Christen Kerk              ons preek wat die Bybel leer     

                                                                       

                                             KERK PLANT - BEDIENINGS DEPARTEMENTE

                  Alle regte en posissies van department leiers word voorbehou deur Senior Pastoor

 

Departemente

Department Leiers

Assistent Leiers

Opmerkings

1.

Senior Pastoor:

 

 

 

 

2.

Senior Pastoor Vrou:

 

 

 

 

 

3.

Bediening Opleiding:

 

 

 

 

4.

Berading:

   

 

 

 

5.

Deurwagters en Gasvroue:

 

 

 

 

6.

Huis Selle:

 

 

 

 

7.

Jeug Leier:

 

 

 

 

8.

Kinder Kerk:

 

 

 

 

9.

Koffie Stasie:

 

 

 

 

 

10.

Kuns en Drama:

 

 

 

 

11.

Mans Groep:

 

 

 

 

12.

Multi Media:

 

 

 

 

13.

Musiek:

 

 

 

 

14.

Parkering en Sekuriteit:

 

 

 

 

15.

Sosiale Werk:

 

 

 

 

   

BESTUURSRAAD LEDE IN BEDIENING DEPARTEMENTE:

 

1.      Senior Pastoor.

1.1     Diakens en Ouderlinge

 

2.      Senior Pastoor Vrou. (Suster Pastoor)

2.1     Departement Leidster

2.2     Dames Groep

 

3.       Bediening Opleiding.

3.1    Departement Leier

3.2    Bybelskool

3.3    Pastorale Bediening (Area Pastore)

 

4.      Berading.

4.1    Departement Leier

4.2    Altaar Werk

4.3    Uitreik Bediening

4.4    Huweliks Berading

 

5.      Deurwagters en Gasvroue.

5.1     Departement Leier

5.2     Deur Diens

5.3     Nagmaal Tafel

5.4     Sitplekke en Stoele

5.5     Offerande/Donasies

 

6.      Huis Selle.

6.1    Departement Leier

6.2    Huis Sel Opleiding

6.3    Huis Sel Leiers

 

7.      Jeug Leier.

7.1    Jeug Dienste

7.2    Jeug Berading

7.3    Jeug Uitreiking

 

8.      Kinder Kerk.

8.1    Departement Leier

8.2    Crèche

8.3    Kinder Sondagskool

8.4    Jeug Sondagskool

 

9.      Koffie Stasie.

9.1    Departement Leier

 

10.    Kuns en Drama.

10.1  Departement Leier

 

11.    Mans Groep.

11.1   Departement Leier

 

12.    Multi Media.

12.1   Departement Leier

12.2   Klank

12.3   Foto/ Video

12.4   Maandelikse Bulletin

 

13.     Musiek.

13.1    Departement Leier

13.2    Orkes / Koor

13.3    Prys en Aanbiding

 

14.    Parkering en Sekuriteit.

14.1   Departement Leier

14.2   Parkering en Sekuriteit Beamptes

 

15.    Sosiale Werk.

15.1   Departement Leier

15.2   Sosiale Werkers

15.3   Ouetehuis besoeke ens.

                                                          HIERDIE BLADSY BO PUNT