Christen Kerk                   ons preek wat die Bybel leer     

                                                                                 

                                                                            DIE ANTICHRIS

ďKinders, dit is die laaste uur; en soos julle gehoor het dat die Antichris kom, bestaan daar ook nou baie antichriste, waaruit ons weet dat dit die laaste uur isĒ,1 Johannes 2:18. Die woord Antichris self beteken "teen Christus". Die Antichris sal slegs gedurende die tyd van die "groot verdrukking" op die aarde aktief wees wat net nŠdat die wegraping van die Kerk plaasgevind het, begin. Volgens DaniŽl 7:11; Jesaja 11:4; 2 Thessalonicense 2:8-9; 1 Johannes 4:3, sal die Antichris 'n sterflike mens wees tot op die dag dat Jesus Christus terugkom na hierdie aarde toe met sy wederkoms. Jesus sal op daardie tydstip die Antichris openbaar en hom vernietig, 2 Tessalonisense 2:8. Dit sal gebeur aan die einde van die "groot verdrukking" - aan die einde van die laaste drie en 'n half jaar. Sien my Bybel studie oor 'Die Groot Verdrukkingí.

Die Antichris sal uit SiriŽ kom, Jesaja 10:12-19; 14:24-27. Volgens Jesaja 13:6; Jesaja 9:13; Jesaja 14:1-11; Sagaria 5:5-11; Openbaring 16:17-21; Openbaring 18:1-24 sal die stad Babilon herbou word en sal dit die hoofstad van die Antichris wees, vandaar sal hy vir drie en 'n half jaar heers. Dit sal die eerste helfte van die groot verdrukking op aarde wees. Die Antichris sal kom en oor die tien koninkryke wat binne-in die Romeinse Ryk gevorm word, regeer, DaniŽl 7:23-24. Slegs hierdie tien koninkryke sal hul gesag aan hom oorgee, Openbaring 13:1; Openbaring 17:12-17. Bagdad, in die land van Irak, was Babilon genoem.

In die middel van die groot verdrukking sal die Antichris sy verbond met die Jode verbreek, in Palestina ingaan en Jerusalem sy hoofstad maak vir die meeste van die laaste helfte van die groot verdrukking, DaniŽl 9:27; DaniŽl 11:40-45; 2 Tessalonisense 2:3-4 en Openbaring 13. Sekere lande sal teen hom oorlog voer in die tyd wat hy veronderstel is om die wÍreld te regeer. Amerika sal nie by die tien koninkryke binne die Romeinse Ryk aansluit nie en sal oorlog maak teen die Antichris, DaniŽl 11:40-44.

Sommige Bybel-studente dink dat Satan die Antichris sal wees. Die rede hiervoor is dat nie een van die Christene sal weet wie die Antichris is nie; hulle sal weggeraap word. Daar is geen Skriftuurlike bewys van wie die Antichris is of sal wees nie. Satan is 'n persoon afsonderlik van die Antichris en gee bloot sy mag aan hom, 2 Thessalonicense 2:7-12; DaniŽl 11:35-39 en Openbaring 13:1-4. Die draak - Satan, en die dier uit die see - die Antichris, en die dier uit die aarde - die valse profeet, word vanaf die tyd wat hulle genoem word, altyd in die boek van Openbaring gesien as drie afsonderlike persone, Openbaring 12:1-17; 13:1-18; 19:19-21; 20:1-10.

Die Jode het nie Jesus Christus as die Messias aanvaar nie; dit is een van die vernaamste redes waarom hulle deur die 'groot verdrukking' sal gaan. Wanneer die Antichris tydens die Ďgroot verdrukkingí kom, sal sommige van hulle hům as die Messias aanvaar. ďEn die hele wÍreld het verwonderd agter die dier aan gegaan.  En hulle het die draak aanbid wat die dier mag gegee het, en die dier aanbid en gesÍ: Wie is aan die dier gelyk? Wie kan teen hom oorlog voer?Ē, Openbaring 13:3-4. In die laaste tydperk van die Ďgroot verdrukkingí sal die Antichris in die tempel van God sit en dink dat hy God is, 2 Thessalonicense 2:4; DaniŽl 11:36 -37. Lees my Bybelstudie oor 'Die Groot Verdrukkingí.

                                                              Saamgestel deur Chris Mengel Snr.

                                                                  HIERDIE BLADSY BO PUNT