Christen Kerk                   ons preek wat die Bybel leer     

                                                                                 

                                                                 DIE STRYD VAN ARMAGEDON

Ons lees oor die slag van Armagéddon in Openbaring 16:15, 16: “Kyk, Ek kom soos ‘n dief… En hulle het hul versamel op die plek wat in Hebreeus genoem word Armagéddon”.  Wanneer ons hierdie verse lees wys dit ons dat Jesus oor sy wederkoms gewaarsku het. Mattheüs 24:44: “want die Seun van die mens kom op ‘n uur dat julle dit nie verwag nie”. Mattheüs is vir die Jode geskryf.

 

As ons hierdie en ander Skrifgedeeltes lees kan ons sien wanneer, waarom, deur wie en hoe lank die slag van Armagéddon sal plaasvind en die resultate daarvan.

 

WANNEER:

Dit sal op die tyd wees wanneer Jerusalem omring is deur leërs van die nasies en die helfte van die stad ingeneem is, Sagaria 14:1-15. Die boek is 550 VC geskryf. Lees hierdie profesie en die feit dat die Olyfberg in twee verdeel sal word, na die Ooste en die Weste, en 'n groot vallei sal vorm. Sien my Bybelstudie oor ‘Die Wederkoms Van Jesus Christus’.

 

Dit sal onmiddellik na die groot verdrukking wees Mattheüs 25:31-46. Die wegraping van die Kerk sal plaasvind voordat die groot verdrukking sal begin. Die groot verdrukking is hoofsaaklik vir die Jode. Sien my Bybel studie oor 'Die Wegraping Van Die Kerk’; die wegraping van die Kerk is nie dieselfde as die wederkoms van Jesus Christus nie. Sien my Bybel studies oor hierdie aspekte asook die ‘Groot Verdrukking’.

 

Die slag van Armagéddon sal plaasvind kort na die wederkoms van Jesus Christus. Dit kan gesien word uit al die Evangelies en my Bybel studie oor ‘Die Wederkoms van Jesus Christus’ verwys.

 

Dit sal net voor die Millennium wees, Openbaring 20:1-6. Sien my Bybel studie oor 'Die Millennium’.

 

Dit sal wees voordat die Satan gebind sal wees vir 'n duisend jaar, Openbaring 19:11-21.

 

Dit sal wees na die bruilofsmaal van die Lam, Mattheüs 26:29.

 

WAAROM:

Die doel van die slag van Armagéddon is vir God om Israel van totale vernietiging deur die Antichris en die baie nasies onder hom, te red, Sagaria 14 en Jesaja 63:1-10. Dit sal plaasvind om die nasies vir die vervolging van die Jode te straf.

 

Die doel en oorwinning van die slag van Armagéddon sal wees om 'n koninkryk op die aarde op te rig met Jesus Christus as die hoof, Daniel 7:13, 14 en Lukas 1:31-33.

 

Die doel en die oorwinning sal wees om die herstel van God se heerskappy op die aarde vas te stel in die ewige en volmaakte toestand, soos dit voor die val van die mens was, 2 Petrus 3:10-13 en Openbaring 21:1-8.

 

DEUR WIE:

Dit sal 'n geveg tussen die leërmagte van die Hemel, met Jesus Christus as die leier, en Satan, die draak, die dier en die valse profeet met al hul volgelinge wees.

 

HOE LANK:

Die stryd sal volgens Sagaria 14:01-14 net een dag duur: “Kyk, daar kom ‘n dag vir die HERE…” en vers 7:  “En dit sal ‘n enige dag wees wat aan die HERE bekend is”.

 

DIE UITSLAG:

Daar sal totale nederlaag vir die leërs van die Satan en al sy volgelinge wees.

 

Die leërs sal lyke maak vir die voëls van die hemel om te eet vir tot so lank as sewe maande, Esegiël 39:4-24; Openbaring 19:17-21; Mattheüs 24:28; Lukas 17:37.

 

Bloed sal tot by die perde se tome vloei, Openbaring 14:14-20, Esegiël 39:17-24.

 

Die dier en die valse profeet sal in die poel van vuur gegooi word, Openbaring 19:20.

 

Die duiwel en sy engele sal in die afgrond gegooi word, Openbaring 20:1.

 

Israel sal uitgelewer word en God se ewige koninkryk sal op aarde opgestel word, Mattheüs 25:31-46; Daniël 2:44; 7:18; Openbaring 21:1-8.

                                                                Saamgestel deur Chris Mengel Snr.

                                                                    HIERDIE BLADSY BO PUNT