Christen Kerk                   ons preek wat die Bybel leer     

                                                                                 

                                                                                DIE HEMEL

Die Bybel leer dat God meer as een hemel gemaak het. Jesaja 42:5: “So sê God, die HERE, wat die hemele geskape en hulle uitgesprei het, die aarde uitgespan het” sien ook Jesaja 45:18 en Jesaja 16:26b, 1 Kronieke 16:26b “maar die HERE het die hemele gemaak,” Spreuke 8:27a: “Toe Hy die hemele berei het,”  2 Petrus 3:10, “Maar die dag van die Here sal kom soos ‘n dief in die nag, waarin die hemele met gedruis sal verbygaan.”  Sien ook Mattheüs 24:29, Hebreërs 1:10, Mattheüs 3:16, Deuteronium 10:14: “Kyk, aan die HERE jou God behoort die hemel, ook die hoogste hemel, die aarde en alles wat daarin is”.

 

Die aarde is 'n werklike plek. Die Hemel is 'n werklike plek. As ons aan die Hemel dink, moet ons nie dink dat die Hemel onsigbaar is nie, ons moet ons dink in terme van afstand.

 

Paul skryf in 2 Korinthiërs 12:2b: “God weet dit, dat so iemand weggeruk is tot in die derde hemel”.

 

ONS HET DRIE SFERE WEG VAN ONS AARDE:

 

1. DIE EERSTE HEMEL:

Die eerste hemel is die atmosfeer rondom die aarde waarop ons lewe. Hier het ons die wolke ens.

 

2. DIE TWEEDE HEMEL:

Die tweede hemel is die solar sisteem, die son, maan en al die planete rondom die son en die sterre.

 

3. DIE DERDE HEMEL:

Die derde hemel is die stratosfeer. Dit is buitekant die verste planeet en ster van die aarde, buite ons sonnestelsel en die sterre. In hierdie sfeer vind ons die plek met die naam Hemel - die woning van God die Vader, Jesus Christus, al die engele en hemelse wesens. Dit is die plek waarna die Bybel in meer as 1500 Skrifgedeeltes verwys. Daar is baie Skrifte om te bewys dat God die Vader in die Hemel woon. Dit is ook waar Henog en Elia vir 'n lang tyd was, soos gesien kan word in Genesis 5:22; Hebreërs 11:5 en 2 Konings 2.

 

a. Mense woon in die Hemel. Jesus het 'n tasbare liggaam van vlees en bloed gehad toe Hy in die Hemel opgeneem is, Lukas 24:39 - 51.

 

b. Jesus sit in die Hemel aan die regter-hand van God die Vader, Markus 16:19; Handelinge 7:55; Romeine 8:34; Efesiërs 1:20; Kollossense 3:1; Hebreërs 1:3; Hebreërs 8:1; Hebreërs 10:12; 2 Petrus 3:22 en Psalm 110:1.

 

c. Jesus sal terugkeer na die aarde vanaf die Hemel in dieselfde manier waarop Hy opgevaar het.

Handelinge 1:11; Filippense 3:20; 1 Tessalonisense 1:10; 1 Thessalonisense 4:16; 2 Thessalonisense 1:7, 8.

 

d. Engele woon in die Hemel, Genesis 21:17; Mattheüs 18:10; Mattheüs 22:30; Mattheüs 24:36; Mattheüs 28:2; Markus 12:35; Lukas 2:13; Lukas 22:43; Galasiërs 1:18.

 

e. Daar is wonings in die hemel, Johannes14:2.

 

f. Daar is stede, Hebreërs 12:22.

 

g. Daar is voedsel in die Hemel, Exodus 16:04; Psalm 78:25; Psalm 105:40; Johannesn 6:31 - 51; Lukas 22:16 - 18; Openbaring 2:7; Lukas 14:15.

 

h. Daar is ‘n tempel in die Hemel, Openbaring 7:15; Openbaring 11:19; Openbaring 14:17; Openbaring 16:17.

 

i. Daar is bome in die Hemel, Openbaring 22:1 - 3; Openbaring 7:9.

 

j. Daar is vrugte in die Hemel, Openbaring 22:1 - 3.

 

k. Daar is boeke in die Hemel, Openbaring 3:5; Openbaring 5:1 - 7; Openbaring 10:1 - 11; Openbaring 20:11 -15.

 

l. Daar is diamante, edelstene en goud in die Hemel, Openbaring 4:3; Openbaring 8:3; Openbaring 15:7; Openbaring 21:12 - 21.

 

m. Daar is klere in die hemel, Daniel 7:9; Openbaring 1:13; Openbaring 6:9 - 11.

 

Daar word ook na die Hemel verwys as die ‘Koningryk’ van God, Mattheüs 26:29; Markus 14:25; Lukas 06:25; Lukas 18:39; Handelinge 14:29; 1 Korinthiërs 15:50; Galasiërs 5:21; Efesiërs 5:05; Kolossende 1:13; 2 Petrus 1:11.

 

Nie elke persoon sal Hemel toe gaan nie, 1 Korinthiërs 6:9 - 19: “Of weet julle nie dat die onregverdiges die koninkryk van God nie sal beërwe nie? Moenie dwaal nie! Geen hoereerders of afgodedienaars of egbrekers of wellustelinge of sodomiete of diewe of gierigaards of dronkaards of kwaadsprekers of rowers sal die koninkryk van God beërwe nie”.

 

Lees ook Mattheüs 7:21 - 23; Mattheüs 22:13; Lukas 13:28; Galasiërs 5:21; Efesiërs 5:5 and Openbaring 22:15.

                                                               Saamgestel deur Chris Mengel Snr.

                                                                   HIERDIE BLADSY BO PUNT