Die water doop. Die doop sal jou nie uit die hemel hou nie.

13.  Die wapenrusting van God. Is u gereed?

14.  Geloof. Die dinge wat ons nie sien. 

15.  Geloof sonder werke. Geloof in aksie.  (In Engels - moet nog vertaal word)

16.  Die doping met die Heilige Gees. Wat het gebeur in die begin van die Kerk?

17.  Die Gawes van die Heilige Gees. Is die Gawes van die Heilige Gees vir vandag?

18.  Orde in die gemeente. Leierskap en die gemeente van nader bekyk. 

19.  Spreuke van Tale en Profesie. Word daar nog in tale gepraat? 

20.  Werke van die vlees en vrug van die Gees. Ons het mag om ons eie besluite te neem.

21.  Vyfgang bedienning. Is die ampte aktief in u denominasie?

22.  Liefde. Wat is liefde? (In Engels - moet nog vertaalword)

23.  Gebed. Waarom bid ons?

24.  Wet en genade. Leef u in die boek Numri of Handelinge?

25.  Aanbidding. Waaroor gaan aanbidding?

26.  Die nagmaal. Sit om die tafel met Jesus.

27.  Die Kerk. Die gelowiges is die Kerk, nie die gebou nie.

28.  Die geskiedenis van ons Bybel. Lees ek die regte vertaling?

29.  Die Koning se finansies. Waarom die Nuwe Testament en Jesus nie tiende verkondig nie.

30.  Lewe na die dood. Is daar lewe na die dood? 

31.  Vrees. God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie

32.  Nuwe wyn in nuwe sakke. Oor leering en leerstelling.  (In Engels - moet nog vertaal word)

33.  Valse predikers. Nie elkeen wat sÍ; Here, Here. 

34.  God se plan vir die mens. Wat het God in gedagte vir sy kinders?

35.  Die vyf oordele van die Bybel. Ons sal almal eendag voor God staan.

36.  Die Hemel. Daar is Ďn plek wat die Hemel genoem word. 

37.  Die Hel. Daar is Ďn plek wat die Hel genoem word. 

38.  Die Boek Openbaring. Die laaste Boek in ons Bybel.

39.  Die Staafkode - "barcode". Die merk en die nommer van die dier - 666. 

40.  Die wegraping van die Kerk. Sal daar Christene wees wat dit nie sal maak nie? 

41.  Die vyf krone. Die beloning wat Christene eendag sal ontvang.

42.  Die groot verdrukking. Sal alle Christene deur die groot verdrukking gaan? 

43.  Die Antichris. Is die 'n persoon of 'n organisasie? 

44.  Die bruilofmaal. Sal u by die bruilofmaal wees?

45.  Die wederkoms van Jesus Christus. Die tekens van die tye.

46.  Die stryd van Armageddon. Satan se tweede laaste opstand. 

47.  Die Millennium. Duisend jarige ryk met Jesus Christus. 

48.  Gog en Magog. Satan se laaste opstand.

49.  Nuwe Hemel en nuwe aarde. God se finale vrede.

50.  Bybel profesie wat nog vervul moet word. Wat hou die toekoms in?

51.  Uitverkiessing. Is ons uitverkies? (In Engels - moet nog vertaal word)

52.  Ewige bewaring. Eens gered altyd gered.

53.  Satan. God se grootste vyand. 

54.  Skriftelikke getalle. Sekere nommers het betekenis in die Bybel. (In Engels - moet nog vertaal word)

55. Sonde van homosexualiteid en lesbiŽnisme. Laaste dae soos Sodom en Gamorra. (Engels - moet nog vertaal word)

56. Korrupte vertalings van die Bybel. Dit lyk na die evangelie maar is korrup van binne. Ou Afrikaans vs Nuwe Vertaling.

57. Hoe om 'n Christen te word. Wat moet ek opgee. 

58. Wat moet ek doen om gered te word? Hy wat die naam van die Here aan roep...

59. Wat moet ek doen om nie terug te val? Hoe om in Christus te bly. 

60. Hoe om 'n Christen te bly. Wat kos dit om 'n Christen te wees. 

2 Timotheus 3:15 - 17. "En dat jy van kleins af die Heilige Skrifte ken wat jou wys kan maar tot saligheid deur die geloof in Christus Jesus. Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus".

Alle Skrif versies is vanuit die ou vertaling van die Bybel in Afrikaans. Toestemming deur; Die Bybelgenootskap van Suid Afrika. 

Beste Groete.                                                   

Chris Mengel Snr.

                                                                     HIERDIE BLADSY BO PUNT