Christen Kerk                   ons preek wat die Bybel leer     

                                                                            

                                                          DIE BRUILOFMAAL VAN DIE LAM

Jesus het reed in Matthéüs 26:26 begin praat van ‘n maaltyd in die hemel; “Maar Ek sê vir julle: Ek sal van nou af nooit meer van hierdie vrug van die wynstok drink nie, tot op daardie dag wanneer Ek dit met julle nuut sal drink in die koninkryk van my Vader”.  Dit was hier waar Jesus die laaste keer die nagmaal bedien het aan Sy dissipels. Ons onthou dat die doel van die nagmaal is; Ons herdenk die dood van Jesus en ons sien neer op Sy wederkoms.

Iets oor die die profetiese boek Openbaring:

a. Openbaring vanaf hoostuk 1 tot 3 is hier op aarde aan die kerke gerig.

b. Openbaring vanaf hoofstuk 4 tot 19 gaan oor wat op aarde gaan gebeur na die wegraping. Hoofstuk 4 begin met die wegraping.

c. Openbaring 19 tot 22 hoofsaaklik oor wat na dié dinge en finaal aan die einde sal gebeur.

Openbaring 19:7-9, ‘Laat ons bly wees en ons verheug en aan Hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die Lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak. En aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges. Toe sê hy vir my: Skryf; salig is die wat genooi is na die bruilofsmaal van die Lam. En hy sê vir my: Dit is die waaragtige woorde van God’.

Die doel van die bruilofsmaal van die Lam is om fees te vier oor al die oorwinnings van  wat Jesus behaal het en ons die gelowiges as gaste te nooi na die bruilof van Jesus Christus en Sy bruid. Wie is of sal die bruid van die Lam wees? Lees gerus weer Openbaring 19:7-9 weer.

Ons tref twee maaltye hier aan: “die maaltyd van die Lam”, Openbaring 19:1-10 en die “Maaltyd van God” 19:12-21. Ons moet egter voorbereid wees daarop dat hierdie hoofstuk ook nie sonder bloedige tonele is nie. Hierdie maaltyd is ’n bloedige toneel, waar die roofvoëls van die hemel uitgenooi word om die vleis van die opperbevelhebbers, die vleis van die magtiges en die vleis van die perde en hulle ruiters, ja, die vleis van allerhande mense: vryes en slawe, klein en groot, te eet sien vers 17-18.

                                                                  Saamgestel deur Chris Mengel Snr.

                                                                         HIERDIE BLADSY BO PUNT